Doğalgaz Tesisatlarında Kullanılması Gerekli Emniyet Armatürü

05 Eylül 2004 Dergi: Eylül-2004

Bu gibi durumlarda, doğacak büyük tehlikelerin önlenmesi bakımından doğalgazın derhal kesilmesi gereklidir.

Hollanda menşeli PIPELIFE firmasının geliştirmiş olduğu, Gaz Stop armatürleri, doğalgaz borularının hasar görmesi halinde,saniyenin kesirleri mertebesinde bir zaman içinde gaz akışını otomatik olarak kesmektedir. Gaz akışının kesilinceye kadar geçen bu çok küçük zaman diliminde, ortama kaçan gaz miktarı, norm değerlerinin altında olup, herhangi bir tehlike meydana getirmeyecek miktardadır. Bu gaz emniyet armatürlerini kullanan, tesisat firmalarının tespit ettikleri üç önemli özellik:

Hafriyat makinaları veya bina içerisindeki işlemler neticesinde boru kırılmalarında, basınç düşürücüsüne kadar olan boru hattındaki gaz kaçağı, bu emniyet elemanları sayesinde çok küçük seviyede tutulmaktadır,

Bu gibi emniyet armatürü bulunmayan tesisatlarda, arızanın giderilmesi için bir takım alet ve elemanlara ihtiyaç duyulur. Nerede ve ne zaman meydana geleceği belli olmayan böyle hasarlarda zaman çok mühimdir. Saniyenin altındaki bir zaman diliminde meydana gelebilecek patlama ve yangın karşısında, herhangi bir tedbiri almak için zaman yeterli olamayacaktır. 

Borunun kırılmasından, müdahale yapılıncaya kadar geçen zaman içerisinde, dış ortama kaçan gaz miktarı herhangi bir yangın veya patlamaya imkan vermeyecek kadar küçük miktardadır. Bu da müdahaleyi yapanların herhangi bir hayati tehlikeye maruz kalmamasını temin etmektedir. 

Nural Tuncer aknur@aknur.com