Header Reklam

İMCO’dan EN-15650 CE Sertifikalı WILDEBOER Duman Kontrol Damperleri

05 Nisan 2016 Dergi: Nisan-2016
İMCO’dan EN-15650 CE Sertifikalı WILDEBOER Duman Kontrol Damperleri

Duman damperleri havalandırma kanallarının yangın kompartman geçişlerinde, duvarlarda ve kanallarda bütünlüğü sağlamak, dumanı kontrollü bir şekilde yönlendirmek, tahliyesine yardımcı olmak ve yapılarında bulunan özel termal sızdırmaz contalar yardımıyla duman kaçaklarını asgariye indirmek için kullanılırlar.

Kullanım amaçlarına göre duman damperleri ikiye ayrılır:

  1. Sıcak duman damperleri
  2. Soğuk duman damperleri

Duman damperlerinin on/off motorlu (yay geri dönüşlü olmayan), termal sigortasız, yangın senaryosuna göre komut alabilir olmaları gibi ortak özelliklerinin yanında yapısal farklılıklarının olduğu bilinmelidir. Sıcak duman damperleri; tekil veya çoğul yangın kompartmanları arasında çalışmaya uygun, doğrudan yüksek sıcaklıktaki havayla temasta bulunacak ve belirli bir süre motoru senaryodan gelecek komutlara göre işlev yürütecek damperlerdir. Sıcak duman damperleri 600 ˚C’ye varan sıcaklıklara dayanma, bu sıcaklıklarda dahi sızdırmazlığı standartlarda belirtilen değerlerde tutabilme ve yüksek sıcaklıkta sağlığa zararlı kimyasal yaymayan, tümüyle kalsiyum silikat malzemeden oluşmuşlardır.

Soğuk duman damperleri; yangınla oluşacak sıcaklığın taze hava etkisi ve/veya yangın söndürme sistemleriyle düşürülebilme ihtimali olan (doğrudan sıcak havaya maruz kalmayacak) yangın kompartman geçişlerinde kullanıma uygundurlar. Bu damper gövdeleri sıcak daldırma galvaniz, klapeleri kalsiyum silikattan mamuldür ve motorları gövde kenarında açıktadır.

Damper Karşılaştırma Çizelgesi:

 

 

Sıcak Duman Damperi

Soğuk Duman Damperi

Standartlar :

 

 

 

 

 

 

EN-15650 CE - Ürün Standardı

EN 12101-8
Duman ve Sıcaklık Kontrol Sistemleri – Part 8 : Duman Kontrol Damperleri

EN 1366-10 Sıcaklık Dayanım Testleri – Part 10 : Duman Kontrol Damperleri

EN 13501-4
Ürün Sınıflandırılması – Part 4 : Duman Kontrol Sistemleri

Sınıflandırma İndisleri :

EI 90 (vedw, hodw, i↔o) S
1500 Cmod MA multi

EI 120 (vew, i↔o) S
1500 Cmod AA multi

E – Integrity (Bütünlük)

I – Insulation (Yalıtım)

S – Smoke Leakage (Duman Kaçağı) 

Yangın Dayanım Süresi

90 dak.

120 dak.

Dikey şekilde kanal bağlantısı
(v
ed)

 

Dikey şekilde duvar bağlantısı
(v
ew)

Yatay şekilde kanal bağlantısı
(h
od)

 

Yatay şekilde duvar bağlantısı
(h
ow)

 

Her iki yönde hava akışına uygunluk
(i<-->o)    

Çalışma Basıncı Aralığı
1500  (- 1500 Pa / +500 Pa aralığı)

Yük Altında Açma-Kapatma Testi
(Cmod)

20.000 defa

10.000 defa

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla otomatik olarak senaryoya uygun çalışabilme  (AA)

 

Yangın algılama sistemi üzerinden alınan sinyal vasıtasıyla hem otomatik hemde manuel olarak senaryoya uygun çalışabilme  (MA)

 

Tekil ve çok zonlu yangın kompartman
geçişlerinde kullanıma uygunluk (multi)

Uzaktan Kontrol İmkanı
(on/off motor)

Açık-kapalı klape konumu izleyebilme

Damper Gövdesi

Kalsiyum Silikat

Sıcak Daldırma GalvanizSlider Altına