Header Reklam
Header Reklam

Fusiotherm (Polypropylen Tip 3) Tesisat Sistemi

05 Mayıs 1993 Dergi: Mayıs-1993

Su kullanımı insanlığın tarihi kadar eskidir. Kültür evriminin belki de en önemli ilk kilometre taşlarından biri de sudur. Suyun insan hayatı üzerindeki yaşamsal etkisinin yanısıra kullanım olarak suyun etkisi ve faydalan gözardı edilemez. Arkaik çağlarda suyun yakınında yaşama zorunluluğu duyan insanoğlu zaman içinde suyu ayağına getirdiği andan itibaren kabuğunu kırmış ve suya hakim olmakla kendi gelişimini de başlatmıştır. îlk zamanlarda arazide açılan kanallar vasıtası ile başlayan su iletimi; ağaç kabukları, oyulmuş ağaç kütükleri kil ve toprak kanallar ve borular, taşların  düzenlenmesiyle meydana getirilen kanallar ile gerçekleştirilmiş metal çağlarından itibaren de bu işlem için her türlü metal borular kullanılmaya başlanmıştır.
Sanayi devrinden itibaren kullanılan akışkanların fiziksel ve kimyasal özellikleri yeni iletim araçlarının üretilmesini doğurmuş ve bu vesile ile çelik, pik, bakır, alimünyum, plastik, PVC, PE boru sistemleri tesisat dünyasında yerini almıştır. Plastiklerin en yeni en mükemmel ürün olan Polypropylen ise sisteme yeni girmesine rağmen yeniyüzyıla damgasını vuracağa benzemektedir. Aquatherm Yeşilboru tesisat sistemi (fusiotherm) Vestolen P9421 ve bir PP-rondon Copolymerisat'tan oluşan tesisatı programıdır. Malzeme 140-160 C sıcaklıkta şekil verilebilir özelliği kazanmakta olup 260 C özel fiskon kaynak tekniği kullanılmak suretiyle moleküler bir birleşme sağlanarak birleşim tamamlanır (Şekil 1).

Şekil -1

Sistemin madeni tesisat ile birleşimi fabrikasında polypropylene malzeme giydirilmesi özel dişli parçalar ile sağlanmaktadır. Malzeme 90 C sıcaklığa kadar sıcaklık ve 25 bara kadarki sıcaklık sınırları arasında güvenle kullanılmakta olup daha yüksek sıcaklıklardaki akışkanlar ile buhar ve kaynar su tesisatlarında tavsiye edilmektedir. Ayrıca bakteri üretmemesi ve suyu taze tutması da dikkate alınması gereken önemli özelliklerinden biridir. Örnek olarak içme suları hayat verici özelliğini kaybetmeden metal borularda 3-4 saat; bakır borularda 10-12 saat
taze kalabilmekle ise de Aquatherm yeşilboruda bu süre 48-72 saattir. Diğer taraftan işçiliğinin çok kolay olması, korozyona uğramaması, kireç tutmaması, ısı iletme kat sayısının düşük olması ve yüzey pürüzsüz lüğü malzemenin üstün vasıflarını meydana getirmektedir. Bu özellikleri dikkate alınarak mazeme ;
-Sıhhi tesisat malzemesi olarak,
-Yer altı ve yerüstü su şebekelerinde
-Kalorifer ve fan-coil klima tesisatlarında,
-Bahçe ve sera sulamalarında,
-Güneş enerji sistemlerinde,
-Her türlü gıda maddesi iletiminde,
-Atık su arıtma tesislerinde,
-Asidik ve bazik akışkanlarda,
-Gemi inşaatı ve tesislerinde,
-Sanayi ve kimya tesisatları alanında,

kullanılmaktadır. Malzemenin en büyük eksikliği uzama katsayısı sınırının yedek olmasıdır. Bu mahzuru ortadan kaldırmak ve uzama oranının çelik seviyesine getirilmesini sağlamak maksadı ile alüminyum kaplı stabı boru imal edilmektedir. Son teknolojik gelişmelere paralel olarak stabı boru imalatında bir yenilik olmak üzere kullanılan alimunyum folio delikli olarak uygulanmak sureti ile dış koruyucu tabaka ile ana boru gövdesi arasında bir köprü oluşturularak daha mukavim ve daha ekonomik bir ısıtma borusu meydana getirilmiştir. Aquatherm yeşilboru sisteminde birleştirme işlemi yapmak için borunun zarar görmüş ve kesim yerinden çatlamış ve kısımları özel makası ile kesilip temizlendikten sonra fitings malzemesi ile birlikte 260 C kadar ısıtılmış teflon lokmalı kaynak makinası ile yumuşatıldıktan sonra soğumadan eksen kontrolü yapılarak birleştirilir. Birleştirdikten sonra boru ve parçalar çevirilmemelidir.  Sadece birden birleştirmeden sonra eksen düzeltmelerini yapmak maksadı ile 5'e kadar çevirilebilir. Sistemin imalat yelpazesinde bulunan boru çeşitleri ve 16 mm'den 90 mm'ye kadar çaplardaki her türlü ekleme parçası ve aksesuarları ile çeşitli kullanma alanlarının yanısıra devam eden hattan branşman alma, kollektör yapımı, yerinde tesisata ekleme yapma, vb gibi çok değişik montaj pozisyonlarında kullanılmaktadır. Aquatherm'den tavsiyeler: Boruları kullanırken dikkat edilecek hususlar