Header Reklam

Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı Testo 480

09 Eylül 2016 Dergi: Eylül-2016

Bir VAC sisteminin hatasız ve enerji verimli performans sergilemesini sağlamak için toplam hacimsel debinin doğru ayarlanması sağlanmalıdır. Yanlış ayarlanmış bir sistemde iç hava kalitesi bozulur ve çalışanların sağlığını ya da üretim kalitesini etkileyebilir. VAC teknisyenlerinin kabul testinde ya da bir sisteme bakım yaparken, EN 12599’a göre güvenilir ama oldukça kompleks VAC ızgara ölçümünü yapmaları bu nedenle önemlidir. Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480, VAC ızgara ölçümünü büyük ölçüde kolaylaştırmıştır: farklı ölçüm gereksinimleri için çok çeşitli hassas prob seçenekleri ile VAC mühendisleri, teknisyenleri ve tesis yöneticilerine standarda uygun sonuçlar için yönlendirmeli bir ölçüm programı sunar. Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480 ile EN 12599’a göre standarda uygun VAC ızgara ölçümleri yapılabilir. Entegre ölçüm programı ile tüm ölçüm süreci boyunca cihaz, kullanıcıyı adım adım yönlendirir; düşük, orta, yüksek akış hızları ve farklı kanal şekilleri için termal prob, pervane prob ya da pitot tüp gibi son derece hassas prob seçenekleri sunar. Akıllı kalibrasyon konsepti sayesinde problar, ölçüm cihazını bir sonraki kalibrasyon konusunda uyarır. Hatta testo 480’nin kesintisiz kullanımına izin verecek şekilde, dijital problar ölçüm cihazı olmadan da kalibre edilebilir. Ölçüm prosedürü yapılandırılmış ve kolaydır: İlk olarak kanal geometrisi, kenar mesafesi ya da ölçüm yerinin menfez konumu gibi gerekli parametreleri menüye girilir. Daha sonra ölçüm boyunca güvenilir ve hızlı bir şekilde kullanıcıyı yönlendirecek ölçüm programı başlatılır. Kanaldaki farklı ölçüm noktaları koordinatlarına göre sırayla ölçümlenir. 

Ölçüm sonunda, akış hızı ve debisi belirsizliğinin yanı sıra ortalama değerler de otomatik olarak hesaplanır ve gösterilir. Bu herhangi bir ek ölçüm olmadan toplam belirsizliğin doğrudan değerlendirilmesini mümkün kılar. testo 480 ile her şeye hazır, hızlı çalışılır, hatasız ölçüm sonuçları elde edilir ve bu sonuçlar sahada müşterilere doğrudan sunulabilir.

Avantajlar

  • EN 12599’a göre standarda uygun ölçümler için yönlendirici ölçüm programı
  • VAC ızgara ölçümlerindeki çeşitli ihtiyaçlar için geniş prob aralığı
  • Maksimum verimlilik için akıllı kalibrasyon konsepti