Header Reklam
Header Reklam

CLA-VAL Otomatik Kontrol Vanaları ve Uygulama Alanları

05 Ağustos 1994 Dergi: Ağustos-1994

1936 yılında kurulan CLA-VAL dünyanın en kaliteli otomatik kontrol vanalarını üretmektedir. Üstün mühendislik yeteneklerinin, kaliteli malzeme, en yeni üretim teknikleri ve hünerli işçilikle birleştirmesiyle üretilen vanalar, kullanıcıların hak ettiği mükemmel verimi sağlar. Atmış yıla yakın bir sürede devamlı ön planda tutulan konu müşterinin tatmini olunca servisi, güvenli ve dayanıklı ürünleriyle dünyada haklı bir üne kavuşan CLA-VAL, Türkiye'de ÇAKMAK Yapı Malzemeleri ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından temsil ediliyor.

Tamamen hidrolik olarak çalışan pilotlarla kumanda edilen diyaframlı tip otomatik kontrol vanalarıyla sistemin gerektirdiği debi, basınç, seviye kontrolları ve bunların kombinasyonları gerçekleştirilerek istenen re-gülasyon sağlanabilir. Aşağıda temel tip olarak adlandırılan vana tipleri ve bunların uygulama alanları belirtilmiştir. Değişik uygulamalar için daha ayrıntılı bilgi firma yetkililerinden temin edilebilir.

CLA-VAL Model 40.01:

Debi Kontrol Vanası

AÇIKLAMA Hattın basınç değişiminden etkilenmeden, sabit bir akış miktarı sağlar. Vananın çıkış tarafında, belirli bir uzaklığa monte edilen bir orifis plakasında oluşan basınç değişiniminden yararlanarak debi kontrolünü gerçekleştirir.

-Ana besleme hattından dağıtım alanına veya su deposuna giden debiyi kontrol etmek için,

-Derin kuyu pompalarında, kuyuyu fazla yüklemekten veya kum gibi yabancı parçacıkları pompalamaktan kaçınmak için debiyi sınırlamada.

 

CLA-VAL Model 50.01: Basınç Tahliye ve Karşı Basınç Kontrol Vanası 


Pompa Kontrol Vanası

AÇIKLAMA Pilotlar tarafından kumanda edilen hidrolik olarak çalışan bir vanadır. Vana, pilot kumanda sistemi üzerinden geçen hat basıncıyla çalışır. Hızlı açılarak sistem basıncının düzgün olmasını, yavaş kapanarak da şok darbelerinin oluşmasını önler. Çalışma tamamen otomatik olup, basınç değerleri kolayca ayarlanabilir.

 

UYGULAMA

 

-Cazibeyle dağıtım yapılan sistemlerde, dağıtım basıncının sağlanmasında,

-Alçak bölgede kullanımın çok olması durumunda, yüksek bölgeyi besleyen hatta en az bir basınç değerinin sağlanmasında (şekildeki gibi),

-Pompa çıkışında max. basıncı sağlayıp, pompanın ani durmasından veya vanalardan birinin ani kapanmasından oluşabilecek yüksek basınç dalgalanmalarını önlemede,

-Kör uçlu dağıtım hatlarında, belirlenen değerin üzerindeki basıncı tahliye ederek en az debiyi sağlamada,

-Basınç Düşürücü Vanadan sonra koyarak, olası bir arıza durumunda fazla basıncı tahliye ederek sistemin korunmasında.

 

CLA-VAL Model 60-31 : Pompa

AÇIKLAMA

 

60-31: Tek, 60-11 çift kumanda odalı pompa kontrol vanası, otomatik ve elektrikle kumanda edilebilen bir vanadır. Bir solenoid valf, vananın çalışmasına kumanda eder. Pilot devresine yerleştirilen iğne vanalar, ana vananın açma ve kapama hızını ayarlar. Elektrik kesintisi halinde, bünyesindeki çek-valf, diyafram ve solenoidin konumundan bağımsız olarak kapanır ve akışın geri dönüşünü önler.

 

UYGULAMA

 

-Pompa istasyonundan beslenen dağıtım sistemlerinde, pompanın devreye girip, çıkmasından oluşabilecek hidrolik şok ve su darbelerini önlemede,

-Kalkış anında, pompanın emme ucunda yeterli basıncın sağlanmasında.

CLA-VAL Model 90-01  : Basınç Düşürücü Vana

AÇIKLAMA

 

Giriş basıncı ve/veya debisinden etkilenmeden, yüksek giriş basıncını daha düşük, sabit bir basınç değerine düşürür. Pilotlar tarafından kumanda edilebilen bu tip vanalar, çok hassas bir şekilde istenen çıkış basıncını belirtilen değerde tutabilir. Çıkış Basıncı, pilot kontrol vanasından ayarlanan basınç değerini geçmeye başladığı anda, pilot vana, dolayısıyla ana vana kapanarak basınç artışını önler.

 

UYGULAMA

 

-Tipik basınç düşürme istasyonlarında (şekil),

-Giriş basınç ve/veya debisinden bağımsız olarak iletim hattını yüksek basıncını düşürerek sabit bir değerde tutulmasında,

-Paralel bağlantılarda, büyük çaplı vanayı fazla, küçüğünü ise daha düşük debilerde devreye sokarak tamir ve bakım sırasında bile kesintisiz hizmetin verilmesinde,

-Yüksek basınçlı iletim hattından beslenen bir bölgeye, düşük basıncın sağlanmasında,

-Çıkışı atmosfere açık, kalibre edilmiş bir orifis plakasına sabit basınç sağlayarak debinin kontrolü,

-Kör uçlu dağıtım hatlarında, akışın sıfır olması durumunda bile, çıkış ucunda sabit basıncın sağlanmasında.

CLA-VAL Model 210:  Seviye Kontrol Vanası

AÇIKLAMA

 

Su deposundaki yüksek su seviyesini şamandıra veya diğer cihazlara gerek duymadan kontrol eder. Bunlar "açık/kapalı" türünde vanalar olup, depodaki kapama seviyesine gelinceye kadar "açık" konumundadır. Kolay monte edilebilecek şekilde tasarlanmış ve en kötü hava koşullarına karşı korunmuşlardır. Üç temel modeliyle her yükseklikteki depolar için hizmete uygundur.

 

UYGULAMA

 

Büyük veya küçük sistemlerdeki su depolarında, özellikle içlerine şamandıra gibi cihazların monte edilmesinin zor olduğu durumlarda, her bir cihaz yerleştirmeden efektif su seviyesinin kontrolü.

 

CLA-VAL Model 100/CF-1: Şamandıralı Seviye Kontrol Vanası

 

AÇIKLAMA

 

Mekanik şamandıralı vanalarda mandıra, şamandıra kolu ve vananın kapanmışını sağlayan mekanik bağlantılar vananın üzerine monte edilmişken hidrolik tip şamandıralı seviye kontrol vanalarında şamandıra ünitesi vanadan çok uzakta olabilir.

Burada önemli olan vana ile şamandıra ünitesi arasındaki pilot bağlantı hatlarını yapabilmektir.

UYGULAMA

-Mekanik şamandıralı vanaların aksine gürültüden ve aşınmadan uzak işletme,

-Pompayla beslenen hatların sonunda, vananın sıkıca kapanmasıyla pompanın devreden çıkmasını güvenle sağlama.