Header Reklam
Header Reklam

Aldağ’dan Yeni Ürün: İklim Sihirbazı

05 Ekim 2015 Dergi: Ekim-2015
Aldağ’dan Yeni Ürün: İklim Sihirbazı

Climate Wizard, indirekt (dolaylı) evaporatif soğutma esasına göre çalışan bir soğutucudur. Temel çalışma şekli, doğrudan tahrikli fan-motor grubu sayesinde dış ortamdaki sıcak havanın cihaz içerisine çekilerek bir dizin ıslak ve kuru ısı-değiştiricilerden geçirilmesiyle çalışır. Böylece havanın soğutulması doğal buharlaşma (evaporasyon) ile sağlanır. Hava soğutulurken, sıcak ve nemli hava ayrıştırılır ve dışarıya tahliye edilir, bu nemli havanın iç ortama (bina içerisine) girmesi engellenir. Bu geleneksel evaporatif soğutma ile benzerlik gösterir. Çünkü herhangi sentetik malzeme ve soğutucu akışkan içermez ve sadece su kullanılarak tedarik edilen serin havanın iç ortamda dolaşımı sağlanır. Climate Wizard’ın yeni teknolojisi ultra yüksek verimli çapraz akışlı ısı-değiştiricisi sayesinde onu benzerlerinden farklı kılar. Climate Wizard tarafından tedarik edilen soğuk hava dış ortamın çiğ nokta sıcaklığına yaklaşan soğutma derecesiyle, soğutucu akışkan ihtiva eden geleneksel sistemlerle eşdeğer soğutma yapabilir. İç mahale üflenen hava soğutulmuş olup, nemden de arındırılmıştır. İç mahale giren soğuk hava ortamı serinlettikten sonra dışarıya (atmosfere) mekanik veya doğal yolla tahliye edilir. Aşağıdaki şema Climate Wizard’ın nasıl çalıştığı gösterir:

 

Çalışma şekli 

  • Isı değiştiricisinin iç kısmı boyunca kuru ve ıslak oluklar (kanallar) mevcuttur.
  • İlave ek nem kazancı olmadan havanın tamamı, kuru oluklarda geçer.
  • Bir kısım hava ıslak oluklar boyunca geçer, bu arada nem ve ısı kazancı oluşur cünkü oluklar (kanallar) devamlı olarak su ile ıslatılmış ve doymuştur. Daha sonra bu nemli ve sıcak hava cihaz dışına tahliye edilir.
  • Kuru ve ıslak oluklar (kanallar) arasında membranlar boyunca nem geçişi (transferi) olmaz, yalnızca ısı geçişi (transferi) yapılır.
  • Nem kazancı olmadan, bu yolla kuru olukların devamlı olarak soğutulması sağlanır. Böylece kuru ve soğuk havanın bina (iç ortam) içerisine geçmesi sağlanır.

 

Psikometrik Tablosu

101.3kPa Barometre Basıncına göre

Psikometrik tablo üzerindeki renkli çizgiler ise sıcak bir çalışma gününe ait Climate Wizard ile direkt (doğrudan) evaporatif soğutma arasındaki verim karşılaştırmasıdır.

Uygulama Alanları

Climate Wizard çeşitli yapılandırmalarda (konfigürasyonlar) ve uygulama alanlarında kullanılabilir. Sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

Tek Başına Climate Wizard ile Soğutma

Climate Wizard, tek başına soğutma sağlamak için kullanılır.

Taze Hava AHU ile Soğutma

Climate Wizard, bir klima santrali ile birlikte kullanıldığında ek soğutma sağlamak için kullanılır.

AHU Karışım Havasının Soğutulması

Climate Wizard, bir klima santrali önüne kurularak taze havanın soğutulmasını sağlamak için kullanılır.