Header Reklam

Teknik

Isıl Konforun Önemi
 • 22 Şubat 2017
 • 7320
Hava Filtreleri Standardı EN 779’dan ISO 16890 Standardına Geçiş

Yazan: Mustafa Buzkan, Makine Mühendisi, MBA, Ulpatek Filtre Giriş Atmosferdeki partikül (tanecik) boyutunu incelediğimizde 2,5 μm’den küçük tanecikler ince, daha büyük olanlar ise kaba olarak ifade edilir. Endüstriyel hijyen konusunda çalışan araştırmacılar, ..

 • 09 Aralık 2016
 • 6489
Ecodesign - ErP Directive 2009/125/EC Direktifinin Pompa Sektörüne Yansımaları

Yazan: Halil Kızılhan, Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü, ALP Pompa Teknolojileri A.Ş. (ETNA)   Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin “ecodesign ErP directive 2009/125/EC” adlı direktifinin pompa sektörüne yansımaları, direktifin uygulama esasla..

 • 20 Temmuz 2016
 • 3979
Sirkülasyon Pompalarında Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Yazan: Begüm Öğüt, Ar-Ge Pompa ve EEY Müdür Yardımcısı, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Özet Bu bildiride; “SGM-2011/15- Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” ile &lsquo..

 • 05 Mayıs 2016
 • 8749
Yangın Analizlerin Tarihsel Gelişimi, Zon Modellemesi ve Alan Modellemesi

Yazan: Erdal Özüntürk, Bahuz Can Osso, Bahçıvan Mühendislik Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD, CFD), çeşitli termodinamik ve akış denklemlerinin sayısal yöntemler kullanılarak çözüldüğü bir bilim dalıdır. Analitik olarak çözümü ..

 • 05 Şubat 2016
 • 3005
HVAC Uygulamalarında Doğru Motorlu Vana Seçimi

Yazan: Furkan Akyol, OEM ve iş Geliştirme Departmanı, Danfoss HVAC tesisatlarında motorlu vanalar, akışkan ve ortam sıcaklığı şartlandırmasında en önemli ekipmanların başında gelmektedir. Temel amaca ek olarak günümüzde motorlu vanalar, pazarın getirdiği talepler ve rekabet doğrultusunda ek fonksyi..

 • 05 Ekim 2015
 • 12849