Header

HERMETIK KOMPRESÖR (EKOVAT) ARIZALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

05 Ağustos 1999 Dergi: Ağustos-1999

Bu sunumda, amacımız aşağıdaki basit tavsiyeler izlenerek kaçını-labilecek veya çözülebilecek belli problemleri göstermektir. Bu tür problemler L'UH kompresörleri ile ilgili olabildiği gibi, çoğu zaman, hangi teknoloji olursa olsun, uygulama ne olursa olsun ve hangi ülke olursa olsun ortaya çıkabilir. Genel olarak bu tür problemlerin, ileri teknolojiye başvurmak yerine Soğutma Endüstrisinin En Basit ilke ve Kuralları (soğutma tekniği) izlenerek çözülebileceği söylenebilir.

Farklı Arıza Çeşitleri

Müşteri Hizmetleri tarafından yapılan kompresör analiz sonuçları aşağıdadır:

-Arızalı olduğu bildirilen kompresörlerin % 20'si iyi durumdadır ve düzgün çalışmaktadır.

-OEM'den büyük imalatçı firmalar (Arçelik, Teba) geri dönen kompresör arızaları Dağıtım-Satış Ağından dönenlere kıyasla oldukça farklıdır.

-Dağıtım Satış Ağı arızaları OEM (büyük imalatçı) arızalarına oranla 3-5 kez daha fazladır.

 -Elektrik problemleri toplam arızaların % 20'sini oluşturur.

-Eksik yağ nedeniyle arızalı kompresörler (yağ oranının standartın % 50 altında olması gibi) toplam arızaların % 6'sını oluşturur.

-Kitlenen kompresörler (mekanik arıza) toplam arızaların % 20'sini oluşturur.

-İç sızıntı (valf membranı veya hasarlı conta, presyon borusu, vs.) toplam arızaların % 8'ini oluşturur.

-Hava emişine maruz kalmış kompresörler (emiş hattında sızıntı olması gibi nedenlerle) toplam arızaların % 5'ini oluşturur.

Kalan kısım "gürültü", kullanım veya taşıma hasarları gibi arızalardan oluşur. Sonuç olarak, arızalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

-% 20 arızasız.

-% 29 elektrik arızaları.

-% 6 yağ eksikliği.

-% 20 kitlenen kompresörler

-% 5 hava emiş problemleri.

-% 8 iç sızıntı.

-% 12 diğer arızalar.

Yukarıdaki rakamlarortalamayı temsil eder ve kompresör gruplarına, modellerine ve uygulamalara göre değişebilir. Bu analizin amacı, yukarıdaki arızalara neden ve açıklama bulmak ve kompresörleri güvenilir bir düzeyde çalıştırmak için çözümler ve tavsiyeler sunmaktır.

 1. Elektrik Problemleri

1. Kompresör Gövdesi İçinde

Elektrik Ark'ı

Bu arıza, elektrik arızalarının % 20'sini, yani toplam arızaların % 6'sını oluşturur. Bu tür arıza, vakum şartları altındaki motorun elektrik beslemesinden veya vakum altındaki elektrik dalgalanmalarından meydana gelir. Bu tür durumlarda, ya elektrik terminali arasında ya da terminal ve kompresör yuvasında ark vardır. Bu bobinlerin içinde de oluşabilir, bu tür problem "CORONA Etkisi" olarak bilinir. Yalnızca vakum kesildikten sonra elektrik verilmesi ve elektrik dalg testi yapılması tavsiye edilir. Güvenilir bir proses sağlamak için, soğutma gazı doldurulması (sistem vakumlandıktan sonra) ve bir basınç ölçer ile basıncın atmosfer basıncından yüksek olduğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu bir gerçektir ki, boşaltma tarafında soğutma gazı şarjı (pistonlu kompresörlerde "yüksek basınç") veya rotary kompresörlerde emiş tarafında veya benzeri durumlarda (yuvada yüksek basınç), soğutma gazının motor alanına basınç vermesi için yeterli zaman olmayabilir.

VAKUM DURUMUNDAKİ KOMPRESÖRE KESİNLİKLE ELEKTRİK VERMEYİN VAKUM KESİLMEDEN  ELEKTRİK AKIMI UYGULAMAYIN.

2. Yanmış Yardımcı Bobin

 

Bu arıza elektrik arızalarının (tek faz motor) % 80'nini yani toplam kompresör arızalarının % 22'sini oluşturur. Çoğunlukla bu arıza, ya bu amaçla dizayn edilmemiş yardımcı bobinlerin (PSC ve CSR motor) normalden çok uzun süre çalıştırılması sonucu fazla ısınması ya da çok yüksek amper sonucu olur. Bu arızanın kaynağını tespit etmek oldukça zordur. Bununla birlikte, bir açıklama getirilmesi için bazı seçenekler araştırılabilir. Aşağıdaki nedenler muhtemel sebep olarak gösterilebilir.

 

2.a Yanlış Bağlantı

 

Genellikle potansiyel rölede (CSR motor tipi gibi) oluşur, buna rağmen, başka tür motorlarda da oluşabilir. Fakat PTC (elektronik röleli) motorda asla oluşmaz. Çünkü, PTC motorda yardımcı bobin kendi kendini korur. Bunun direkt sonucu olarak start ka-pasitörü de hasar görür. Aynı anda iki arıza meydana gelebilir. Bazı yanlış bağlantılar yardımcı bobinin birkaç saniye içinde yanmasına neden olabilir, buna PSC motor tipide dahildir (fakat sadece daimi-run kapasitör). Bununla birlikte, bu tür yanlış bağlantılardan kompresör çalıştırılırken ses düzeyine dikkat edilerek kaçınılabilir, çünkü yanlış bağlantı titreşimli bir ses düzeyine neden olur.

 

2.b Röle Yerleştirme

 

Bu arıza yalnızca kompresörü çalıştıran akım röleli kompresörlerde ortaya çıkar. Spesifik olarak, akım röleleri yalnızca dikey olarak yerleştirildiklerinde emin olarak çalışırlar. Her durumda maksimum l5°C'lik bir sapma toleransı olmalıdır. Bunun ötesinde bir sapma durumunda, röle açılmayacaktır, yani yardımcı bobin ve start ka-pasitörüne sürekli enerji gelecektir ve kesinlikle yanacaktır. Genellikle, röle bir elektrik kutusu içine yerleştirilmiştir ve yerleştirme şekli kompresör çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir. Potansiyel röleler doğru yerleştirilmeye daha az hassastır, yine de, performanslar (drop out/pick up) değiştirilebilir, bu durumda aynı arıza oluşur.

 

2.c Bir Saatteki Çalıştırma Sayısı

 

Kompresör çalıştırılırken, yardımcı bobin, o amaçla dizayn edilmemiş olmasına rağmen, yüksek akıma maruz kalır, bu da uzun süre enerji alması durumunda hasar görmesine neden olur. Bu nedenle, bobine sürekli enerji verilmemesi gerekir (PSC motor hariç) ve ilave olarak, iki çalıştırma arasında yardımcı bobinin soğuması için yeterli süre verilmelidir. Basit bir kural olarak ve soğutma tekniğine göre, bir saatteki maksimum çalıştırma sayısı 10'dan az olmalıdır, bazı özel sistemler için 1 2 kez çalıştırma istisnai olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, sistemlerin çoğu saatte 7 veya 8 kez çalıştırılır. Soğutma sisteminin dönüşümü, yani açık (on) ve kapalı (off) zamanları arasındaki oran, yardımcı bobine soğuması için yeterli zamanı vermek için, 0.75i geçmemelidir. Akçıkça, yüksek dönüşüm oranına kıyasla, sürekli olarak birkaç saat tek çalıştırma (günde bir dönüşüm), kompresöre güvenilirliğin sağlanması açısından tavsiye edilir. Bazı sistemlerde sistemi gözlemek için LBP basınç ölçer (vakum manometresi) bulunur. Bu durumda, kesildikten sonra basınç ölçeri tekrar çalıştırmak için bir süre verilmesi gerekir. Bu tür ölçerler sistemin güvenilir-liliği için kullanılmamasına karşın, bu süre, özellikle soğutma gazı şarjı yeterli değilse (emiş hattında sızıntı) artırılabilir. Kompresörü çalıştırmak için zaman rölesi ile bu problemden kaçınılabilir.

 

2.d Yanlış Röle

 

Röle yalnızca bir kompresör için onaylanmıştır, yani, uygun kompresörde güvenilir bir çalıştırma sağlamak için rölenin çalışma özelliği belirlenmiştir. Her bir motor özellikle röle çalışma özelliklerine uyum sağlamak ve bu sayede kompresörü, onaylı voltaj çerçevesinde, her voltajda çalıştırabilmek üzere dizayn edilmiştir. Rölelerin çoğu birbirine benzer ve başlangıçta hiçbir problem olmadan her kompresör üzerinde test edilebilir. Bununla birlikte, rölenin kompresöre enerji sağlayan voltaja uygun olduğunun kontrol edilmesi önemlidir. Rölelerin açma ve kesme voltajları röle sargılarından geçen akımla, dolayı-sı ile motorun enerji voltajı ile doğrudan ilgilidir. Bazı kişiler voltaj düzensizliğinin rölelerin çalışma koşullarını etkileyeceğine ve düzensizliğin sonuçlarına pek dikkat etmemektedir. Yüksek voltaj enerjisi yardımcı bobinlere sürekli enerji verilmesine neden olur (röle kesilmez-bırakmaz-yapışır). Aksi durumda, düşük voltaj enerjisi çalıştırmayı imkansızlaştırır veya start/stop durumuna neden olur.

Yalnızca bir kompresör üreticisi tarafından onaylanan röle kullanılmalıdır.

Not: "Klasik Tıp Röle" Piyasa rölesi başarıyla test edildiği halde, daha sonra problem yaratabilir. Kompresörün çalışmasını zorlaştıran motor çalıştırma devrinin sınırlı olmasının yanı sıra, PTC (elektronik) tipi Universal Rölede tekrar çalıştırma için süre geciktirici vardır (soğutma problemi) ve bu kompresörün sürekli çalışmaz pozisyonda olmasını sağlar.

 

2.e Hasarlı Röle

 

Röle başlangıçta veya kullanımdan kısa bir süre sonra hasar olabilir. Genellikle hasarlar mekanik problemlerle ilgilidir, ya rölenin kendisi veya bükülme sonucu oluşur. Hasarın kaynağı, ya "yanmış yardımcı bobin" ve/veya hasarlı çalıştırma kapasitörü gibi bir bozuluktan gelmektedir. Bu tür hasarların belirlenmesi güçtür, çünkü genellikle hasarın sonuçları üzerinde durulur. Verilebilecek en iyi tavsiye "hiçbir zaman hasarlı röle kullanılma-masfdır.

Not: Rölenin mekanik operasyon testi (aşağı yukarı sallayarak) çalıştırma için yeterli değildir. Her bir hasarlı röle yenisi ile değiştirilmelidir.

 

2.f Yanlış Voltaj

 

220 V'la enerji verilen, örneğin IIOV voltaj değerli bir röle, kompresör çalıştırıldıktan sonra bile bırakmaz. Bu durumda, aşarı yüklenme koruyucusu enerjiyi kesene kadar, yardımcı bobine ve start kapasitörüne yüksek akımla enerji verilecektir.. Yanmış Ana Bobin

Bu arıza tek fazlı kompresörlerin elektrik arızalarının % 3.5'ini oluşturur (oran Avrupa rakamlarına göredir). Kaynağı genellikle normal koşullarda çalışmayan sistemdir. Üç temel neden:

-Yanlış kompresör seçimi

-Küçük tahmin edilmiş (undersized) veya tıkanmış kondenser (veya hasarlı fan motoru)

-Yetersiz hava akımı veya ılık havanın tekrar soğuk kompresöre verilmesi.

 

3.a Yanlış Kompresör Seçimi

 

Elektrik motoru, soğutma gazı için onaylanmış buharlaştırma ısısı (eva-porasyon) sınırları içinde ve onaylanmış voltaj sınırları içinde en yeterli şekilde çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Bir faktörün sapması zarar verebilir ve aşırı yüklenme koruyucusu kesilmeden (tripping off) aşırı ısı oluşturabilir; ya bunun için dizayn edilmediğinden güç çalıştırma koşullarında yeterli değildir, ya da çevredeki ısı değişimi yeterli değildir. Aynı kapasitede olmayan bir konden-serle birlikte seçilen fazla büyük (oversized) bir kompresör problem yaratabilir, çünkü daha fazla ısı değişimi gerekir. En önemli olan, kompresör kapasitesinin kondenser ölçü kapasitesiyle uyumlu olmasıdır. Dahası yanlış seçim sistem sabit ısısını 4-5 derece K (kondansasyon ısısı) artıracak, performans beklenen artışın % 60'ı ile sınırlı olacaktır. Eğer bir kompresör yağ soğutuculu veya fan soğutucu çalıştırılacak şekilde dizayn edilmiş ise kompresörü soğutmak için bu özellikler kullanılmalıdır.

3.b Küçük Tahmin Edilmiş (Undersized) Veya Tıkanmış Kondenser

Her iki durumda da, sisteme göre küçük veya tıkanmış-kirlenmiş kondenser, sistemin dizayn edilen limitlerinin dışında çalışmasına neden olacak ve sonuç yukarıdaki paragrafta açıklandığı gibi olacaktır. Tıkalı bir kondenser veya fan motor arızası kondansasyon ısısını (yani boşaltma basıncı) çok fazla artıracaktır,fakat fan soğutuculu kompresör yeterince soğutulmayacak veya hava akışı ve hava ısısı belirgin şekilde çok düşük ve çok yüksek olacaktır. Bununla birlikte, anormal yüksek ısıya rağmen aşırı yüklenme koruyucusu kesilmeye-bilir.

 

3.c Yetersiz Hava Akışı Veya Ilık Hava Dönüşümü

 

Bu arıza sistem tasarımcısının önemsememesi nedeniyle sistemin eksik dizayn edilmesinin sonucudur. En yüksek yeterliliğin sağlanması için kondenser ve kompresör soğutması en verimli hava akışına (akış ve hava ısısı) sahip olmalıdır. Çok küçük bir alana yerleştirilen bir kompresör grubu yeterli hava giriş ve aynı ölçüde çıkışına sahip olmalıdır. Bazı durumlarda, sistemin iyi görünmesi kompresör için iyi olduğu ve kompresör grubunun güvenli çalışacağı anlamına gelmez. Genellikle, hava giriş ve çıkış açısından kompresör grubu yerleşimi iyi yapılmamıştır. Yani, kondensere giden hava akışının alan içindeki ılık hava ile ısınması mümkündür. Yani hava sirkülasyonu olur.

Sistem alanında, kondensere giriş ısısı kontrol edildiğinde, bu ısının çevre-ortam ısısından 10 derece K daha fazla olduğu görülmüştür. Örneğin, 32 derecede (çevre ısısı) kondenser tarafından emilen havanın 44 derece olduğu tespit edilmiştir (kondenserin 10 cm önünde).

Bu tür çalıştırma koşulları, genellikle sınırlı sistem performansı veya aşırı yüklenme koruyucusunun kesilmesi ile ilgili, sıcak ortamda bulunur. Bu durumlarda servis elemanının açıklaması "kondenser küçük varsayılmış" olacaktır, fakat muhtemelen "ılık hava sirkülasyonu" düşünülmeyecektir. Yukarıdaki her nedenle, asıl sonuç "yanmış ana bobin" değil, valf borusunda (reed) kömürleşen (coking) yağ veya aşırı yüklenme koruyucusunun kesilmesi olacaktır, bu da her durumda kompresörün kullanım ömrünü azaltacaktır.

 

//. Yağ Eksikliği

 

Yalnızca % 50 orijinal miktarda yağ kullanılan kompresörler analiz edilecektir. Bu arıza toplam arızaların % 6'sını oluşturur, fakat TAG S-TAN serisi gibi büyük kompresörlerde de karşılaşılabilir (bunlar büyük kompresör arızalarının % 20'sini oluşturur.) Yağ yetersizliği sonucu kompresör tutukluk yapar veya erken yıpranma oluşur. Kompresördeki yağ eksikliği iki nedenle açıklanabilir:

-Kötü yağın kompresörde tekrar kullanılması.

-Kompresör çalışmadığı sürede köpüklenme olması.

1. Kötü Yağın Kompresörde ^ Tekrar Kullanılması

Az bir yağ miktarı soğutma gazına karışmakta ve bu sistemde dolaşmaktadır. Genel olarak, % I soğutma gaz kütlesinin dolaştığı kabul edilir, örneğin, bir 1.5 HP kompresör saatte l kilogram civarında yağ dolaştırmaktadır, bu da kompresörün l.2 yağ dolumu anlamına gelir. Sistemde yağ tıkanmasını (trap) önlemek ve minimum soğutma gaz hızı için borularda dolaşım sağlanmalıdır. Kompresör üreticisi soğutma gazı ile iyi karışım sağlanması için yağ seçimi yapmakta ve onaylamaktadır, buna rağmen kompresöre minimum soğutma gaz hazında yağ dönüşümünü kolaylaştıracak mekanik hareket sağlanmalıdır. Yani, borulama ölçüsü özellikle emiş hattında dikkatle seçilmek dir, bu da çapın basınç düşmesi ve i,, bir yağ dönüşümü arasında denge olacağı anlamına gelir. Tavsiye edilen minimum hızlar aşağıdadır:

-Soğutma gazı akış yönünde yatay borulamada (aşağı eğilim borulama dahil) saniyede 4 metre.

-Soğutma gazı akış yönünde yükselen borulamada saniyede 8 metre.

Bununla birlikte, basınç düşüşünü azaltmak ve soğutma gazı dönüşümünün gürültülü olmasını engellemek için,maksimum hız saniyede 15 metreden az olmalıdır.

30 metreden uzun olmayan borulama için sifon takılması gerekli değildir.Yatay borulamada, soğutma gazı akış yönünde her metrede 0 8 cm'lik eğim verilerek monte edilmesi tavsiye edilir.

2. Kompresör Çalışmadığı Sürede Köpüklerime Olması

Kompresör motor yağı, basınç ve ısı ile ilgili olarak, soğutma gazı ile az veya çok karışır. Termodinamik kurallarından bilindiği gibi, gaz her sistemde en sıcak bölümden en soğuk bölüme doğru hareket eder. Sonuçta, çalışmadığı süre içinde kompresör sistemin en soğuk parçasıdır, yani yağ tamamen emildikten sonra, soğutma gazı kompresör yuvasının alt kısmında yoğunlaşacaktır. Bu parçaların aşınmasına veya kompresörün tıkanmasına neden olacaktır.

Birkaç dakika içinde kompresördeki tüm yağ çekilebilir. Yani, doğru dizayn edilmiş olsa bile hiçbir sistem yağı tekrar kompresöre geri getiremez ve bu mekanik parçalara çok fazla hasar verir.

 

///. Kitlenen Kompresörler

 

Bu arıza toplam arızaların % 20'sini oluşturur. Çoğu zaman, bu arızalar, bazı grupların % 40'ını oluşturan, tek fazlı kompresörlerde görülür. Geniş kapasiteli kompresörlerde bu elektrik motor gücü vasıtasıyla hasara ve aşınmaya neden olur. Başlıca nedenler aşağıdaki gibidir:

-Kompresör yuvasına likit (soğutma gazı) gelişi.

-Belirli çalıştırma koşullarında yağ eksikliği.

-Köpüklenme.

-Likit soğutma gazı taşması.

-Sistem temizliği.

1. Likit Soğutma Gazı Gelişi

Bu, kitleme için de mekanik aşınma için de en sık karşılaşılan nedendir. Kompresör çalışmadığı zaman, sistemin en soğuk bölümü olduğu için, bu herhangi bir nedenle olabilir. Motor yağı, ısıya, basınca veya soğutma gazı ve yağ bağlı olarak, az ya da çok soğutma gazı ile karışır, böylece yağ seviyesi yükselir. Yağın soğutma gazı tarafından çekilmesinden başka, likit soğutma gazı, yağ soğutma gazı karışımına kıyasla daha yüksek yoğunluk nedeniyle, yuvanın alt kısmına yerleşecektir. Kompresör çalıştırılırken, yağ pompası yalnızca yağ değil likit soğutma gazı veya tıkanma ya da mekanik parçalarda aşınma yapan kötü motor yağı olan, yağ/soğutma gazı karışımı da pompalayacaktır. Bu arıza sırasında likit soğutma gazı seviyesi belirlenmelidir. Kompresör tıkanıklık (seizing) yaptığı zaman motor bobinleri (coils) likitle dolacak ve bu aşırı yüklenme koruyucusunun kesilmesine engel olacaktır. Bunun sonucu yüzeyde yağ kömürleşmesi, yuvada veya mekanik parçalarda lekeler oluşmasıdır. Bu tür problemlerden kaçınmak için tavsiyeler:

-Geri dönüş gazının ısıtılmasının (superheating) sağlanması ki bu tüm çalıştırma koşullarında anormal soğumayı engelleyecektir veya bir emiş akümalatörü takılması.

-Kompresörün sistemin diğer bölümlerinden daha sıcak olmasını sağlamak için bir yağ karteri (crankcase) ısıtıcısı kullanmak.

2.Yağ Eksikliği

Bu tür arıza, orijinal yağ miktarının % 50'si ile çalıştırılan kompresörlerde görülebilir. Birçok kompresör analizinde, yağın kısa bir süre için köpükle-nerek kompresörden dışarı çekildiği görülmüştür (özellikle kısa borulama devreli olanlarda). Buna rağmen bu süre, yağ geri dönene kadar, kompresöre hasar vermek için yeterlidir. Bu olay analiz edilen kompresörlerin yağ oranının % 50'den yukarı olduğu fakat orijinal doldurmadan az olduğunu açıklar, bu da bir problem olduğu anlamına gelir.

3.Köpüklenme

Köpüklenmenin kompresörün yağlanması için yağ kalmadığı anlamına geldiği açıklanmıştır

Bunun yanı sıra, yağ/soğutma gazı karışımı iyi bir yağlayıcı değildir, çünkü kompresör analiz edildiğinde mekanik aşınma ve bazen piston/yağ karteri (crankcase) de aşınma olduğu görülmüştür.

 

Not: Köpüklenme genel olarak kompresörde çok düşük bir ses düzeyi ile tespit edilir, çünkü köpük kompresörün içinde ve etrafında ses koruyucusu görevini görür.

4.Likit Soğutma Gazı Taşması

ilk bakışta kompresör tıkanması ile likit soğutma gazı geri taşması arasında bir ilişki kurmak zordur. Bununla birlikte, bu silindirin üst kısmındadır. Likit taşması, piston sıkıştırma devir pozisyonunun (compression cycle po-sition) sonunda iken, silindirde likit basınç altında tutmaya çalışmanın sonucudur; bu hem aşırı yağ (köpüklenme durumu) hem de likit soğutma gazı (az olasılık) nedeniyle meydana gelebilir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:

-Emiş valf membranının kırılması.

-Conta kırılması.

-Kötü yağlama nedeniyle tıkanma (yağ filminin kırılması).

-Birkaç hasarın birleşimi.

Not: Likit taşması boşaltma (yüksek basınç) tarafında da. kompresörün yüksek tarafına likit akışı nedeniyle, boşaltma valf membranına doğru oluşabilir. Likit soğutma gazı taşması derhal kompresör yataklarındaki (bearing), krank muindeki yükün ani olarak yükselmesine neden olur, yani, yağlama filmi kırılır. Yüksek kapasiteli bir kompresörde (3 faz motor) çok fazla yüklen dolayı piston kolu da kırılabilir. ikinci olarak kırık valf membranının küçük parçaları sisleminAompresörün içine gidebilir ve daha büyük hasarlara veya kompresörün durmasına neden olabilir.

5.Temizlik

Küçük parçaların veya aşındırıcı parçacıkların hareketli parçalar üzerinde birikmesinin sonucu ya tutukluk (seizing) veya kompresör elemanlarının önemli şekilde aşınması olacaktır. Sisteme monte edilecek bütün elemanların temiz olmalarının sağlanması ve borulama hazırlıklarının temiz yapılması şiddetle tavsiye edilir. Özellikle tesisat ve evaporatördeki pislikler, çapaklar ve kaynak artıkları hasar verici (aşındırıcı) olablir.

 

IV. Çevredeki Hava İle Çalıştırılan Kompresörler

 

Bu  arıza  toplam   arızaların  %  5'ini oluşturur. Kompresöre mekanik veya elektrik hasarı verecek az ya da çok nemli bir çevre havasına kısa ya da uzun süre maruz kalması sonucu kompresörde belirli bir koku meydana gelecektir.

Bu tür bir koku emiş hattındaki sızıntıdan kaynaklanır ve düşük basınç kontrol ölçeri (vakum manometresi) veya odada ısı alarmı bulunmayan sistemler soğutulmalıdır. Sonuçlar kompresöre büyük hasar verecektir:

-Yağ bozulması

-Elektrik motoru ve valf membranının aşırı ısınması.

-Kompresördeki diğer elemanların (pompa ve/veya motor) bozulması (çürüme).

Soğutma gazına oranla son hava basıncı çok fazladır ve kompresör dizaynında kabul edilen ısının ötesindedir. Sonuç olarak, yağ buharı basma hattı valf membranından geçerken kömür-leşir ve özellikle valf membran yuvasında birikir, bu da valf membranının kapanma (sealing) gücüne hasar verir. Bu olay kompresör yağlama için onaylanan yağlar ile hızlandırılır, çünkü bu yağlar neme karşı aşırı hassastır; aynı hassaslıktaki elemanlar ve materyaller motor izolasyonuna hasar verir ve motor bobinlerini (winding) kabul edilen maksimumdan fazla yükseltir. Yukarıda bahsedilen bütün hasarlar nem girişinden ve çok yüksek ısıdan kaynaklanır.

V. İç Sızıntı

Bu   arıza   toplam   arızaların   %  8'ini

oluşturur.

Başlıca kaynaklar aşağıdaki gibidir:

-Kırık valf membranı veya conta.

-Kırık presyon borusu.

-Valf yuvasında yabancı madde.

1. Kırık Valf Membranı Veya Conta

Son kurulma aşamasında bu tür problem olması olasılığının yanı sıra, çoğu zaman, bu daha önce açıklanan likit taşması sonucu ortaya çıkar. Kırık contanın nedeni, basıncın aşırı yükselmesine (veya emiş basıncı ile farklı basınca) neden olan, bir tıkalı devre olabilir.

Likit taşmasının nedeni, silindirde yağ veya likit soğutma gazı, veya kö-püklenme sonucu, veya kondenser-den kompresöre likit akışı olabilir. Diğer bir olasılıkta, silindirdeki başlardaki piston dönüşleri sonucu oluşan kondansasyondur (çok soğuk kompresörlerde).

2.Kırık Presyon Borusu

Presyon borusu boşaltma susturucusu (muffler) ile ve alçak kenarlı bir kompresörde (yuvada alçak basınç) kompresör yuvası ile bağlantılı olarak dizayn edilmiştir. Bu, aynı zamanda kompresörün bir iç süspansiyon parçasıdır, bu da kompresörün her start/stop, taşınma ve kullanımı sırasında baskı altında olması anlamına gelir.

Zor taşıma ve kullanım koşulları presyon borusunun kırılmasına neden olabilir Ayrıca, bir saatte çok fazla start/stop (saatte lO'dan fazla) da durma süresi çok kısa olduğunda hasar verebilir ve presyon borusunun yuvadaki bağlantı noktasında kırılmasına neden olabilir. Bazen, presyon borusu ve süspansiyon yayının birlikte kırıldığı görülebilir.

3.Valf Yuvasında Yabancı Maddeler

Silindire giren her madde her an valf yuvasına ulaşabilir, bunun sonucu si-bop/valf yuvası artık kapanmaz ve bu yüksek ve alçak basınç arasında bir dönüşüm olmasına neden olur. Bu tür bir problemi önlemek için devre/eleman temizliğine önem verilmesi bir kez daha belirtilir. VI. Diğer Arızalar Toplam arızaların % I2'sini oluşturan ve her biri % 2'den az olan diğer arızalar meydana gelebilir. En sık rastlananlar aşağıdadır:

1. Gürültü

Yalnızca gürültülü kompresörler veya yüksek titreşimli olanlar değerlendirmeye alınır, bazıları kullanımdan birkaç hafta/ay sonra gürültü yapabilir. Bu arıza, fazla yıpranmış mekanik parçalar, likit refrigerant ile çalıştırma veya taşıma/kullanım koşulları (örneğin hasarlı presyon borusu) gibi birçok nedenle açıklanabilir.

2.Start Almayan Kompresör

Bu arıza RSIR (küçük kompresör) veya PSC (klima kompresörleri)'inde görülür. Bu iki tür elektrik motorları çalıştırılırken veya çalıştırma sırasında basınç farkı varsa voltaj akımına çok duyarlıdır. Bu tür problemle taşıma/kullanımdan kaynaklanan motor hava aralığı sapması sonucu da karşılaşılabilir (kompresör saplanmış olabilir).

3.Çalışmayan Kompresörler

Kompresörler yanlış taşıma veya kullanım sonucu çalışmayabilir veya dışarıdan hasar görmüş olabilir Bununla birlikte, analiz edilmeden bir şey söylenemez.

4.Topraklanmış

(Earthing/Grounded)

Kompresörler

Açıklanan nedenin yanı sıra, topraklanmış kompresörün nedeni terminale yerleşen metalik parçacıklar olabilir (vakum koşullarında çalıştırmaya bakınız).

 

VII. Arızasız

 

Kompresörlerin % 20'sinin analizler sonucunda "iyi durumda" olduğu görülmüştür.

Bugüne dek, geçerli açıklama yapılamamıştır, yalnızca bu konunun anlaşılması için birkaç öneri yapılmıştır. Örneğin:

-Çok düşük çalıştırma voltajı veya çalıştırma sırasında fazla voltaj düşmesi.

-Arızaları elektrik elemanı.

-Valf yuvasında daha sonra temizlenmiş olan bir yabancı madde.

Yukarıda anlatılanlar, analizin tamamlanması için bütün elektrik aksesuarlarının yanı sıra iyi ve doğru bilgi toplanması gerektiğini göstermektedir. Bu, bazen aksesuarların arızalı yani hasarlı kompresörlerde kullanılabileceği anlamına gelir.

 

 

ÇEVİREN: Emre AKDOĞAN


Etiketler