Header Reklam
Header Reklam

Fan Benzeşim Yasaları ile Benzer Fanları Karşılaştırabilmek Mümkün

19 Haziran 2022
Fan Benzeşim Yasaları ile Benzer Fanları Karşılaştırabilmek Mümkün

Pompalar/fanlar için benzeşim (afinite) yasaları hidrolikte, hidronikte veya HVAC sistemlerinde pompa veya fan performansında yer alan, akış hızı, şaft hızı, güç gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılır. Bu yasalar, pompalar, fanlar ve hidrolik türbinler için geçerlidir. Bu döner aletlerde, benzeşim yasaları hem merkezkaç hem de eksenel akışlar için geçerlidir.

Kanunlar Buckingham π teoremi kullanılarak türetilir. Benzeşim yasaları, bir pompanın veya fanın basma yüksekliği karakteristiğinin farklı bir hızda veya pervane/çark çapında ölçülen bilinen bir karakteristikten tahmin edilmesini sağladığı için çok faydalıdır. Tek gereksinim, iki pompanın veya fanın dinamik olarak benzer olmasıdır, yani cebri akışkan oranları aynı olmasıdır. Ayrıca iki çarkın hızının veya çapının da aynı verimde çalışması gerekir.

Fan benzeşim yasaları, bir tasarım mühendisi tarafından benzer fanları karşılaştırmak için kullanılabilir.

Fanlar hız verdiği ve hızı basınca dönüştürdüğü için, oluşturulan akış ve basınç, fan pervane çapı boyutu veya genişliği değiştirilerek ve artık yaygın olan farklı boyutta motorlar ve değişken frekanslı sürücü kullanılarak fan hızı değiştirilmesi suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir.

Bu genel ilişkiler, fan denklemleri veya fan benzeşim yasaları ile basitleştirilebilir. Bu yasalar, bir tasarımcı tarafından farklı boyutta, geometrik olarak benzer bir fan modelini, önceden test edilmiş bir fanla karşılaştırmak için kullanılabilir. Fan yasaları, fan çapının ve hava yoğunluğunun sabit olduğu varsayılarak değişiklikleri hızlı bir şekilde tahmin etmek için kullanılabilir.

Tasarımcı, yoğunluk performansını düzeltmek için ilave olarak, başka bir fanın diğer hızlardaki ve gaz yoğunluklarındaki performansını da hesaplayabilir. Bununla birlikte, bu fan yasalarının yalnızca yaklaşık değerler olduğunu ve aynı fan modeli veya ailesi içindeki hız, boyut veya basınç değişikliklerinde sınırlı doğruluğa sahip olduğunu anlamak önemlidir.

Pervane çapındaki küçük değişiklikler için (sabit hız)

D1 / D2 = Q1 / Q2

Akış hızı Q, çap oranı D ile değişir

D12 / D22 = P1 / P2

Basınç (toplam veya statik) çapların karelerinin oranına göre değişir

D13 / D23= BHP1 / BHP2

Fren beygir gücü çapların küp oranına göre değişir

Hızdaki değişiklikler için (sabit çark çapı)

N1 / N2 = Q1 / Q2

Akış hızı, hız oranına göre değişir, N

N12 / N22 = P1 / P2

Basınç, hızların karesinin oranına göre değişir

N13 / N23= BHP1 / BHP2

Fren beygir gücü, hızların küpünün oranına göre değişir

İkame yoluyla, aşağıdaki gibi diğer ilişkiler belirlenebilir;

Q1 / Q2 = P1 / P2


Etiketler