Header Reklam

Isıtma/Soğutma/Klima İmalatçıları Derneği (ISKID) Yön. Kurulu Başkanı BAYGAN : 'Firmalara seslenmek istiyorum. Bir çatı altında toplanalım. Gelin Birlikte çalışalım'

05 Nisan 1993 Dergi: Nisan-1993
Isıtma/Soğutma/Klima İmalatçıları Derneği (ISKID) Yön. Kurulu Başkanı BAYGAN : 'Firmalara seslenmek istiyorum. Bir çatı altında toplanalım. Gelin Birlikte çalışalım'

Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (ISKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baygan'la görüştük.

TERMODİNAMİK : ISKİD'in kuruluşunu hazırlayan sebepler nelerdir?

BAYGAN : Isıtma, Soğutma, Klima İm«.dtçıları Derneği kısa adı ISKİD'in kuruluş çalışmaları 1992 yılında başlamıştır. 1993 yılında dernek resmen kurulmuştur. Klima Türkiye'de çok yeni bir konudur. Hemen hemen her sektörün envanterini çıkarmak mümkündür. Dernek çatısı altında birleşme ihtiyacımızın en önemli sebeplerinden biri de sektör olarak hiç bir envantere sahip olmamızdır. Yaklaşık 30 yıldır hangi firma, hangi maldan kaç tane üretmiş, kapasiteleri nedir? Pazarda talep ne kadardır? Yatırım oranları nasıldır? gibi bir sürü sorunun cevabı bizde o kadar boş ki; Türkiye'de Isıtma Soğutma-Klima sanayinin hacmi ne kadar? diye sorulduğunda hile kesin bir cevap veremiyoruz. Çevremize baktığımızda herkesin bir çatı altında birleştiğini gördük. Biz de Isıtma-Soğutma-Klima İmalatçıları olarak derneğin kurulmasının tartışmasız fayda sağlayacağını düşünerek bir araya geldik.

Dernek olarak sektörde yaşanan olumsuzlukların giderilmesine çalışabileceğiz. Tahmin ediyoruz ki sanayiciler olarak bir araya geldiğimizde her birimizin tek tek yapmaya çalıştıkları yenilikleri artık bir masaya yatırıp, müşterek özellikleri ortaya koyup, ülke yararına uygulamak derneğimizin önemli hedeflerinden biri olacaktır. Yeni teknolojilerin Türkiye'de bazı firmalar tarafından uygu-lanılmaya başlandığını görüyoruz. Ancak bizim sermayelerimizin dünya teknolojisi ile mukayese edildiğinde epey yetersiz kaldığını da görüyoruz. Dolayısıyla dernek çatısı altında toplanmamız bizi yabancı sermayelere karşı da koruyacaktır.

TERMODİNAMİK : Derneğin kuruluş amacı nedir?

BAYGAN : Derneğin amacı Isıtma-Soğutma-Klima cihazları imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alış-verişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik ve imalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye'de Isıtma-Soğutma-Klima imalatını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli Isıtma-Soğutma-Klima ihtiyacının yurt içinde sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

TERMODİNAMİK   Derneğin çalışma konuları nelerdir?

BAYGAN :  Çalışma konularını kısaca özetlersek;

Isıtma-Soğutma-Klima imalatının bilinçli ve başarılı bir şekilde yapılmasının temini, bu konuda çalışanların dernek içinde biraraya gelmesinin sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi. Üyelerin her türlü adli, hukuki ve mesleki yardımlar için hukuk ve bilimsel teşekkül ve kuruluşlardan görüş alınması.

- Diğer dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

- Üyelere ham-yarı mamul ve her türlü teçhizatların temini ve tedariki, konusunda yol göstermek, kalifiye işçi, teknisyen ve uzman yönetici yetiştirilmesi, bu sektörde sevk ve idare, prodüktive, beşeri münasebetler ile iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunulması.

- Ülkede imal edilen Isıtma-Soğutma-Klima cihazları kalite kontrolü ve standart mal imali için lüzumlu yönetmelik, tasan ve teklifnamelerin hazırlanması suretiyle gerek kullanıcıya, gerekse ihracata elverişli üretimi temin edici tedbirleri ve satış ve sürüm işlerini sağlayıcı, bunların modern usullerle teşkilatlanmasına ışık tutucu faaliyetlerin yapılması.

- Üyeler arasında ticari ve diğer konulardan çıkacak ihtilaflarda uzlaştırıcı olmak.

- Yabancı bilim ve teknolojinin izlenmesi ve yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması.

- Üniversite, araştırma enstitüleri ile ilişkilerin kurulması.

- Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenlemek.

- İç ve dış piyasa teknolojisi ve konjonktürü işleyerek üyelere duyurmak ve yurt içinde imalat oranını ve kaliteyi en üst seviyeye getirerek çalışmalarda bulunmak.

TERMODİNAMİK : Derneğe üye olma koşulları nelerdir?

BAYGAN : Isıtma-Soğutma-Klima ürünlerinden merkezi klima santralı,fan-eoil soğutma grubu, soğutma kulesi pencere tipi split cihazlı sistemleri imal eden, TSE belgesine sahip, sanayi odasına kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı gerçek kişiler derneğe üye olabilirler.

Derneğin fahri ve asil olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Ayrıca dernek üyelerinden iki kişinin önerdiği kişi de derneğe üye olabilir.

TERMODİNAMİK : Derneğin kurucuları kimlerdir?

BAYGAN : Yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. ISKİD'in genel kurulunu 17 Mayıs'ta yapacağız.

Şu andaki geçici yönetim kurulu şöyle:

TEBA- Mustafa Baygan, ALARKO-Günay Bolazar. SELNİKEL-Mehmet Sesli,  FORM A.Ş. Bedii Korun, HSK-Vural Eroğlu,  FİTATEKNİK-Ali İlerigelen,  ARÇELİK-Celi Harsa

ISKİD'in diğer üyeleri ise şöyledir : Gazanfer UĞURAL-TERMAS A.Ş., A. Metin DURUK-FRİGO A.Ş., Erol GÖKDEMİR-ERBAY A.Ş.,  Zeki GÜNGEL-VANTİLATÖR SAN. LTD. ŞTİ., Ersan BAKANAY-CENK A.Ş., İsmail AYDIN-UDA A.Ş., Alparslan DAĞOĞLU-ALDAĞ

Yukarıda görüldüğü gibi halen 14 firma derneğimize üye oldu. Dernek olarak bize ulaşmamış ya da halen çekingen davranan firmalara seslenmek istiyorum. Bir çatı altında toplanmanın faydası ortadadır. Gelsinler birlikte çalışalım.Slider Altına