Header Reklam
Header Reklam

“TTMD Mentorluk Programı ile Genç Meslektaşlarımızla Tesisat Mühendisliği Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz”

10 Şubat 2024 Dergi: Ocak-2024
“TTMD Mentorluk Programı ile Genç Meslektaşlarımızla Tesisat Mühendisliği Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz”

Sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz?

1963 yılında İstanbul’da doğdum. 1980 yılında Getronagan Lisesi’nden, 1984’de İ.T.Ü. Makina Fakültesi’nden mezun oldum. Aynı yıl İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek lisans öğrenimine başladım. 1987’de Makine Anabilim Dalı Enerji Programı’ndan Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Yüksek lisans öğrenimi döneminde Honeywell firmasında bina otomasyonu konusunda 1 yıl boyunca kısmi zamanlı çalıştım. 1986 yılında da ısı pompaları üzerine yüksek Lisans tezimi hazırlamak için İngiltere’de York International firmasında 2 ay süreyle staj yaptım. 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 6. ve 10. Dönem Yönetim Kurulu üyesi, 12. Dönem TTMD Yönetim Kurulu Başkanı, 13. Dönemde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. 

Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Tesisat dernekleri Konfederasyonu CLIMAMED (2017) Yönetim Kurulu Üyesi, Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ISKAV’da 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini üstlendim. Halen ISKAV 9.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörümüze hizmet vermekteyim.  

Mekanik tesisat projeleri üreten, kontrollük ve müşavirlik hizmeti veren Çilingiroğlu Mühendislik firmasının 2. kuşak temsilcisiyim. 2. kuşak olmanın avantajlarını kullandığımı zannediyorum, çünkü çok kıymetli tecrübeleri babamdan, birinci ağızdan öğreniyordum. Takdir edersiniz ki bu, hiçbir şekilde para ile satın alınabilecek bir şey değil. Sektörümüzde bulunan tüm gençlere de aynı şansı tanımak gerekiyor, yani gençlerimizi deneyimli ağabeyleri, ablaları ile tanıştırmak, sohbet ortamları yaratarak da deneyim paylaşımında bulunmak gerekiyor.

40 yıllık meslek hayatımda bana çok şey katan bu sektöre çok borçlandım. Bu borcumu ödemenin en iyi yolunun; yine sektöre hizmet etmekten geçtiğini düşünerek ISKAV, TTMD gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışıp üreterek ödemeye çalışıyorum. Aslında hepimizin çabası güçlü bir mesleki örgüt yapılanmasına katkıda bulunmak ve sektördeki genç nesillerin geleceklerini tasarlayabilmelerine yardımcı olmak, yani tüm genç meslektaşlarımızın mesleki gelişiminde fırsat eşitliği yaratmak.

TTMD Mentorluk Programı'nın Başlangıç Noktası Nedir?

1992 yılında kurulan TTMD, geçmiş dönemde yakaladığı başarıyı yeni dünya düzeninin hızla değişen konjonktürde de artırarak sürdürmek, duruma hakim olmak; sektöre yön verirken daha etkin rol almak ve çevik olmak hedefi ile 2017 yılında ilk stratejik plan çalışmasını yapmıştır. Araştırma ve analizler sonucunda, sektörümüze ve özellikle tesisat mühendisliğine olan ilginin yetersizliğini ve dolayısıyla derneğimizde genç meslektaşlarımızın ilgisinin azlığını tespit etmiş olduk. 

Bu noktada 3 ana hedefle yola çıktık: 

 1. TTMD vizyon ve misyonu doğrultusunda; üyelerin, profesyonel, kişisel gelişim ve liderlik hedeflerine rehberlik ederek, karşılıklı paylaşımlarla, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine olanak sağlamak. 30 Yıllık bir geçmişe sahip olan ve sektör dinamiklerine yön veren TTMD kurum kültürünü genç nesillere aktarmak.  
 2. Derneğimiz, sektördeki değerli bilgi ve deneyime sahip üyelerimizin birbirleriyle bağlantı kurmasını, bilgi transferini kolaylaştırmasını ve sektöre katkıda bulunmasını hedefleyen bu mentorluk programı sayesinde üyelerimiz/meslektaşlarımız arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturmak.
 3. Derneğimize genç üyeleri kazandırmak ve derneğin geleceğe taşıyacak gençlerden bir yönetici/ lider havuzu oluşturmak. 

TTMD Mentorluk Programı’nın temel amacı nedir?

Tesisat sektöründe faaliyet gösteren genç profesyonelleri, TTMD’nin önde gelen liderleri ile buluşturarak, onları dünya standartlarında ve global değer odaklı olacak şekilde donatmak; tesisat sektöründeki iş kalitesinin artmasına katkı sağlamak ve tesisat sektöründeki ekosistemin gelişimini destekleyecek interaktif bir deneyim, bilgi paylaşım ve öğrenme platformu oluşturmaktır. 

Mentorluk programını benzersiz kılan özellikler nelerdir?

Bu dönem üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz, TTMD mentorluk programımızı benzersiz kılan özelliklerden biri, sektör dinamikleri ve meslektaşlarımızın profillerini dikkate alarak tasarlanmış oluşudur.  Menti ve mentorların ihtiyaçlarına odaklanan ve bu doğrultuda program içeriği yarı yapılandırılmış ajanda ve ek dokümanlar ile menti-mentor görüşmelerinde kolaylık sağlayan ve çalışmalara yön veren esnek bir yapıya sahiptir.  Böylelikle, mentorlarımızın geniş bir sektör tecrübesine sahip olmaları; mentilere sadece kariyer gelişiminde değil, aynı zamanda vizyon, sektör dinamikleri ve kişisel gelişim konularında da rehberlik etmektedir.

Mentorluk programında nasıl bir süreç izleniyor?

TTMD Mentorluk Programı, TTMD üyelerinin;

 • Sektör dinamiklerini ve gelişimini geniş perspektiften görmesine,
 • Değerlerini şekillendirmesine,
 • Sosyal meselelere yeni bir perspektiften yaklaşmasına,
 • Potansiyelinin ortaya çıkmasına, 
 • Kariyer gelişimine, 

destek olmayı kapsayan çift taraflı deneyim ve bilgi paylaşımı platformudur. 
Bu süreçte iki tarafın da karşılıklı olarak kişisel ve profesyonel gelişimine katkı 
sağlaması için; 

 • Menti ve mentorlara eğitim verilir,
 • Beklenti ve memnuniyet anketleri yapılarak sürecin gözden geçirilip değerlendirmesi yapılır,
 • İhtiyaç dahilinde; menti ve mentorlara süpervizyon desteği sağlanır,
 • Sonraki programlara veri oluşturması için gerekli yönlendirmeler yapılır. 

Sizce TTMD Mentorluk Programı, hem mentiler hem de mentorlar için ne tür avantajlar sunmaktadır? Genç meslektaşlarımızı ve deneyimli üyelerimizi bu programa katılmaya davet etmek istiyor musunuz?"

Elbette, TTMD Mentorluk Programı, sektörümüzdeki tecrübeyi ve bilgiyi paylaşmak isteyen deneyimli üyelerimizle genç meslektaşlarımız arasında anlamlı bağlar kurma fırsatı sunan değerli bir inisiyatiftir. Programın hem mentiler hem de mentorlara sunduğu avantajların anlaşılabilmesi için, bir mentor olarak kendi deneyimimden yola çıkabilirim.

Mentor olmak, sahip olduğunuz bilgi ve tecrübeleri bir sonraki nesle aktarma fırsatı sağlar. Aynı zamanda, mentilerin enerjisi ve yeni perspektifleri, biz deneyimli profesyoneller için de büyük bir öğrenme kaynağı olabilir. Bu, karşılıklı bir öğrenme ve büyüme sürecidir.

Genç meslektaşlarımızı ve deneyimli üyelerimizi TTMD Mentorluk Programı'na katılmaya davet ediyorum. Bu program, sektördeki değişen dinamiklere ayak uydurmak, yeni nesil profesyonelleri desteklemek ve sektörde güçlü bir ağ oluşturmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor. Gençlerimiz, alanlarında deneyimli mentorlarımızdan alacakları rehberlikle kariyerlerine yön verebilirler. Aynı şekilde, mentorlar da genç meslektaşlarımızın enerjisinden ve yenilikçi bakış açılarından ilham alabilirler.
Bu program, iş birliği ve dayanışma ruhuyla sektörümüzü daha güçlü kılacaktır. Dolayısıyla, tüm üyelerimizi, tecrübelerini paylaşmaya ve öğrenmeye açık olan bu değerli programımıza katılmaya davet ediyorum. Birbirimizden öğrenmek ve sektörümüzü birlikte ileriye taşımak adına bu fırsatı değerlendirelim.