Header Reklam
Header Reklam

Sungurlar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sabahattin Sunguroğlu ile Görüştük

05 Kasım 1992 Dergi: Kasım-1992

TERMODİNAMİK: Sayın Sunguroğlu, öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

SUNGUROĞLU : Sayın Özkol, sorunuza cevap vermeden önce, Termodinamik Dergisine, yayın hayatınızca başanlar diliyorum. Bu arada Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneğine de derginizde yer verdiğinizden dolayı Dernek adına teşekkürlerimizi sunanım. 1919 yılında Elazığ şehrinde doğdum. Robert Kolejin yüksek kısmından Makina Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletlerine gittim ve ihtisas yapmak üzere Michigan Üniversitesi'ne girdim. 1942 yılında Yüksek Mühendislik diplomamı aldım. Eğitimimi bitirdikten sonra, 5 yıl süre ile Detroit, LosAngeles ve NewYork'ta bir çok tanınmış firmada görev yaptım.
1946 yılında yurda döndüm ve ısı iği sahasında taahhüt işleri olmak üzere ilk mühendislik firmasını kurdum. 1955 yılında taahhüt ettiğim işlerde kullanılmak ve yurt ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, İstanbul'da bu maksat için kurduğum fabrikada kalorifer kazanlan imalatına başladım.

TERMODİNAMİK: Sayın Sunguroğlu, size Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicilerinin duayeni diyorlar. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız?

SUNGUROĞLU : 1946 yılında Amerika dönüşü, kazan ve basınçlı kapların çeşitli ülkelerden ithal edildiğine üzülerek şahit oldum. Buna hiç gerek olmadığım ve gerek kazan ve gerekse diğer basınçlı kapların yurdumuz imkanlanyla yerli üretilebileceği kararını verdim. İlk kazan üretimine başladım. Sorunuzda sözünü ettiğiniz yakıştırma bu nedene dayalı olsa gerekir. Bu aşamada zorluklarla karşılaşmadım diyemem. Çalışmaların başlangıcında, proje tastiki konusunda Nafia (Bayındırlık) Bakanlığındaki, bu ilk sorunun aşılması büyük engellere karşı verilen savaş ve diğerleri. İlk yerli kazan üretimi 1947 yılındı Balta Limanı Hastanesi, ikincisi 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Isıtma sisteminde kullanılmak üzere yapılmıştır. Bu kazanlar halen kullanılmaktadır.
Böylece 1950 yılından sonra bu sanayi yurdumuzda yerleşti. Bu sektörde çok değerli elemanlar yetişti. Aynca, 1975 yılında Türkiye Termik Santrallerinin yapımı ve bakımını sağlayacak olan Suntek Ağır Isı Sanayi adı ile TEK Sunguroğlu ortak kuruluşu hizmete konuldu.
TERMODİNAMİK: Başkanı bulunduğunuz Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

SUNGUROĞLU: Yurdumuzda ne yazık ki kollektif çalışma bilinci henüz tüm müesseseleri ile ciddi bir şekilde yerleşmemiştir. Bu eksikliğin sektörümüz genelinde giderilmesi bakımından arkadaşlarla bir Dernek çatısı altında biraraya gelmeyi kararlaştırdık ve 1986 yılında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) adında Derneğimizi kurduk. Derneğimiz bu güne kadar tüzüğün öngördüğü amaca emin adımlarla ulaşma gayreti içindedir. Bu arada sorunlanmızın en önemlisi kalitenin kontrolsüzlüğü; eğer anlatım uygun görülürse suyu getiren ile testiyi kıranın birbirinden ayırt edilememesi ve bunun ortaya koyduğu olumsuzluklardan sektörümüzün yara almasıdır. Konunun disipline edilmesi için Derneğin kuruluşundan bu yana yaptığımız etkin ve verimli sayılabilecek girişimlerimizle bu konuda TSE ile 05.09.1991 tarihinde ortak işbirliği düzeyinde bir çerçeve antlaşması protokolü imzalanmıştır. Buna dayalı Ek 1 uygulama ve Ek 2 kapsam genişlemesi protokolları gereği Kazan Basınçlı Kap ve yan sanayi ürünleri alanında teknik inceleme, denetleme ve ara kontrolları ile belgeleme, görev ve yetkisi TSE tarafından Derneğimize devredilmiş bulunmaktadır. Bu hizmet Derneğimizce yürütülmektedir. Bu tür hizmet etkinliğinde Demeğimiz Türkiye genelinde öncülük görevini de yerine getirmiştir.

TERMODİNAMİK: Dernek, üyeleri ve sektör açısından karşılaşılan sorunlar nelerdir?

SUNGUROĞLU : Bir önceki sorunuzun yanıtında da değindiğim gibi yurdumuzda kollektif çalışma bilinci henüz yerleşmemiştir. Gerek Dernek çalışmaları, gerek üye ilgi ve katkısı ve gerekse sektör düzeyindeki dağınık ve bilinçsiz, düzensiz, gelişi güzel çalışma ortamı bir taraftan, çıkar kesimlerinin olumsuz girişimleri diğer taraftan yerli emek ağırlıklı bu kesimi feç olma durumuna itmektedir. Yöneticilerimizden bu konuda bizleri desteklemelerini ve önereceğimiz önlemleri almalarını özellikle rica ediyoruz.
Biz rekabete karşı değiliz, ancak haksız rekabete karşıyız. Haksız rekabet himaye edilmemeli, aksine kanunlarla öngörülen ölçü ve etkinlikte önlenmelidir, isteğimiz budur. Birlik bilinci sektörümüz genelinde yerleştikçe,sıkıntılann da üstesinden bir bir gelinecektir. TERMODİNAMİK:Termodinamik Dergisi aracılığı ile sektöre ve kazancıya iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır?
SUNGUROĞLU : Değerli Derginiz aracılığı ile gerek sektörümüze ve gerekse kazancıya duyurmak istediğimiz tek mesaj ilişkilerde dürüstlüktür. Bu dürüstlük olgusu, düzensizliği dışlama, düzene uyma eyleminde odaklanır, kanıtını da belgelerde bulur. Üreticiler; ürünlerinizin kalitesini denetleyin, belgeleyin. Tüketiciler; kalitesi belgelenmiş ürünlere sahip çıkınız.
Son olarak, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicilerine seslenmek istiyorum. Birlikten Dirlik Doğar, gelin tek çatı altında birleşerek daha güçlü olalım. Sayın Özkol, bana sektörümüzün bu satırlarla sorunlarını dile getirme fırsatını ve sektöre buradan seslenme imkanını sağladığınız için size ve Termodinamik Dergisi çalışanlarına teşekkür eder, başarınızın devamını yürekten dilerim