Header Reklam
Header Reklam

MEG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ: 1994'de faaliyetlerimizi yaygınlaştırarak sürdüreceğiz

05 Ocak 1994 Dergi: Ocak-1994
MEG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ: 1994'de faaliyetlerimizi yaygınlaştırarak sürdüreceğiz

Doğalgaz sektöründe temsilcilik, mühendislik, ithalat ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunan MEG İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, dergimiz Termodinamik için 1993 yılını değerlendirdi ve 1994'e ilişkin beklentilerini anlattı.

MEG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Türkyılmaz'a sorduğumuz sorular ve cevapları şöyle :

TERMODİNAMİK : Şirketinizin 1993 yılı içindeki faaliyetlerini anlatır mısınız?

TÜRKYILMAZ : 1993, şirketimiz için başarılı bir yıl olmuştur. 1993 içindeki faaliyetlerimizi ürün satışı, endüstriyel dönüşüm ve altyapı müteahhitliği faaliyetleri başlıkları altında toplayabiliriz:

1. ÜRÜN SATIŞI

Şirketimiz Türkiye temsilcisi olduğu şirketlerin ürünlerinin ithalatını ve satışını sürdürmüştür. Bu kapsamda Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü ve AGSAŞ Genel Müdürlüğünün ihalelerinde şirketimize sipariş edilen polietilen borular ve Wavin Şirketler Grubundan, polietilen fittingler Fusion Şirketler Grubundan çelikten polietilene geçiş fittingleri ve çelik fittingler Wask-RMF firmasından, ithal edilip, ilgili idarelere teslim edilmiştir. Bu ürünler aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren diğer müteahhitlik kuruluşlarına da satıldığı gibi, şirketimizin üstlendiği taahhüt faaliyetlerinde de kullanılmıştır.

2.         ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM İŞLERİ

Şirketimiz, ağırlıkla Bursa bölgesinde olmak üzere, bir dizi endüstriyel dönüşüm projesini üstlenmiş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Şirketimizin 1993 yılında sonuçlandırdığı endüstriyel dönüşüm faaliyetleri arasında, Bursa'da Bisaş, Karsan, Yıldız Zincir, Korteks, Sinta, Nergiz Tekstil, Çerkezköy'de YKK Yazama, Eskişehir'de Süstaş projeleri bulunmaktadır.

3.         ALTYAPI MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ :

Şirketimiz, altyapı müteahhitlik faaliyetlerinde, üç ilde yoğunlaşmıştır.

1.         Bursa OSB Projesi

Bursa'da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün "3 km. uzunluğunda 8" -40 bar Çelik Boru Hattı Yapımı ve Regülatör İstasyonu Temini ve Montajı İşi" süresi içinde başarıyla sonuçlandırılmıştır.

2.         Ankara'da Altyapı Müteahhitlik Hizmetleri

2.1.      Konut Kooperatifleri Ada içi Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri Şirketimiz, mühendislik, malzeme temini ve taahhüt hizmetlerini içerecek biçimde anahtar teslimi olarak, Batı-kent ve Çayyolunda çok sayıda yapı kooperatifinin ada içi doğalgaz şebekesi yapımını EGO kontrolluğunda sonuçlandırmıştır.

2.2.      Şehiriçi dağıtım şebekeleri : Şirketimiz EGO/AGSAŞ'ın yetkili alt müteahhidi olarak Etlik Basınevler bölgesinde anahat ve servis hattı yapımı taahhütünü gerçekleştirmiştir.

3. İstanbul Altyapı Müteahhitlik Hizmetleri

Şirketimiz İstanbul'da İGDAŞ Genel Müdürlüğünün Anadolu yakasında ana hat ve servis hattı yapımı işleri taahhüdünü yerine getirmiştir.

TERMODİNAMİK : 1994 yılı için öngördüğünüz faaliyet konuları nelerdir?

TÜRKYILMAZ : Şirketimiz 1994 yılı içinde aşağıdaki çalışmaları yapmayı öngörmektedir.

1. YAYGIN ÜRÜN STOKU VE TEMİNİ

Şirketimiz mevcut stoklarını daha da geliştirip, güçlendirerek, doğalgaz altyapı müteahhitlik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların ihtiyaç duyacağı polietilen boruları, polietilen fit-tingleri, çelikten polietilene geçiş fit-tingleri ve vanaları stoktan teklif ve temin edecektir.

Kuşkusuz, temisilcisi olduğumuz diğer firmaların imalatı olan ürünülerinin satışına da devam edeceğiz. Böylece, yukarıda sayılanlara ek olarak, doğal gaz sobası, brülörü, gaz kaçak dedektörü, boru tecrit malzemesi satışını da sürdüreceğiz.

2.         ENDÜSTRİYEL MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ

Şirketimiz doğalgaz sektöründe ilgili tüm kuruluşlarca onaylanmış olan faaliyetlerine ek olarak, çevresel projeler (su, atıksu, katı atık vb.) ve genel sınai tesisler müteahhitliği alanında da, 1994 yılında hizmet vermeyi öngörmektedir. 1993 yılında başarıyla sonuçlandırdığımız Bursa Nergiz Tesisleri paslanmaz çelik borulama ve enstrümantasyon. Bursa Korteks Çelik Tank Yapımı taahütleri, şirketimizin bu alanlarda da yeterli ve etkin olabileceğinin göstergesidir.

3.         ALTYAPI MÜTEAHHİTLİK FAALİYETLERİ

MEG A.Ş., bu alandaki çalışmalarını daha da yaygınlaştırarak sürdürecektir.

Ankara'da EGO ve AGSAŞ'ın, toplu konut müteahhit ve uygulayacılarının, İstanbul'da İGDAŞ'ın, toplu konut müteahhitlerinin ve uygulayıcılarının, sanayi sitelerinin, Bursa'da BOTAŞ'ın çalışmalarının yanısıra Türkiye genelinde BOTAŞ'ın ve BOTAŞ'ın ana boru hattı yapım müteahhitlerinin faaliyetlerinde yer almayı planlanmaktadır.

TERMODİNAMİK : 1994 yılında doğalgaz sektöründe olası gelişmelere yönelik beklentileriniz nelerdir?

TÜRKYILMAZ : 1994'te Ankara'da EGO'nun Ankara 2. Aşama Projesini başlatması, BOTAŞ'ın İzmit ve Eskişehir Kentsel Dönüşüm Projelerini ihaleye çıkması ve sonuçlandırması ve Organize Sanayi siteleri ve diğer ihtiyaç sahiplerinin yeni bağlantı hatları yapımına yönelmesi, İstanbul'da İGDAŞ'ın doğalgaz kullanımını yaygınlaştırıcı yeni hatları yapımı sözkonusu olabilecektir.

Şirketimiz, bütün bu projeleri; gerek malzeme temini, gerekse alt müteahhitlik ve müteahhitlik hizmetleri vermek yönünden yakından izleyecektir.

TERMODİNAMİK : 1994 yılında pazarlama faaliyetlerine yeni başlayacağınız bir ürün var mı?

TÜRKYILMAZ          Şirketimiz, 1994'te içinde Türkiye temsiliciliği yeni üstlendiği Alman GOGAS firması imalatı taşlı ve borulu radyant ısıtcıların tanıtım, pazarlama ve uygulama faaliyetlerine özel bir önem verecektir.

Atelye, fabrika vb. çalışma mekanlarının ısıtılmasında ucuz ve etkili bir yöntem olan GOGAS radyant ısıtıcılarını, ilk kez 2-5 Şubat 1994 tarihleri arasında, İstanbul'da ISOHA Fuarında sergileyeceğiz. Konuyla ilgili kişi ve kuruluşları standımıza bekliyoruz.

TERMODİNAMİK : Şirketinizin örgütlenme yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

TÜRKYILMAZ : Şirketimizin, merkezi Ankara'dadır. Bursa'da Bölge Müdürlüğümüz mevcuttur. İstanbul'da ise faaliyetlerimizi temsilcimiz olan Turbo Mühendislik A.Ş. kanalıyla sürdürmekteyiz.

TERMODİNAMİK : Dergimiz aracılığıyla okurlarımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı ?

TÜRKYILMAZ : Derginizin ısıtma, havalandırma, soğutma, doğalgaz ve tesisat uygulamaları konularında sürdürdüğü başarılı yayın faaliyetlerinin, 1994 yılında da sürmesini diliyoruz.

Derginizin okurlarına, uzmanlık konularımızda ihtiyaç duyacakları hizmetleri vermekten memnuniyet duyacağımızı bildiriyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TERMODİNAMİK : Sn. Türkyılmaz, verdiğiniz değerli bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz.