Header Reklam
Header Reklam

“Teskon onüçüncü kez; sektörün bütün bileşenlerini İzmir’de buluşturacak”

18 Ocak 2017 Dergi: Ocak-2017
“Teskon onüçüncü kez; sektörün bütün bileşenlerini İzmir’de buluşturacak”

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi 13. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Teskon 2017 hakkında, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi Yunus Yener ile görüştük.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 19-22 Nisan 2017 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir’de düzenlenecek. Sadece tesisat değil genel anlamda ülkemizdeki en büyük sektörel etkinliklerden biri olan Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir misiniz?

Bu yıl Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresini 13. kez düzenleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. İki yılda bir düzenlendiğini düşünecek olursak ve hazırlık sürecini de değerlendirdiğimizde 24 yıldan fazla geçmişi olan TESKON, artık tüm sektör tarafından önemi kavranan ve tarihi ajandalara not edilerek heyecanla beklenen bir platform oldu.

İlk kongremizi 1993 yılında düzenlediğimizde “Tesisat Mühendisliği”; yaşamımızın her alanında farkına varmadan, yaşadığımız ortamlara katkı koyarken, kamuoyunda pek tanınmamakta ve mesleki önemi yeterince kavranamamaktaydı. Kentlerde yapılaşmanın giderek çok katlı ve büyük hacimli yapılara yönelmesi ve yapılarda konforlu bir yaşamı tasarlama ihtiyacı, tesisat mühendisinin sorumluluk ve önemini her geçen gün artırdı.

Makina Mühendisleri Odası olarak Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi’ni ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde çağdaş bilgi ve teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenledik. Tabii o günlerde gelişmiş ülkelerde pek çok örneği görülen, ancak ülkemize henüz yeterince bilinmeyen bir organizasyonun içinde bulduk kendimizi ve bugünden geçmişe baktığımızda ne kadar doğru bir karar verildiğini bir kez daha görüyoruz.

Bugün geldiğimiz evrede, örneğin 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için 11 tane sunum salonunun bile yetersiz kaldığını görüyoruz ki, bu da kongrenin ulaştığı boyutu gösteriyor. Teskon; seminerleri, sempozyumları, kursları, teknik bildiri oturumları, panelleri, konferansları, çalıştayları, sabah toplantıları ve sosyal etkinliklerinin yanı sıra kongre paralelinde Hannover Messe organizasyonunda düzenlenen Teskon+Sodeks Fuarı ile oluşturduğu bütünlük; sektör için gelenek haline gelen önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu yıl bizleri neler bekliyor?

Hazırlık çalışmalarına iki yıl öncesinden başlanan Teskon 2017 için düzenleme ve yürütme kurulları oluşturularak kongrenin çerçevesi belirlendi ve içeriğinin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Sektör dernekleri ve Danışmanlar Kurulu’nun görüşlerini yüz yüze almak amacıyla İstanbul Şube Binamızda bir toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bu toplantıda gördük ki sektörel derneklerimiz Teskon 2017’de görev almak istedikleri konularla ilgili toplantılarla olsun çalıştaylarla olsun çeşitli platformlarla hazırlıklarına başladılar.

Kurs, seminer, sempozyum konularımız ve bu platformların yöneticileri belirlendi. Çalışmaları devam eden bu platformların oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelerde ilgi gören konuların devamı etmesi ve yeni belirlenen konuların ise güncel, ihtiyaç duyulan ve katılımcıların talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulmasına yürütme kurulumuz özen gösterdi.

Bildiri çağrımıza bu yıl 325 bildiri özeti gönderilerek başvuruda bulunuldu. Bu çalışmalar Teskon 2017’nin yine verimli geçeceğine ilişkin önemli bir veridir diye düşünüyor ve yapılan bu çalışmaların Teskon içinde ortaklaştırılarak daha geniş kesimlere ulaştırılacağına inanıyoruz.

Bu kongrede ele alacağınız ana tema ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Teskon 2017’de ana tema “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Performans” olarak belirlendi. Bu konuyu kısaca açmam gerekirse şunları söyleyebilirim. Yaşadığımız binalarda ısıtma-soğutma-havalandırma-nemlendirme sistemleri ve bunların her bir bileşeninin enerji tüketim performansı ile binanın enerji tüketim performansının zamana göre değişiminin gözlenmesi ve etkileşimini de içeren performans göstergesine bütünleşik performans diyebiliriz. Uygun bütünleşik performansın şu hedefleri sağlaması gerekir: İnsanlar için uygun iç çevre kalitesinden ödün vermemek, küresel ısınma ve çevre problemlerini artırmamak ve sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak.

Bütünleşik performansı oluşturan doğrudan ve dolaylı faktörler söz konusu. Bütünleşik performansın ana bileşenlerini tasarım, bileşen, bileşen akreditasyonu, sistem akreditasyonu, uygulama, test ve devreye alma, etiketleme, işletme ile ölçme ve denetim performansları olarak ifade edebilirim.

Tesisat mühendisliğinin her alanı, insanlar için vazgeçilmez uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını içeren birer uzmanlık alanıdır; meslek öncesi ve meslek içinde, alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden, mesleki eğitim ile meslek içi eğitimin, meslek akreditasyonun ile eğitim araçları ve yöntemlerinin niteliği, bütünleşik performansın görünmeyen veya dolaylı bileşenleridir. Benzeri olarak tasarımdan uygulamaya bileşenlerden işletmeye kadar her alanda var olan kanunlar, yönetmelikler ve standartlar aracılığıyla oluşturulan mevzuat da yasal altyapı performansı olarak bütünleşik performansın bir bileşenidir.

Ana tema konusu alanında sunulacak çalışmalar, Türkiye’de gelişmiş ülkelere göre oldukça büyük bir faz farkı ile hissedilen bütünleşik performans ve bileşenleri alanındaki farkındalığı geliştirecektir. Özellikle mekanik tesisat hizmetlerinin çok geliştiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye’deki bileşenler arasında farklılıklar ve atılması gereken adımlar konusunda yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumlar, ülkemizdeki tesisat mühendisliği bilimi, teknolojisi ve hizmetlerine önemli katkılar koyacaktır.

Bugün itibarıyla kongre süreçlerinde tespit edilen ve çözüm bekleyen sorunları sıralarsak çözüm bekleyen sorunlar nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığımız iç hava kalitesinin uygun değerlerde olması için yeni okul projelerinde havalandırma çözümlerini zorunlu kılmalıdır.

Yürüttüğümüz meslek içi eğitimlerin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu çalışmalara katkı koymalı, bu alana yönelik teorik ve uygulamalı eğitim merkezleri kurulmalıdır. Kurslardan “Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları” adlı kursu Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kapsamına alma çalışmalarımız sürmektedir.

Ülkemizdeki baca problemlerine yönelik çözümler de desteklenmeyi bekliyor. Bacanın ısıtmanın en önemli unsurlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Toplum sağlığı, enerji verimliliği açısından mühendislik çalışması gerektiren bir konudur. Baca kaynaklı ölümlerin mutlaka son bulması gerekiyor. Dolayısıyla bacalarla ile ilgili sağlıklı bir yasal mevzuatın hızlı bir şekilde oluşturulması gerekir.

Sorunların giderilebilmesi için gelişmiş ülkelerde kabul görmüş pratiklere yönelme koşulları oluşturularak yanlış yöntem ve uygulamalara artık bir son vermek gerekmektedir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin, düzenlendiği ilk tarihten bugüne kadar kendi alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım misyonunu yerine getirdiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu önemli etkinliğe bugüne kadar katkı koyan, bu başarıda payı olan herkese, bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği daha da artırabilmek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir’de düzenlenecek olan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı’na davet ediyorum.