Header Reklam
Header Reklam

“Laboratuvarımız Doğu İklimlendirme’yi yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha da rekabetçi bir konuma taşıyacak”

25 Eylül 2019 Dergi: Eylül-2019
“Laboratuvarımız Doğu İklimlendirme’yi yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha da rekabetçi bir konuma taşıyacak”

Doğu İklimlendirme, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar ile yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler ortaya koymak adına Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyor. Doğu İklimlendirme Ar-Ge Müdürü Enerji Yüksek Mühendisi Erhan Budak, Ar-Ge çalışmalarında ürettikleri ürünlerin karşılığını görebilmek için cihazlar üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdiklerini belirtiyor. 
Budak konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: “Doğu İklimlendirme olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar ile yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler ortaya koymak adına Ar-Ge faaliyetlerine önem vermekteyiz. Ar-Ge çalışmalarımızda ürettiğimiz ürünlerin karşılığını görebilmek için cihazlarımız üzerinde çeşitli testler gerçekleştirmekteyiz. Bu cihazlar ilgili standartlara göre belirlenmiş, bu standartlar ürüne göre farklılıklar göstermekte ve sistematik çalışan test tertibatı gerektirmektedir. Laboratuvarımız TS EN 308, TS EN 13141-7, TS EN 14511, TS EN 14825, AMCA 210 standartlarındaki test sistematiğine göre tasarlanmıştır. Isı geri kazanım cihazlarının performanslarına dair test yöntemleri TS EN 308 ve TS EN 13141-7 standartlarınca belirlenmiştir. Bu standartlarda, ısı geri kazanım cihazlarının aynı test tertibatları ile sızdırmazlık ve performans özelliklerine yönelik test yöntemleri verilmektedir. Isı geri kazanım cihazlarının bu yöntemler ile belirlenen yüksek performans değerleri, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında ürünleri tercih nedeni yapmaktadır. Testlere tabi tutulmadan önce, cihazların temel parametrelerini belirleyebilmek adına cihazlar şu sınıflara ayrılır:
Kategori I: Reküperatörler (Havadan havaya ısı transferinin bir ısı değiştirici üzerinden gerçekleştiği cihazlar), Kategori II: Yardımcı bir ısı transfer akışkanı kullanılan cihazlar (Isı borulu ve su dolaşım serpantinli cihazlar), Kategori III: Regeneratörler (Isının bir kütle üzerinde depolanıp daha sonra soğuk akışkana aktarıldığı cihazlar). Isı geri kazanım eşanjörlü ısı geri kazanım cihazları için TS EN 308 standardı gereği öncelikle dış ve iç kaçak testlerinin, ardından sıcaklık ve nem oranları, basınç düşme ve ısı dengesi testlerinin yapılması istenmektedir. Dış kaçak deneyinde cihazdan dışarı ve cihazın içine doğru olan hava kaçakları tespit edilmekte, iç kaçak deneyinde ise egzoz havası tarafından besleme havası tarafına doğru ve tersi yöndeki sızıntı miktarları debi olarak belirlenmektedir. TS EN 308 standardı, dış ve iç kaçak deneyleri sonucunda test edilen cihazın anma debisinin %3’ünden fazla bir sızıntı debisi belirlenmesi halinde sonraki deneylerin gerçekleştirilmesine izin vermez. Oran testlerinde egzoz havası girişi 25°C, besleme havası girişi 5°C şartlarını sağlamalıdır ve t11 egzoz havası giriş, t21 besleme havası giriş ve t22 besleme havası çıkış sıcaklıkları olmak üzere sıcaklık oranı   şeklinde hesaplanır. Nem oranı da aynı indislerle   ifadesinden elde edilir. Basınç düşme deneyinde, besleme ve egzoz hatlarının giriş-çıkışları arasındaki basınç düşümleri ölçülmektedir. Isı dengesi testinde ise iki akış arasındaki ısı etki oranının 1’e eşit olması gerekmektedir. 

Laboratuvar altyapımız EN 14511 ve AMCA 210 gibi standartların test prosedürlerine uygun şartları sağlıyor
2019 Eylül’de devreye aldığımız laboratuvarda, Doğu İklimlendirme’nin ürettiği ısı geri kazanım cihazlarının TS EN 308 ve TS EN 13141-7 standartlarına uygun performans deneyleri gerçekleştirilmeye başladı. Ayrıca cihazlarımızın AMCA 210 standardına göre hava debisi ölçümü yapılmaktadır. Hava debisinin belirlenmesi için farklı çaplarda ventüri ile statik fark basınç metodu kullanılmaktadır. Bu metotta ventürinin giriş ve çıkış arasındaki basınç farkı çok hassas biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Bu amaca uygun diferansiyel fark basınç transmitterleri kullanılmıştır. Fark basınç transmitterlerinden aldığımız değerler laboratuvar için yaptığımız yazılımdan anlık olarak cihazlarımızın hava debisi kontrol edilmektedir. Cihazlarımızda kullandığımız fanların, ısı geri kazanım eşanjörlerinin, filtrelerin seçimi optimum boyut, maliyet ve verimlilik değerlerine göre yapılmaktadır. Fanlarda kullanılan sfp değeri fanın çektiği güç ile fanın hava debisinin arasındaki orandan bulunurken, ısı geri kazanım cihazlarındaki sfp değeri cihazın çektiği güç ile cihaz hava debisinin oranından bulunmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız hava debisi ölçümü sayesinde fanların sfp değerlerini belirlemekteyiz. EN 14511 standardına göre kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları testleri yapılmaktadır. Bu standarda göre EER, COP değerleri hesaplanmaktadır. EN 14825’e göre laboratuvarımızdan alınan değerler ile SEER, SCOP değerleri hesaplanmaktadır. Laboratuvarımızda hava debisi 10.000 m3/h’e kadar ve ısıtma/soğutma kapasitesi 100 kW’a kadar olan cihazlar test edilebilmektedir. Ayrıca dış ortam şartlarını -20 °C’ye kadar düşürerek ısı pompalı cihazlarımızı rahat bir şekilde test edebilmekteyiz. Bu standartlar doğrultusunda ErP 2018’e göre (Eco dizayn yönetmeliği) %73 ve üzeri, EER (enerji etkinlik oranı) 3 ve üzeri, COP (ısı etkinlik katsayısı) 3,4 ve üzeri laboratuvarımızda test edilecek cihazlarda bu katsayıları hedeflemekteyiz. Laboratuvarımızda kullanılan ölçüm aletleri (sıcaklık, nem, basınç sensörleri) hassas bir ölçüm yapabilecek şekilde donatılmıştır. Laboratuvarımızda oluşturduğumuz altyapı sayesinde ısı geri kazanım cihazlarının performanslarına yönelik testlerin yanında, enerji verimliliği testleri de gerçekleştirilebilmektedir. Yine laboratuvar altyapımız EN 14511 ve AMCA 210 gibi standartların test prosedürlerine uygun şartları sağlayarak, rooftop, chiller, klima santralleri, kanal tipi fanlar gibi havalandırma ve iklimlendirme cihazlarının, SFP, COP, EER gibi verimlilik değerlerinin test edilebilmesine imkan vermektedir.

Yeni laboratuvarımızla firmamız daha avantajlı bir konumda olacak
Üretimine devam ettiğimiz ürün gruplarının kalite sürekliliğinin korunmasında ve artırılmasında yeni laboratuvarımızdan faydalanacağız. Ürünlerimizin uluslararası standartlarla ve ErP 2018 gibi yönetmeliklerle belirlenen verim değerlerinden daha yüksek verimlere sahip olması için yeni laboratuvarımızla firmamız daha avantajlı bir konumda olacaktır. Yeni Ar-Ge projelerimizde, CFD analizlerinin test sonuçlarımızla örtüşmesi daha iddialı ürünler üretmemizi sağlayacaktır. Ayrıca akademik çalışmalarımızı, laboratuvarımızda yapacağımız testlerle destekleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun laboratuvarımız Doğu İklimlendirme’yi yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha da rekabetçi bir konuma taşıyacaktır.”