Header Reklam
Header Reklam

İTEK İzolasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

05 Aralık 1992 Dergi: Aralık-1992

İTEK İzolasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Pazarlama Müdürü Sn.Tevfik Ceritoğlu ile görüştük.

Termodinamik : Sn. Ceritoğlu, sektörde yer alan yetkin bir firmanın pazarlama müdürü olarak bize ülkemizde kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin kısa bir sınıflandırılmasını yapar mısınız?

Sn. Ceritoğlu : Isı yalıtım malzemeleri inşaat sektöründe yeri ve yaygın kullanımı açısından uzun bir geçmişe sahip değildir. Dünyanın 60 yılı aşkındır gündeminde olan ısı yalıtım konusunun ülkemizdeki mazisi 30 seneyi geçmez.

Ülkemizdeki inşaat sektöründe ısı, yalıtım malzemelerini madde yapısına göre ikiye ayırabiliriz.

1. Organik asıllı malzemeler

a)         Polistren köpük

b)         Poliüretan köpük

2.Mineral asıllı malzemeler

a)         Cam yünü

b)         Kaya yünü

c)         Perlit

Termodinamik : Sn. Ceritoğlu, iyi bir ısı yalıtım malzemesinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Sn. Ceritoğlu : İyi bir izolasyon malzemesinde bulunması gereken özellikleri şöyle sıralayabilirim :

1-        İzole değeri : İzole değeri malzemenin ısı kazanç veya kaybını önleyebilme kapasitesi olarak anlaşılmalıdır. İyi bir izole maddesinin ısı geçirgenliği mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Isı rezistansı ne kadar düşükse değeri o kadar iyidir, izolasyon da o kadar etkilidir.

2-        Yoğunluk : Yoğunluk ağırlık ve hacim arasındaki ilişkidir ve ısı geçirgenliğini etkiler.

3-        Hücre yapısı : Hava en iyi izolasyon olduğundan mikro hücrelerine hapis olan hava polietilen flexsibil köpüğü ideal izole malzemesi yapar. Hücreler ne kadar birbirine yakınsa hücreler madde içinde ısı hareketini o kadar etkili olarak önler.

4-        Su ve Nem Dayanıklılığı : Su emen bir malzemenin ısı geçirgenliği kaybolacaktır. Bu nedenle iyi bir izole malzemesi mümkün olduğunca su geçirmez olmalıdır.

5-        Yoğuşma Kontrolü : Yüzey ısısı çevre ısısından daha düşükse yoğuşma olur. Bu yüzden soğutma işinde soğuk gaz, soğuk hava. soğuk su taşıyan boruların yüzeyinde yoğuşma olabilir. Kontrol edilmeyen yoğuş-manın boruların üzerinde korozyon, küflenme, lekeler, buzlanma paslanma gibi istenmeyen etki ve sonuçlar ortaya çıkar.

Yoğuşmayı engelleyebilirle soğuk borularda kullanılan tüm izoleler için zorunlu ve önemli bir konudur. Bunu en verimli şekilde yapabilen değişik kalınlıklarda bulunabilmen ve su buharının içine nüfuz etmesine engel olabilecek yetenekte olmalıdır.

6-Kimyasal ve Mekanik Dayanıklılık: İzole maddesinin dayanıklılık özelliklerini kullanıldığı sürece koruması ve Ultraviyole ışınlarından etkilenmemesi gerekir. Gaz ve kimyasal madde buharlarından etkilenmez olmalıdır. İzolenin hücre yapısı öyle yapılmalıdır ki basınç altında izole özelliklerinden birşey kaybetmemelidir.

7-        Geometrik kararlılık : İzolasyonun etkili olabilmesi içni genişleme çekme yapmamalıdır.

8-        Eskime : İzole malzemesinin ömrünün izole ettiği bölümlerin ömrü kadar uzun olması idealdir.

9-        Kimyasal ve fizyolojik etkisizlik : İzole maddeleri için bir diğer konu kimyasal ve fizyolojik açıdan etkisiz olabilmelidir.İzole malzemesi, uygulama yapan işçilere kaşınma, tozuma yolu ile rahatsızlıklara ve uygulandıktan sonra çevresine bir kimyasal reaksiyon sonucu koku, alerjik hastalıklara neden olabilecek kirli hava yaratmamalı, hatta zehirlenmelere bile neden olmamalıdır.

10-      Yanma : İzole yüksek derecede yangın güvenliğini garanti etmelidir. Alevi taşımamalıdır. Birçok ülke malzemelerin sınıflandırılması konusunda kanunlar tarafından çizilen standartlar koymuştur.

11-      Uygulama : Yüksek standart, kalite ve performansla beraber ürünlerin kolaylıkla ve hızla kullanılabilir olmaları gerekir. Bu sayede montaj sırasında zamandan kayıp olmaz, fire en aza indirgenir, işçilik masrafları önemli derecede azalır.

12-      Kalite : Sabit bir kalite s rnak için imalatın sürekli ve iyi bir kalite kontrole tabi tutulması gereklidir.

Termodinamik : Sn. Ceritoğlu, ısı yalıtım malzemelerine Türkiye'deki genel yaklaşım nedir ve ısı yalıtım malzemelerinin kullanılmasıyla ilgili olarak ne gibi teşvik önlemleri alınmalıdır?

Sn. Ceritoğlu : Ülkemizde geçmiş yıllarla karşılaştırma yapıldığı zaman ısı yalıtım konusu yeterli olmamakla beraber yönetmeliklerde yer almaktadır. Yürürlükte olan yönetmeliklerin daha akılcı olarak ülke koşullan ve enerji politikasına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Isı yalıtımına ısı transfer olayı olarak yaklaşmak yanlıştır. Dünya b" 'onu-daki çalışmaları ilerletmekt rfor-mansı daha yüksek malzemeleri üretmekte ve kullanmaktadır. Bugün ısı yalıtım malzemesinin ısı tutuculuk özelliğinin yanı sıra su ve buhar ge-çirmezlik, aleve karşı dayanıklılık, fizyolojik ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklılık ve uzun ömürlülük gibi bir çok özelliklere sahip olması istenmektedir. Türkiye'de isi ve ses yalıtımına lüks olarak bakılmaya devam ediliyor. Oysa bina ısınmasına tüketilen enerji Türkiye'de tüketilen toplam enerjinin % 40'ını teşkil etmektedir. Enerji kaynaklarımızın sınırlı olmasından ulusal gelirimizin önemli bir kısmını her yıl petrol ithalatına ayırmak zorunda olduğumuz açıkça ortadadır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ısı yalıtım malzemesinin ku-lanımını zorunlu kılacak teşvik edici şu önlemler alınabilir: 1- Isı yalıtım malzemelerinden vergi alınmayabilir. 2- Vergi indirimi veya iadesi yapılabilir. 3- İthale dayalı izole malzemeleri için gümrük muafiyeti getirilebilir. 4- Devlet yalıtım giderlerini üstlenebilir veya düşük faizli uzun vadeli kredi imkanı tanınabilir. 5- İzolasyon malzemelerinin Türkiye'de geliştirilip üretilmesi için imkanlar arttırılmalıdır. 6- Üniversitelerin inşaat bölümleri bu konuya daha fazla ağırlık vermeli ve öncü olmalıdır.

Termodinamik: Sn. Ceritoğlu, bize kuruluşunuzu kısaca tanıtır mısınız?

Sn. Ceritoğlu : İTEK İZOLASYON SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. olarak firmamız yukarıda belirttiğimiz gerçekleri gözönünde bulundurarak Türkiye'de hava ve suyun geçtiği kanal ve boruların en iyi şekilde izole edilmesini yaygınlaştırmak için dünyanın yaklaşık 20 senedir gündeminde olan TSE belgeli CLİMAFLEX POLİETİLEN BORU İZOLE'nin üretimini 3 yıldır sürdürmektedir. Yıllık bir milyon metre üretim kapasiteli olan fabrikamız talebe göre üç milyon metreye çıkabilir. Üretimdeki süreklilikten dolayı stok problemimiz yoktur. Bu yüzden malzeme teslimimiz de hızlıdır. Climaflex boru izole kapalı hücre yapılı, ekstrüzyon ile üretilmiş polietilen köpükten bir izole maddesidir. Yoğunluğu 35 kg/m3 olan Climaflex yüksek ısıya dayanıklıdır. -45°C'den 105°C'ye kadar kullanılır. Isı iletkenlik katsayısı 0.034 kcal/hm °C'dir. Alevi taşımaz. Alev rezistanı Bl (DİN 4102)'dir. 40 gün suda bekletildiğinde hacminde % 0.4 değişme olur. İhmal edilebilir su emme özelliği vardır. Su buhar geçirgenliği M=16000(DIN 52615)' dir. Yüsek basınç altında dahi Climaflex yüksek izole özelliklerini korur. Koku ve tat açısından tamamen nötr özelliktedir. Hava ile hiç bir şekilde kimyasal reaksiyona girmez.

Esnekliği sayesinde Climaflex'le çalışmak kolaydır. Kuruluşumuzda ayrıca yapı alanında (kapı, pencere) ve sıhhi tesisatta duvar birleşme yerlerinde dolgu ve kalafatlama (bağlantı yerlerini tıkama) maddesi olarak kullanılan Climafill Polietilen Dolgu Çubuğu'nun da üretimi yapılmaktadır. Şimdilik ithalatını yaptığımız kapalı hücre yapılı polietilen köpükten mamul Climaphon Polietilen Ses Kesici Levha'nın da önümüzdeki yıllarda üretimine geçilmesi düşünülmektedir. Climaphon Levha darbe sesini 23 desibel düşürür ve yoğunluğu 34 kg/m3'dür. Yüzer şaft üzerine uygulandıktan sonra istenilen döşeme yapılabilir. Son olarak şunları söylemek istiyorum; Havanın ve suyun bir enerji harcanarak ısıtılması ve soğutulması yeterli değildir. Bu üretimin kullanım noktasına varana kadar en az enerji kaybı ile yapılması gerekir. Enerji gelecekte hiçbir zaman ucuz olmayacağı için boruların izolasyonu zorunludur. İTEK A.Ş. olarak diyoruz ki" aile ve ülke ekonomisini gereksiz enerji tüketimine karşı koruyalım"