Header Reklam
Header Reklam

İyi fikirlerin sektörümüze kazanç sağlayacak projelere dönüşebilmesi için ISKAV’ın düzenli bağışa ihtiyacı var

12 Aralık 2018 Dergi: Aralık-2018
İyi fikirlerin sektörümüze kazanç sağlayacak projelere dönüşebilmesi için ISKAV’ın düzenli bağışa ihtiyacı var

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet

Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı (ISKAV) Genel Kurulu, 26 Kasım 2018 tarihinde YTÜ Makine Fakültesi Dekanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Vakfın 8. Dönem Başkanı ise sektörümüzün yakından tanıdığı bir isim oldu; Taner Yönet. Yönet, ISKAV’ın yeni dönem faaliyetleri ile ilgili bilgileri Termodinamik okurları ile paylaştı.

Sektörümüz, ISKAV’ın bir vakıf olduğunu hatırlamalı…

ISKAV yeni Yönetim Kurulu oluştu ama henüz toplanmadı. Dolayısıyla söyleşimizde paylaşacağım görüşler şahsıma aittir, öncelikle bunun altını çizmek isterim. Yıllardır sektörün, derneklerin ve Vakfın içindeyim. Dolayısıyla, eksiklikler ve olması gerekenler ile ilgili birtakım fikirlerim var. Her şeyden önce işe ISKAV’ın bir “vakıf” olduğunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Çünkü bu, sektörümüzce unutuluyor. Vakıfların en önemli gelir kaynağı bağışlardır. TEMA, LÖSEV, Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi vakıfların gelirlerini yüzde 90’lar civarında bağışlar oluşturur. ISKAV’ın bütçesinde beklenen  bağış oranı ise yüzde 10 civarında. Bu şekilde ISKAV’ın sürdürülebilir bir yapıda olması zorlaşıyor. Sektörümüzün Vakfımızı desteklemesi, ona sahip çıkması önemli. Belki sektör mensuplarına hatırlatılmadığı için bağış konusu unutuluyor olabilir. Bu kanaatten hareketle yeni dönemde ISKAV’ın sektörümüzden bağış beklediğini hatırlatacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Şahsen her sene yıl sonuna doğru bazı vakıflar belirler ve o vakıflara bağışta bulunurum. Ben bile bugüne kadar ISKAV’a hiç bağış yapmadığımı fark ettim. Bunun özel bir sebebi yok; aklıma gelmedi diyebilirim. ISKAV da bunu hiç hatırlatmadı. İşte bu nedenle, bağış yapmak isteyenlere ISKAV’ı hatırlatacak, ISKAV’ın bir vakıf olduğunu ve bağışa ihtiyacı olduğunu hatırlatacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. ISKAV’ın şu an aktif mütevelli sayısı 21. Bir vakfın faaliyetlerinin tüm giderlerini 21 mütevellinin üzerine yıkmak, mütevellileri zora sokuyor. ISKAV ile işbirliği içinde olan tüm kardeş derneklerin üyelerinin de Vakfımızı desteklemesi gerek. Bugüne kadar bu tür duyurular yapılmadığından olsa gerek, bağış oranı çok düşük. ISKAV’ın ayni ya da nakdi her türlü bağışa ihtiyacı var. Belli bir rakamın üzerindeki bağışçılarımızı ve etkinliklerimize sponsor olan firmalarımızı ISKAV’ın web sitesinde duyurabiliriz.  Yapacağımız çağrılar bağış oranını artırır mı; onu öngöremiyorum ama ne olursa olsun, hiç olmamasından iyidir. ISKAV, 22. yılına girdi. Önümüzdeki yıl, tüm sektör derneklerini davet edeceğimiz bir buluşma koordine edeceğiz. Derneklerin çoğu mütevelli durumunda. Pek çok dernek yurtiçi/yurtdışı bağlı olduğu ya da üyesi olduğu diğer dernek veya kuruluşlara yıllık aidatlarını ödüyor. Sektörün koordinasyonunu üstlenen bir vakfa bağış yapmayı da bir alışkanlık haline getirmesi gerek. 2019’da, herkesin bütçesinden ISKAV’a pay ayırması konusunu, düzenleyeceğimiz etkinlikte de dile getireceğiz.

ISKAV için yeni fikirler…

Dernekler bir ur-ge proje oluşturup bakanlıktan bir destek kanalı buluyor ve projenin yüzde 75’ini devlet, yüzde 25’ini ise katılan firmalar karşılıyor. Bu ur-ge projeleri katma değeri çok yüksek olduğu için herkes açısından fayda yaratan faaliyetler oluyor. Gelgelelim, vakıfların ur-ge şansı ne yazık ki yok. Çünkü bu konularda vakıflar için devlet desteği neredeyse yok. Belki devletin ilgili kurumları ile görüşülüp bu konuda vakıfların da belli oranlarda desteklenmesi konusunu gündeme getirmeliyiz. 

Tüm sektörümüzün Vakfımızın çalışmalarından haberdar olabilmesi için daha dışa dönük bir yapıya bürünmemiz ve Vakfın faaliyetlerini farklı kanallar kullanarak duyurmamız gerekiyor. Ayrıca ISKAV’ın web sitesinin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Web sitemizi yenilemek de 2019’da gündeme getirmek istediğim konular arasında. Web sitemizde banner alanları olmalı. Siteye girildiğinde kredi kartı ile çok kolay bir şekilde bağış yapılabilmesi sağlanmalı. Bunun da altyapısını oluşturacağız.

Sektörel BİM kütüphanesi için çalışmalarımıza başlıyoruz

Sektörümüzü geleceğe hazırlamak gerekli. İSKİD’de ve diğer sektör derneklerinde başlayan BİM konusundaki faaliyetler çok önemli. ISKAV da artık bu konunun ete kemiğe bürünmesi için faaliyetlerini hızlandıracak. İSKİD’in 114 üye sayısının yüzde 70’ten fazlası KOBİ. KOBİ’lerin zamanları ve kaynakları sınırlı. BİM faaliyetleri, üretilen her cihazın/ürünün, tüm teknik özelliklerinin yüklü olduğu bir kütüphane oluşturulmasını ve tasarımcıların tek tık ile bu kütüphaneye erişip projeye uygun cihazı seçebilmesini sağlamayı da kapsıyor. Yani, mesela mekanik tasarım yapan kişi, bir cihazseçecekse, ürünün ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağını, tasarıma uygun olup olmadığını bu kütüphanedeki bilgilerle anlayabilmeli. KOBİ’lerin de bu programdan faydalanabilmesi için ISKAV içinde bir atölye oluşturuluyor. Yeterli güçte bilgisayar yapısı olan, bu konuyu bilen kişi/firmalarla bir protokol yapılıp bu kütüphaneye bilgi yüklemek üzere çalışılacak. Böylece firmaların bu ihtiyacı karşılanacak ve ISKAV da gelir elde edebilecek. Bu kütüphanenin oluşturulması, işletilmesi ve tanıtılması için çalışmalarımızı planlıyoruz. İSKİD, DOSİDER, SOSİAD, POMSAD gibi derneklerin faaliyet alanları farklı. Her derneğin kendi BİM kütüphanesini oluşturması, bir tasarımcının, farklı ürün grupları için bu derneklerin her birinin web sitesine tek tek girmesini gerektirir ki bu da zaman kaybına neden olur. ISKAV burada bir koordinatör görevi üstlenip tüm sektör adına tek bir kütüphane oluşturulması ve işletilmesini sağlayacak. Bu yapı oluşturulurken tüm sektör işin içine dahil edilecek. Bu sayede diğer derneklere de katkıları oranında pay verilmesi sağlanabilir.

ISKAV her yıl protokol yaptığı üniversitelerle işbirliği içinde burs verilecek öğrencileri de belirleyip firmalarla görüşerek, firmaların öğrencilere doğrudan burs vermesini  sağlıyor. Sektörün en çok ihtiyaç hissettiği kalifiye ara eleman açığını kapatabilmek için de ISKAV koordinatörlüğünde ve derneklerimizin büyük katkılarıyla İBB ile İSMEK projesi olarak İklimlendirme Okulu açıldı. Bu da çok önemli bir proje. Vakıf içinde bazı eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz oluyor. Zaten ISKAV’ın açılımı; Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı’dır. Bu eğitim faaliyetleri içinde yer alan uzun soluklu ve en ciddi çalışma konularımızdan biri de TAD (Test, Ayar ve Dengeleme). İklimlendirme sektöründe farklı disiplinleri ilgilendiren ortak konular üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TAD Sertifikasyon programı da hem tasarımcıları hem üreticileri hem de uygulamacıları ilgilendiren çok önemli bir konu. TAD için yola ilk çıkışımızdan bugüne kadar yaklaşık on yıl geçti. Amerika’da NEBB ile uyumlandırılabilir mi diye faaliyetler başladı. Ardından onların kitabı tercüme edilip bastırıldı. Sonra Türkiye’de bir chapter oluşturmak üzere görüşmeler başladı fakat Amerikalılar pek istekli davranmayınca biz de bilgi birikimimizi ve ihtiyaçlarımızı değerlendirip kendi programımızı oluşturma kararı aldık. Sonuçta bir müfredat oluşturduk, eğitim programları hazırladık. Sertifikaların nasıl verileceği ve nasıl denetleneceği konularında çalışmalarımızı tamamladık. ISKAV’da şu anda çalışan dört profesyonel, bir de dışarıdan danışman hocamız bulunuyor. Bu tür çalışmalar gerçekten uzun zaman alıyor ve oldukça da masraflı oluyor. Bugün bir üyemiz süper bir proje fikriyle gelse, o projenin detaylarının oluşturulması, hayata geçmesi ve kazanç getirecek hale gelmesi -tecrübeli bir ekip olsak bile- birkaç yıldan önce mümkün olmuyor. Hem zaman hem de para gerektiriyor. Dolayısıyla iyi fikirlerin kazanç sağlayacak projelere dönüşebilmesi için ISKAV’ın düzenli bağışlara ihtiyacı var.