Header Reklam

ISIDER Başkam Hasan BİRCAN : 'Derneğimizin yarım silindirik kazanlarda proje çalışması ile üyelerimizin yakıt ve zaman israfı önlenecek'

05 Haziran 1994 Dergi: Haziran-1994
ISIDER Başkam Hasan BİRCAN : 'Derneğimizin yarım silindirik kazanlarda proje çalışması ile üyelerimizin yakıt ve zaman israfı önlenecek'

Doğa Isı Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bircan, aynı zamanda merkezi Ankara'da olan Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği ISIDER'in de başkanlığını yürütüyor. Hasan Bircan dergimizin firması ve ISIDER hakkındaki sorularını yanıtladı.

TERMODİNAMİK : Sn. Bircan, önce sizi tanıyabilir miyiz?

BİRCAN : 1939 Kırklareli doğumluyum. 1963 yılında İTÜ Maçka Teknik Okulu Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 4.5 yıl Karabük Demirçelik işletmelerinin Yüksek Fırınlar Cevher Hazırlama Kısmında İşletme Mühendisi olarak çalıştım.

Maden işletmeciliği ve yakma teknolojisi konusunda 2 yıl Almanya'da staj yaptım. Yabancı dil olarak Almanca biliyorum. 1973 yılından beri Ankara'da alanımın her basamağında, teknisyenlikten yöneticiliğe kadar eşitli görevlerde bulundum. Şu anda merkezi Ankara'da olan Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği ISIDER'in başkanlığını da yürütmekteyim.

TERMODİNAMİK : Şirketiniz Doğa Isı Sanayi ve Pazarlama A.Ş. hakkında bilgi verir misiniz?

BİRCAN : Doğa Isı Sanayi ve Pazarlama A.Ş. esas olarak 1970 yılında ısıtma konusunda üretim, montaj ve bakım hizmetleri ile birlikte satım işlerini de yaparak faaliyete geçti. 1980 yılında ise daha kapsamlı bir şekilde çalışmak için yeniden organize edildi. Bir başka deyimle Hasan Bircan firmasını Ananomi Şirket haline dönüştürdük. Şirketimiz katı, sıvı ve gaz yakıtlı, küçük ve büyük kapasiteli, kalorifer ve buhar kazanları hidroforlar, su yumuşatma cihazları, kum filtreleri, güneş kollektörleri, boiller, eşanjör gibi ısı dönüşüm cihazları, su ve yakıt tankları üretimi yapmaktadır. Saydığımız üretim programına sahip Doğa Isı ve Pazarlama A.Ş. en geniş şekilde resmi ve özel firmalar ile anahtar teslimi iş yapmaktadır. Şirketimiz kuruluşundan beri THYSSEN ağır yağ brülörlerinin satış, montaj ve servisini yaparken, doğal gazın Ankara'da kullanılmaya başlaması üzerine İsveç'de üretilen BENTONE marka gaz ve sıvı yakıtlı brülörlerin de temsilciliğini almış ve bu konudaki gereken eğitim programını tamamlamıştır. Ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz ürünleri, bayilerimiz kanalıyla Türkiye geneline yaymayı hedefleyen Doğa Isı Sanayi ve Pazarlama A.Ş. montaj, işletmeye alma, bakım ve servis hizmetlerini %50 ortağı olduğumuz DİTES inşaat ve Tesisat Anonim Şirketi'ne yaptırmaktadır. Firmamızda ikisi makina mühendisi olmak üzere dört mühendis, üç teknisyen, iki usta, on işçi ve beş idari personel çalışmaktadır.

 

TERMODİNAMİK : Başkanı olduğunuz ISIDER'in çalışmaları nelerdir?

BİRCAN : ISIDER olarak ürünlerimizin kapasite ve kazan testlerini yaptırıyoruz. Yarım silindirik kazanlarda özellikle dernek olarak proje çalışması yapılıyor. ISIDER adına bunların kapasite ve verim testlerinin yapılması ve erişilecek en yüksek verim yakalandığında bu projeden yararlanmak isteyen üyelerimize bu projeler verilecek ve üyelerimizin bu proje doğrultusunda üretim yapmaları sağlanacaktır. Böylece ISIDER üyelerinin ürettiği kazanların tekrar tekrar test edilerek kullanılan ve harcanın kömür israfı ve zaman kaybının önüne geçilerek daha kaliteli tek tip projede ürünler elde edilecektir. Sonuçta ürünlerin her konuda birbirlerine daha uygun ve aynı kapasitede üretim yapılması sağlanacaktır. ISIDER olarak bu çalışmayı, resmi gazetenin 30 Temmuz 1993 tarih ve 21653 sayısı ile yayınlanan "Kalorifer Kazan Verim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik" ve 28 Temmuz 1993 tarih ve 21651 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kapasite ve ısıl verim testleri yapılmış, onaylanmış ve tek tip projeye göre imal edilen Kazanların tip projeye uygunluğu tespit olunduğu taktirde bu kazanların kapasite ve ısıl verim testlerinin yeniden yapılmasına gerek yoktur" maddesi çerçevesinde yapıyoruz.

TERMODİNAMİK : Sayın Bircan, teşekkür ediyor ve ISIDER'e de başarılar diliyoruz.

BİRCAN : Ben de teşekküreder ve dergiolarak sizlere başarılar dilerim.Slider Altına