Header Reklam
Header Reklam

'Isı pompalarının zannedilenden daha büyük potansiyeli var'

05 Eylül 2013 Dergi: Eylül-2013
'Isı pompalarının zannedilenden daha büyük potansiyeli var'
Bay Stein, iş yönetimi okuyan ve çevre odaklı kurumsal yönetim konusunda uzmanlaşmış bir kişi olarak, NürnbergMesse’nin gelişmekte olan fuarlarının organizasyonuna katıldınız.  Son olarak Dünya Organik Ticaret Fuarı ekibinde görev aldınız. Isı pompaları ile ilgili hem ekonomi ve hem ekoloji açısından bakış açınız nedir?

Alexander Stein: “Verimlilik ve enerji tasarrufu; soğutma, iklimlendirme ve havalandırma açısından olduğu kadar ısı pompaları açısından da kritik role sahip belirleyiciler. Özellikle de ısı pompaları için bu kritik rolün tartışılmaz bir önemi bulunuyor. Isı pompaları sadece CO2 salımlarının azaltılmasına yardımcı olmakla kalmıyor, yenilenebilir enerjilerin kullanımına geçişte de rol oynuyor. Örneğin doğrudan güneş enerjisinden elde edilecek elektriğin ısı pompalarında kullanılabileceğini düşünüyorum”

Chillventa ve Arupa Isı Pompası Zirvesi, yıllık dönüşümlü olarak gerçekleştirilen ve endüstrinin görüş alışverişinde bulunduğu, pazardaki inovatif gelişmeleri izleyebilecekleri uluslararası platformlar. Bayan Hannwacker, Avrupa Isı Pompası Zirvesi Nürnberg Fuar Merkezi için nasıl bir öneme sahip?

Gabriele Hannwacker: “2008’den beri, Chillventa soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve ısı pompaları için uluslararası uzmanları bir araya getiren bir buluşma noktası oldu. Başından itibaren ısı pompaları, Chillventa’da belirgin biçimde temsil edildi. 2009’dan itibaren Chillventa’nın yapılmadığı yıllarda düzenlenmeye başlanan Avrupa Isı Pompası Zirvesi, ısı pompası profesyonelleri arasında önemli bir bilgi kaynağı haline gelmeye başladı. Kongre aynı zamanda fuaye alanında organize edilen bir sergi ile destekleniyor. Çevresel etkiler, kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik kavramları, ısı pompalarının başat rolünün kanıtları gibi.  Biz, ısı pompalarının bilinirliğini artırmayı kendimize hedef seçtik.”
Avrupa Isı Pompaları Zirvesi 2013’ün vitrininde katılımcıları için neler bulunuyor?

Alexander Stein: “Uluslararası düzeyde bileşenleri ve sistemleri, piyasa analizleri ile geniş bir yelpazesi bulunan temalar söz konusu. Ayrıca gündemi akıllı şebekeler ve ısı pompaları hakkında en yeni uluslararası araştırma ve geliştirmeler, tedarikçiler için zorlukları hakkında bilgilerin irdeleneceği oturumlar yer alacak.

Etkinliğin başarısının önemli faktörlerinden koordinatör Dr. Rainer Jakobs, etkinliğin önemli kurum ve kişilerce de desteklendiğine dikkat çekiyor. “Sadece Avrupa’dan değil, uzman bir platformu olarak kabul gören programa dünyanın her yerinden katılımcılar var” 

Gabriele Hannwacker: “Avrupa Isı Pompası Zirvesi ile, ‘uzmanlardan uzmanlara’, küresel bazda teknik seviyesi yüksek bir sempozyum programı sunuyoruz. Avrupa, Rusya ve Hindistan ısı pompası pazarlarındaki gelişmeler hakkında sunumlar yapacak konuşmacılar, Avrupa Birliği’nin 20-20-20 hedefleri ışığında ısı pompası ve komponentlerinin yeni düzenlemelere optimize edilmesi başta olmak üzere belli başlı uygulamaları ve temaları ele alacaklar.”

Avrupa Isı Pompası Zirvesi 2013’ün ana temaları:
- Yenilenebilir enerjilerin ısı pompaları ile kullanımı
- Isı pompalarının pazar potansiyeli
- Ürün ve komponentlerdeki gelişmeler
- Uygulamada konut, ticari ve endüstriyel ısı pompalarının kullanımı ile ilgili raporlar
- Sıcak su temininde ısı pompaları
- Isı pompalarında teknik inovasyonlar ve beklentiler
- Almanya’nın yenilenebilir enerjiye geçişi için önemli bir yapı taşı olarak ısı pompaları

Fuaye sergisinde de ısı pompası teknolojileri tartışılacak. Isı pompaları sergisinde bu alandaki üreticiler, ısı pompalarında teknik inovasyonlarını sergileme olanağı bulacak. Böylelikle kongre ve beraberindeki sergi; ısı pompası ve bileşenlerinin üreticilerinin, bilimciler ve araştırma uzmanlarının teknik düzeydeki görüş alışverişlerine ortam sunarken, tasarımcılar, planlamacılar ve işletmeciler açısından ideal bir fırsat oluşturacak.

Etiketler