Header Reklam
Header Reklam

Eurovent Başkanı Raúl Corredera Häner: “Avrupa HVACR Endüstrisinin Ötesinde Köprüler Kurmak İstiyoruz”

22 Eylül 2022 Dergi: Ekim-2022
Eurovent Başkanı Raúl Corredera Häner: “Avrupa HVACR Endüstrisinin Ötesinde Köprüler Kurmak İstiyoruz”

Systemair Group Üretim ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Direktörü Raúl Corredera Häner, derneğin 2021 Genel Kurulu'nda seçilmesinden bu yana Eurovent Başkanı'dır. Şu anki görevine kadar geçen yıllar boyunca birçok Eurovent faaliyetinde aktif görev aldı. Eurovent Başkanı olarak çeşitli sorumluluklara sahiptir: Şu anda COPILOT ve PRODBIM Kurullarının Başkan Yardımcısı ve Eurovent Certita Sertifikasyonunun Denetim Kurulu üyesidir.

Corredera Häner, Eurovent Başkanı olarak Termodinamik Dergisi’ne verdiği bu röportajda Avrupa Birliği (AB) genelinde gündemdeki yasal düzenlemeleri, Eurovent'in devam eden ve gelecekteki uluslararası işbirliklerini, son olarak Antalya'da yapılacak olan Eurovent Zirvesi'nin önemli noktalarını anlattı.


Eurovent kimi temsil ediyor ve derneğin ana hedefleri nelerdir?

Raúl Corredera Häner: Eurovent, Avrupa Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma endüstrisini temsil ediyor. Şu anda farklı Avrupa ülkelerinden 16 ulusal endüstri birliğine, 93 doğrudan Sorumlu Üyeye (üreticiler) ve 7 Ortak Üyeye (HVACR endüstrisinden diğer paydaşlar) ev sahipliği yapmaktadır. Eurovent çatısı altındaki üreticilerin çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

Bir dernek olarak, sektörümüzü birbirine bağlamaya ve onun birleşik sesini Avrupa makamlarına ve ötesine karşı temsil etmeye odaklanırken, büyüklükleri veya ciroları ne olursa olsun tüm üyelere destek ve rehberlik sağlıyoruz. Eurovent'in üyeleri 30'a yakın ülkeden geliyor ve uluslararası rakiplerinizle bir masa etrafında oturmak, meslektaşlarınızla ortak hedefleri tartışmak konusunda özel bir platform sunuyor. Esasen, hepimiz aynı prensipleri savunuyoruz ve bu prensipler tarafından yönlendiriliyoruz, yani oyun alanını oyuncular arasında eşitlerken ve ticaret engellerini ortadan kaldırırken, inovasyonun; enerji verimliliği, iç mekan hava kalitesi ve dijitalleşme için katı standartlarımızı desteklediğinden emin oluyoruz.

Tartışmalarımız ve faaliyetlerimiz, küresel ısınma, iklim değişikliği, iç ve dış ortam kirliliği, atmosferi kirleten emisyonlar, gıda güvenliği ve su kıtlığı gibi artan çevresel sorunları ele almayı amaçlıyor. Eurovent ve üyeleri, HVACR endüstrisinin tüm sektörlerinde yeşil düşünceye katkıda bulunurken, bu çevresel zorlukların üstesinden gelmeye ve yenilik yapmaya kararlıdır. Sektörün daha geniş sürdürülebilirlik zorluklarıyla mücadeledeki temel rolü göz önünde bulundurulduğunda, HVACR sektörünün ne denli önemli bir sorumluluk üstlendiği görülecektir.

Yaklaşık 1,5 yıldır Eurovent'e liderlik ediyorsunuz. Systemair'de Kıdemli Direktör olarak görevlerinizi yerine getirirken, Avrupa'nın önde gelen HVACR endüstri derneğinde Başkanlık rolünü üstlenmenin zorlukları yok mu?

Raúl Corredera Häner: Eurovent Başkanlığı birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Önemli görevlerimizden biri, uzun vadeli stratejimizi yerine getirdiğimizden emin olmak ve dernek paydaşlarının farklı bakış açılarını koordine ederek gerekli faaliyetlere öncülük etmek, kararlarımızın bir bütün olarak dernek lehine olmasını sağlamaktır. Bu amaçla, tüm Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının verimli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve belirlediğimiz hedeflere uygun şekilde takip edilmesini sağlamalıyım.

Eurovent ve bağlı kuruluşlarında son derece yetkin ve çok işlevli, çok motive, inisiyatif ve sorumluluk almaya istekli, coşkulu ve çok ilgili bir yönetim ekibine sahibiz. Onlara, yönetim kurulundaki meslektaşlarıma ve çalışma gruplarımızdaki diğer birçok özverili kişilere teşekkür etmeliyim. Derneğin faaliyetlerini yürütmek için gönüllü olarak fazladan mesai yapan herkesin özverisini ve desteğini unutamayız. Ayrıca Systemair'e bana olan güveni ve Eurovent'e gereken zamanı ayırmama izin verdiği için de teşekkür etmeliyim. Her iki işlevi bir araya getirmenin sırrı, iyi bir ekip çalışması, çok iyi yapılandırılmış bir çalışma programı, doğru odaklanma, planlama ve faaliyetler arasında takip sağlanmasıdır.

Başkan olduğunuzdan beri dernek nezdinde en çok hangi konuların önem kazandığını gözlemlediniz?

Raúl Corredera Häner: Eurovent için her zaman bir öncelik olan ve ancak geçtiğimiz yıllarda daha fazla ağır basan temel vizyonlarımızdan biri; sağlığı ve refahı yapılı çevrenin merkezine koymaktır. Açıkçası, halkın çoğu, COVID-19 pandemisi öncesinde konut ve çalışma alanlarında kaliteli havalandırma sistemlerinin öneminin farkında değildi. İyi bir iç hava kalitesinin önemi artmakta olsa da, sektörümüzün rolü ve bu konuda sunduğu sürdürülebilir ve etkili çözümler konusunda farkındalığı artırmak için hâlâ yapacak çok işimiz var. Uyumlaştırılmış ve uygulanabilir minimum IEQ (İç Mekan Çevre Kalitesi) gereklilikleri ve bina sakinlerine IEQ derecelendirmelerinin zorunlu olarak açıklanması dahil, revize edilmiş Bina Enerji Performansı Direktifi'ndeki (EPBD) İç Mekan Çevre Kalitesi (IEQ) hükümlerinin güçlendirilmesini özellikle savunuyoruz. EPBD, sürdürülebilirliğin temel taşıdır ve Eurovent, IEQ'nun AB çapında mevzuata girmesine yardımcı olma çabalarına devam edecektir.

Her zamankinden daha sürdürülebilir ürünlere yönelme, dernek içindeki bir başka önemli konudur. Yeni nesil sürdürülebilir ürün gereksinimleri, enerji kullanımının ötesine geçecek ve ürünlerin daha dayanıklı, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve enerji ve kaynak açısından verimli hale getirilmesi de dahil olmak üzere tüm çevresel etkilerini düzenleyecektir. Enerjiyle ilgili ürünler için iyi yapılandırılmış Ecodesign çerçevesi şu anda revize edilmektedir. Bunun yerine daha geniş, daha kapsamlı bir Sürdürülebilir Ürünler Yönetmeliği (ESPR) için Ecodesign geliyor. Ürün sürdürülebilirliğine yönelik daha bütünsel bir yaklaşımın iklim ve çevresel hedeflere ulaşmak için gerekli olacağının farkındayız ve Ecodesign aracının bu amaç için doğru araç olacağını düşünüyoruz.

Ecodesign, genel olarak bir AB politikası başarı öyküsüdür. Tek pazar içinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak, uyum yükünü düşük tutmak, yeniliği teşvik etmek ve sürdürülebilirliği korumak için, ürünler için sürdürülebilirlik gerekliliklerinin belirlenmesi ve çevresel performans verilerinin AB genelinde orantılı ve uyumlu bir şekilde açıklanması gerekir. Ayrıca, Avrupa Yeşil Anlaşması politikalarının, endüstrimizin karbondan arındırma için verdiği sözleri tam olarak yerine getirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Eurovent, yenilenebilir enerjili ısıtma ve soğutmayı artırmayı ve fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasını amaçlayan Avrupa mevzuatının mevcut revizyonlarında güçlü bir şekilde yer almaktadır.

Odaklandığımız bir diğer önemli konu ise uluslararası ticaret ve Avrupalı ​​üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücüdür. Avrupa, gerçek bir Tek Pazar yaratmak için sürekli olarak farklı Üye Devletler arasındaki politikaları düzenlerken ve mevcut ulusal engellerin üstesinden gelirken, endüstri de dünyanın diğer ülkelerinde ve bölgelerinde neler olup bittiğinin farkında olmalıdır. Başlangıçta bölgesel bir oluşum olan Eurovent Middle East ile başlayan şey, dünya çapında eşit bir oyun alanı ve en yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik standartları yaratmak için kapsamlı ve koordineli bir uluslararası çabaya dönüştü.

Uluslararası ticarete verdiğimiz önem doğrultusunda, 2022 Eurovent Zirvemize Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğin temel amacı, farklı sektör paydaşları ve coğrafi bölgeler arasında bir köprü görevi görmektir.

Eurovent'in sunduğu hizmetlerden ve bunların sektöre ve topluma nasıl fayda sağladığından bahseder misiniz?

Raúl Corredera Häner: Eurovent, sektöre ve paydaşlarına hizmet etmeye tamamen kendini adamış geniş bir kuruluştur. Savunuculuk ve temsil, ürün performans sertifikasyonu, pazar verilerinin toplanması ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli yollarla değer katıyor ve sektörümüzün çıkarlarını destekliyoruz.

Birliğin rolü, yetkili makamların önünde onların seslerini temsil ederek ve ilgili AB mevzuatının yorumlanması ve uygulanmasında onları destekleyerek Avrupa HVACR endüstrisini birleştirmek ve AB düzenleyici ortamındaki HVACR üreticilerini desteklemektir. Dernek ayrıca, norm öncesi araştırmaları kolaylaştırır ve net standartların veya mevzuatın yokluğunda belirli konular için iyi uygulama kodları sağlayan öneriler geliştirir. Son olarak, sektörümüzü ve sunduğu sürdürülebilir ve etkili çözümleri tanıtmak için eğitim ve bilinçlendirme girişimlerine de katılmaktadır.

Daha önce de belirttiğim gibi, Eurovent, bölgenin önde gelen üreticilerine ve HVACR alanında faaliyet gösteren diğer paydaşlara ev sahipliği yapan bağımsız bir Eurovent Middle East (EME) bölümünü yönetmektedir. EME, bölgesel düzenlemelerin ve standartların geliştirilmesinde ve Eurovent ilkelerinin bölgede projelendirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Sertifikasyon departmanımız da yaygın bir pazar tanınırlığına sahip. Aslında, HVACR pazarının %66'sı Eurovent sertifikalıdır. 'Eurovent Sertifikalı Performans', 40'tan fazla farklı HVACR ürünü için dünya çapında lider bir sertifika programıdır. Bu üçüncü taraf gönüllü sertifikasyon programı 1990'larda kuruldu ve bu arada, bir üretici tarafından verilen katalog değerlerinin ürün hattının gerçek performansıyla eşleştiğini çeşitli testler ve denetimler yoluyla onayladığı için, oyun alanında belli bir seviyenin sağlanmasında önemli hale geldi. Sertifikasyon akreditasyonu için gerekli olan tarafsızlığı sağlamak için Eurovent Certita Certification (ECC), Eurovent birliğinden bağımsız olarak çalışıyor. Derneğe üye olmak, sertifika sahibi olmak için bir ön koşul değildir ve bunun tersi de geçerlidir.

Eurovent Market Intelligence (EMI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki HVACR pazarı için önde gelen istatistik ofisi olup, 1994 yılından bu yana önemli pazar verileri sağlamaktadır. Bu Eurovent departmanının yol gösterici rotasındaki amaç, üreticilerin doğrudan katılımıyla ayrıntılı bir pazar haritası oluşturmaktır. EMI veri koleksiyonlarının son 6 yılda toplam katılımcı sayısını üçe katladığını söylemekten gurur duyuyorum. Bugün, 18 farklı program dahilinde EMEA bölgesindeki 400'den fazla üreticiye ulaşıyorlar.

Eurovent dünyası ayrıca COPILOT birimi aracılığıyla bina kalitesi ve performans sertifikası da sunmaktadır. Bu, teknik sistemler ve bina işletmeye alma konusunda bağımsız ISO 17065 akredite durum tespiti sertifikası sağlar. Misyonu, yapı endüstrisini iyileştiren sertifikasyon çözümleri yaratmaktır. 360° yaklaşımını tamamlamak için PRODBIM birimimiz, bugün BIM'de bir arada bulunan birçok format için birleşik bir Avrupa çözümü sunar. Üreticilerin ürün verilerini, farklı BIM ortamları için kullanılabilen standart bir çerçeve içinde, sık kullanılan veritabanı sistemleri ve farklı ülkelerdeki bina kodları ile birlikte sunan çevrimiçi bir veritabanıdır.

Bu yılki Eurovent Zirvesi'ne neden Türkiye'de ev sahipliği yapıyorsunuz ve etkinlikten neler bekliyorsunuz?

Raúl Corredera Häner: Eurovent Zirvesi, Avrupa'nın farklı bölgelerinde, herkesin tam anlamıyla aşina olmadığı, nispeten orta büyüklükteki şehirlerde, iki yılda bir düzenlenen bir etkinliktir. Bu yılki edisyonu, Üye Derneklerimizden biri olan Türkiye İklimlendirme ve Soğutma Sanayicileri Derneği İSKİD'in anavatanı olan Türkiye’nin Antalya kentinde yapmaya karar verdik.

Türkiye'yi seçmemizin ana nedenlerinden biri, bu sayının #BuildingBridges temasının Avrupa, Doğu ve ötesi arasında üreticiler ile danışmanları, planlamacıları, kurulumcuları, ticaret birliklerini ve politika yapıcıları bir araya getirmeye odaklanmasıdır. İklimlendirme sektöründeki kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi sadece Avrupa'da değil, Avrupa sınırlarının ötesine taşımak istiyoruz ve Türkiye ideal bir başlangıç ​​noktası. Ülkenin coğrafi konumu ve İSKİD tarafından kurulan ağlar, bize bölgedeki diğer paydaşlarla bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

İşbirliği ruhu ve Eurovent'in küresel ayak izini güçlendirme çabaları çerçevesinde, bir Avrupa birliği olarak hedeflerimizden biri, uluslararası ortaklıklara daha fazla odaklanmak. Geçen yıl, ABRAVA, CoolCoalition ve FAIAR gibi çok sayıda uluslararası stratejik ortakla işbirliğimizi güçlendirdik. Ayrıca, bu yılki Eurovent Zirvesi, Eurovent'in birçok uluslararası ortağı tarafından desteklenerek, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgeleri arasında bir köprü olarak önemini vurgulamaktadır. Destekleyenler arasında ACAIRE, AIRAH veya Çin Soğutma Derneği gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve Türk dernekleri yer alıyor.

Bu yılki Eurovent Zirvesi'nin öne çıkan olayları ve önemli konuşmacıları nelerdir?

Raúl Corredera Häner: Bu yılki Eurovent Zirvesi, farklı Eurovent birimlerinin geniş toplantı konusu seçimlerini tamamlayan zengin bir paralel program sunuyor. Herhangi bir Eurovent girişiminin katılımcılarının, etkinliğe katılması zorunlu olmakla birlikte, HVACR endüstrisindeki farklı paydaşlara katma değer sağlamak için belirli konulara odaklanan seminerler ve amiral gemisi etkinliklere yer verilmesini sağlıyoruz.

Etkinliğin öne çıkan özellikleri arasında inovasyon ve sürdürülebilirlik arasında köprüler kurmaya odaklanan Eurovent İnovasyon/HUB, farklı paydaşlardan ürün verimliliğinin geleceği için vizyonlar sunan üst düzey bir politika paneli, özel bir onursal etkinlik olan 'Eurovent Efsaneleri', pandemi sonrası dünyada endüstri fuarlarının geleceğine ilişkin tartışma ile İSKİD ve TTMD tarafından İngilizce ve Türkçe simültane tercüme ile düzenlenen paralel seminer programı yer alıyor.

Konuşmacılar arasında; bu yılki Zirve katılımcıları, üreticiler, laboratuvarlar, hizmet sağlayıcılar, politika yapıcılar veya dernek temsilcileri gibi farklı sektör paydaşlarının birçok üst düzey temsilcisi yer alacak. Örnekler vermek gerekirse; Rene Kemna (VHK), Dustin Steward (UL Solutions), Alex Rohweder (J2 Innovations), Frank Grundholm (ABB), Filip Konieczny (FLOWAIR), Federico Munoz Sanchez (CEIS), Herman Hacaduryan (REFKAR), Francesco Scuderi ve Markus Lattner (Eurovent) ve Sylvain Courtey (Eurovent Certita Sertifikasyonu).

Ayrıca Zirve katılımcılarının eşleri ve arkadaşları da etkinliğimize katılabilirler. Zirvenin iki gününde eşler ve konuklar için özel ve yüksek kaliteli bir program sunulacak. Onlar, katılımcılar teknik toplantı ve seminerlere katılırken Antalya'nın büyüsünü keşfedebilirler.

Okuyucumuzlarımızla paylaşmak istediğiniz son yorumlarınız nelerdir?

Raúl Corredera Häner: 25-28 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan 2022 Eurovent Zirvesi'ne tüm Termodinamik okuyucularını canı gönülden davet ediyorum. Tüm detaylar ve kayıt www.eurovent-summit.eu adresinde bulunabilir.

Eurovent Zirvesi, maliyetlerin yalnızca bir kısmını karşılamayı amaçlayan, nispeten düşük bilet fiyatlarına sahip, kâr amacı gütmeyen bir etkinliktir. Kalan miktar sponsorlarımız tarafından sağlanmaktadır.