Header Reklam
Header Reklam

'Doğalgaz arzı, fiyatlandırma politikaları gözden geçirilmeli, doğalgaz kullanımı artmalıdır'

05 Mayıs 1997 Dergi: Mayıs-1997
'Doğalgaz arzı, fiyatlandırma politikaları gözden geçirilmeli, doğalgaz kullanımı artmalıdır'

Termodinamik: Rıfat Bey söyleşimize başlarken öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Rıfat Öztaşkın: Ben dayanıklı eşya sektöründe aşağı yukarı 24 yıldır görev almaktayım. Öncelikle iş hayatına, okulu bitirdikten sonra

askerliğe kadar olan iki yıllık dönemde Seydişehir Alüminyum Tesislerinde görev alarak başladım Makina Mühendisiyim.

O.D.T.Ü'den mezun oldum. Seydişehir Alüminyum Tesisleri ardından askerlik, ardından da Ar-çelik'te görev aldım. Bu yaklaşık 6-7 sene sürdü. Daha sonra İstanbul'da Cankurtaran Holding'te görev aldım. Bu holdingte Rowenta Elektrikli Süpürgelerini üreten şirkette işletme müdürlüğü yaptım. Bu görevim de yaklaşık 6-7 sene sürdü. Daha sonra Adidas ayakkabılarını üreten şirketin genel müdürüydüm. 1989 yılında Vestel beyaz eşyaya girme projesi üzerine Vestel'e geçtim ve orada Vestel'in beyaz eşya projesini başlattık ve Manisa'da iki ayrı fabrika kurduk.   Birinde   mikrodalga   ve çamaşır makinası, diğerinde de buzdolabı ürettik. Daha sonra Asil Nadir'in içine düştüğü sıkıntılar bu şirketleri de etkiledi. Bu durumdan çıkabilmek için Merlone şirketi ile bağlantı kurduk. Bu şirkete önce % 29 daha sonra % 34'e varan bir hisse devri söz konusu oldu. Burada da başından itibaren genel müdürlük yaptım. 1995 yılı ortasında Auer İmalat A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne geçtim. Auer Pazarlama'nın Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bılıyorsunu; Auer olarak bizim hem beyaz eş ya üretimimiz var, hem de doğal gazla çalışan, doğalgaz sektörün* yönelik ürünlerimiz var. Bu ikisi ni belli bir paralellikte götürmeyi çalışıyoruz. Auer 1957 yılında ik Fransız şirketi Auer Fransa v< Electri-Gas tarafından kurulmuş O dönemde önce bu ana şirketle rin talep ettiği birtakım parçalar yapar hale gelmiş. Daha sonrı dayanıklı  tüketim  üretimine başlamış ve Türkiye'de döküm, emaye ilk sobayı yapan şirket Auer olmuştur. Yine 1970 yıllarında ilk fırını yapan şirket Auer'dir. Auer hep sıcak eşya diye tabir edebileceğimiz pişirme ve ısıtmaya yönelik ürünlerle ilgilenmiş ve bugünde hâlâ bunu devam ettiriyor. Reklamlarımızda da söylediğimiz gibi ilgi alanımızı dağıtmadan bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bu bazda Türkiye'ye doğalgazın girmesi ile beraber, 1989 yılında, yine kendi ik'i alanı içerisinde Avrupa'da en i den biri olan Beretta ile işbirliği başlamış. Beretta'dan Kom-bi-Boyler dediğimiz kombilerin ithalatını yapıyoruz, ayrıca yine do-ğalgazla çalışan -tabii doğalgazla çalışan derken bunların LPG ile de çalıştığını unutmamak lazım-sobalar gibi ısıtmaya yönelik cihazları da kendimiz üretiyoruz. Auer'in iki ayrı ilgi alanına paralel olarak -aynı şirketin içinde olsa bile- iki ayrı satış organizasyonu var.

1.Beyaz eşya dediğimiz fırın-şof-ben gibi beyaz eşya bayilerinde satılan ürünler.

2.Isıtmaya yönelik mühendislik bilgisi gerektiren cihazlarımızın satış birimleri.

Bu organizasyonumuzun başında bir pazarlama müdürümüz var. Ayrıca istanbul ve Ankara Bölge Müdürlüklerimiz var. 1994 ekonomik krizinin Auer'in içinde bulunduğu sektöre etkisi, bir miktarda Auer'deki problemlerden dolayı 94-95 döneminde hayli bir sıkıntı geçirdi. 1995 yılında yeniden yapılanmayla bunu aşmaya çalıştık. Üretimde özellikle yeniden yapılanmaya çalışıyoruz. Yeniden yapılanmada daha çok pazar tarafından kontrol edilen "market driving" bir şirket kurmaya çalışıyoruz. Bunun anlamı   pazarın   talep   ettiği   ürünleri zamanında modeline uygun olarak sunmaktır. Aşağı yukarı 2 senedir bu aşamayı geçmeye çalışıyoruz. Epey bir yol aldık ama daha çok yolumuz var. Özellikle Türkiye'de doğalgaz sektörüne ve bu iş hacmimiz içindeki doğalgaz bölümümüze daha fazla önem veriyoruz. Çünkü doğalgaz sektörü potansiyeli olan ve doyma noktasına yaklaşmamış bir pazar. Ama maalesef henüz gaz arzı yeteri kadar olmadığı için bu potansiyeli çok fazla hissedemiyoruz. Yeter ki biz gaz arzını sağlayabilelim ve son zamanlarda İstanbul'da olduğu gibi bunun fiyatlandırılmasında yanlış politikalar güdülmesin. Çünkü doğalgaza geçerken, insanlara sağladığı rahatlık konforun dışında, insanlara sağladığı en önemli şey; çevreye olan katkısını da gözö-nünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla burada devlet belirli bir sübvansiyonu   yapmak   zorunda.Çünkü öbür türlü biz yaşadığımız ortamı kendi kendimize madur duruma getiriyoruz. Onun için devlet olarak kullanıcı olarak bunu gözardı etmemeliyiz. Bedeli belki biraz fazla olsa bile bunun altında çevreye sağladığı ve insana sağladığı çok büyük katkılar var. Bunun için benim burada hem tüketiciye hem de ülkemize vermek istediğim mesaj; doğalgaz ne olursa olsun kullanılmalıdır. Bırakın rahatlığını konforunu, diğer taraftan alternatifi olan yakıtların ne kadar çevreye zarar verdiğini düşünmeliyiz. Bu nedenle doğalgazın sübvanse edilmesi lazım. Doğalgaz kullanımı tüm ülkede yaygınlaşması lazım. Bugün maalesef daha İstanbul, Ankara, Bursa, bu sene Eskişehir'i ve İzmit'i dahil edersek sanayinin dışında 5 kentte konutlara kullanıma verebiliyoruz. Sanayi çok önemli ama konutlarda çok önemli. Dolayısı ile bunu bir şekilde tüm ülke sathında yaygınlaştırmalıyız. Bizim hem doğumuzda hem batımızda böyle bir kaynak olduğuna göre her ikisini de çok iyi değerlendirip arza vermemiz lazım.

Termodinamik: Rıfat bey biraz da Auer-Beretta ürünlerini teknolojik ayrıcalıkları açısından değerlendirebilir misiniz?

Rıfat Öztaşkın: Beretta Avrupa'daki ikinci büyük kombi üreticisi ve öncü kombi üreticisi. Beretta'nın yıllık üretim hacmi 300.000 adedin üzerinde. Bu üretim hacmiyle İtalya'nın l.'si Avrupa'nın 2.'cisi. Bugün İtalya'da Beretta olarak lider, İngiltere'de VOKERA markasıyla lider. Almanya'da çok ciddi çalışmaları var. Bunun dışında da Polonya, Türkiye, Fransa gibi birçok yerde satışları var. Ve teknolojik olarak da sektörde öncülük yapan bir firma. Yapısında tamamen   çevreci   malzemeler kullanılmıştır, ikincil eşanjör ilave edilmiştir. Isı transferinin güzel oluşu, ısı ekonomisinde avantaj sağlar. Diğer kombilerde sadece kalorifer ısısını ayarlayabiliyorken, Beretta'da hem kalorifer hem de kullanım suyu ısısı ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Diagnostik kontrollü cihazlarımızda arıza tespiti otomatik olarak yapılarak, servis süresi ve maliyeti açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır. İtalya'da 2 ayrı fabrikada üretim yapılmaktadır. Şu an için en gelişmiş teknolji olduğunu söylebili-rim.

1989'da piyasaya girdiğinden itibaren ciddi hiçbir şikayetle karşılaşmadık. Tabii en az hacme sahip cihaz oluşu da bir diğer önemli özelliği. 1996 Ekimiinde piyasaya sürdüğümüz SÜPER METEO, ilk uzaktan kumandalı kombi olma özelliğine sahip. Ev-bina dışına monte edilmesi, yine alışılmadık bir avantaj getiriyor. Böylece iç ortamdaki montaj problemlerinden uzak olduğu gibi dış hava koşullarından etkilenmeyen bir donanıma sahip. Yüklü standart paket programları olduğu gibi ihtiyacınıza uygun program yapabilme olanağı sağlıyor. Bir diğer yeni ürünümüz hermetik kombi prensibinde çalışan ilk hermetik şofbenimiz "IDRABAGNO Turbo e.s.i. 10" Tam elektronik donanımlı, 1,5 m - 6 m. mesafede bağlama olanağına sahip. Her sene bir bayi toplantısı yapıyoruz. Bugüne kadar ki bayi toplantılarımızı İstanbul'daki doğalgaz fuarlarıyla birlikte organize ediyorduk. Bu sene bunu ayıralım dedik. Biraz daha motivasyona yönelik olsun istedik. Anneler Günü ile başlayan yeni bir kampanyamız var. Konuta doğalgaz geldikten sonra eski ocak kullanımında birtakım sorunlarla karşılaşılıyordu. Bizim bu kampanyamız. Haziran sonuna kadar sürecek, bir kombi  alana bir ocak

 hediye edeceğiz. Hedefimiz bu pazarda Auer-Beretta isminin layık olduğu yere gelmesidir. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Mesela Ankara'da en iyi satan kombilerden birisiyiz. İstanbul çok farklı bir yapıya sahip. Bursa'da çok ciddi boyutlarda satışımız var. Bu sene Eskişehir ve İzmit'te de bir atılım yapacağımıza inanıyoruz.

Termodinamik: Genel olarak ısı sektör için eklemek istediğimiz görüş ve önerileriniz nelerdir'.

Rıfat Öztaşkın: Doğalgazlı   ısıtma sektörümüz çok yeni. Bu yüzden bir bilgi birikimi eksikliği var. Bu amaçla geçen sene Bostaıı-cı'da bir ısı danışma merkezimiz kuruldu. Bunun amacı hem tüketiciye, hem bayimize. hem tesisatı yapan kişilere yeterli teknik bilgiyi vermektir. Bu danışma merkezini bir ticari gaye güderek değil, bu desteği ve bilgiyi aktarabilmek gayesiyle kurduk.

Yine gördük ki tek bir yerde veya çok yerde de kursanız. bu sabit yerler yeterli olmuyor. Bu nedenle gezici bir ısı danışma merkezimiz var. Bu araçta faa'' et halinde gösterebildiğimiz ko miz var. Yani araca giren, kombinin nasıl çalıştığını görüyor. Bulundukları yerlerde tüketicileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Sektör olarak bunu yapabilmek yani bilgilendirmeyi yapabilmek lazım. Yani eğitim çok önemli, hepimiz için çok önemli. Çünkü istediğiniz kadar mekanik, makina yatırımlarını yapın neticede hepsinin dönüp dolaştığı yer insan, dolayısıyla insana yapılacak her türlü yatırımın en önemlisi eğitimdir.

Termodinamik: Rıfat bey bu güzel söyleşi ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.


Etiketler