Header Reklam
Header Reklam

“Bir Şekilde Edinilmiş Sertifika Beyan Edilebiliyor, Ya Doğrulama…”

27 Mayıs 2020 Dergi: Haziran-2020
“Bir Şekilde Edinilmiş Sertifika Beyan Edilebiliyor, Ya Doğrulama…”

29 Nisan’da “Pandemi Günlerinde Yerli Mühendislik ve Yerli İmalatın Önemi” konulu bir web seminer düzenleyen Aironn A.Ş. yerli üretimin ülke ekonomisi için kritik önemini vurgularken, “hangi yerli?” sorusuna da yanıt getirmişti. Sadece yerli olması nedeniyle düşük teknoloji ve katma değere sahip, Türk mühendisliğinin gücünü yansıtmaktan uzak, ithal menşeili ürünlerin -deyim yerindeyse- yanına yaklaşamaz özellikte, üstün teknolojiye sahip yerli ürünlerle haksız rekabet konusu olan ürünlerin desteklenmemesi gerektiği vurgusuyla “yerli ama kaliteli” olanın gözetilmesini dile getirmişti. “Ancak sadece sözlerin alabileceği yol, varılmak istenen menzile götürecek yolun yarısı bile değil” düşüncesiyle yola çıkan Aironn Havalandırma A.Ş., sözleri, vaatleri doğrulayacak, bilim ve teknoloji temelli enstrümanlar üzerine yıllardır çaba sarf ediyor, yatırım yapıyor. Bu yatırımların en önemlilerinden biri de uluslararası havalandırma endüstrisi otoritesi kuruluş AMCA tarafından akredite edilen Fan Performans Test Laboratuvarı olmuştu. Şimdi de Aironn A.Ş., Türkiye İklimlendirme Sektöründe yine bir “İlk” olan Yangın Test Laboratuvarını hizmete açtı. Konuya ilişkin olarak Aironn A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Akgül ve Efe Ünal, Yangın Test Laboratuvarı yatırımının ana fikrini ve “geliştirici, pozitif rekabet” üzerindeki etkilerini anlattı…

Aironn, kuruluşundan bu güne, Türk mühendisliğinin gücünün tüm küresel alanda rekabet edebilirliğine inandı ve tüm çalışmaları, bu iddianın nesnel kanıtlarını ortaya koymaya yönelikti. Projelerin şartnamelerinde bazı sertifikaların gerekliliği belirtiliyor ve firmalar da belli sertifika beyanlarında bulunuyor. Ama hepimiz biliyoruz ki sertifika almak için gereken test için cihazlarda kullanılan komponentler, malzemeler ile reel üretimde kullanılanlar, aynı malzemeler olmayabiliyor. Yangına dayanımlı olması gereken bir cihazın içinde plastik aksam, standartlara uymayan motor veya fan kanadı kullanıldığına bile şahit olduk. Yani belge beyanı bile yeterli inandırıcılığa, güvence sunabilmeye yeterli olmayabiliyor. Kaliteli, yüksek teknolojiye sahip üretim altyapısı bulunan bizim gibi yerli üreticilerin, zaten ithal ürünler ile bugüne değin yerli ürünlerin kalitesi konusunda mağdur edilmişler karşısında mücadele etme gerekliliğimiz var ki bu, enerjimizin önemli bir kısmını tükettiğimiz bir mücadele alanıdır. Bu noktada, objektif, teknolojik verilere dayanan bir kanıtlama mekanizması ile cihazlarımızın sahip olduğu güçlü mühendislik alt yapısını “doğrulamak”, müşterilerimizin seçimlerinde müsterih olmalarını temin etmek, Aironn farkını göstermek istiyoruz. Güven, sadece söz ile tesis edilmiyor. Bu doğrultuda aralıksız yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımızdan bir de yeni Yangın Test Laboratuvarımız oldu. TS EN 12101-3 “Duman ve ısı kontrol sistemleri-Bölüm 3: Güçlendirilmiş Duman ve Isı Boşaltma Vantilatörleri” Yönetmeliğinin Annex C, Figure C1’e uygun olarak projelendirilerek hayata geçirilen bu laboratuvarımızda fanlarımızın 300-400 °C’de uluslararası standartların  (300°C- 1 saat veya 400 °C - 2 saat) üstünde 3 saat, 4 saat ve hatta daha uzun süreli dayanımını test edebiliyoruz. Bu testlerimiz, müşterilerimiz tarafından Kartepe tesisimizde veya çevrimiçi-uzaktan izlenebiliyor. SCADA ekran görüntülerimizi eşzamanlı olarak paylaşabiliyoruz. Bu ekranlarda sıcaklık sensörlerinden gelen datalar, fan ve brülörlerin çalışma değerleri eşzamanlı olarak görülebiliyor.

Bu laboratuvarın hayata geçirilmesi; çok özel, oldukça yüksek teknolojiye sahip sensörlerin temini, tamamen kendi Ar-Ge grubumuza ait yazılımın tamamlanması, SCADA sisteminin kurgulanması ve ön testlerle birlikte, emek yoğun bir yedi ayımızı aldı. Son bir aydır, ürün grubumuzda yer alan 315 - 1.600 çap aralığına sahip tüm fan tiplerimiz, bu laboratuvarda test edilebiliyor. TÜRKAK başvurusu yapılan bu laboratuvar, Aironn için önemli bir katkı daha sağlıyor. Sertifikasyon işlemleri için uluslararası kurumlara müracaatımızdan önce, cihazlarımızı kendi laboratuvarımızda test ederek “kontrollü” olarak gönderebiliyoruz. Süre ve maliyetleri kısabilmek adına önemli bir kazanım elde etmiş oluyoruz.

İstiyoruz ki müşterilerimiz, AMCA akreditasyonuna sahip Fan Performans Test Laboratuvarımızda satın alacakları fanların performansını, İtki Düzeneği Laboratuvarımızda itki güçlerini, Yangın Performans Test Laboratuvarımızda yangın dayanımlarını şahitli testlerle izleyebilsin, karşılarına sadece bir vaatle değil, objektif bir doğrulama ile çıkalım. İnanıyoruz ki sunduğumuz bu olanaklar, işini iyi yapmak isteyen rakiplerimizi de geliştirecek, müşterilerimizin alım kararları sürecinde yeni bir parametre olacak.

Diyoruz ki; “Herkes iddia eder, Aironn kanıtlar”…

aironn yangin test laboratuvari