Header Reklam
Header Reklam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın "Ankaralılar doğalgaz projesine destek verdiler, büyük ilgi gösterdiler ve Türkiye'ye örnek oldular."

05 Temmuz 1993 Dergi: Temmuz-1993

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Murat Karayalçın ile görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Karayalçııı'a sorduğumuz sorular ve aldığımız yanıtlar şöyle :

TERMODİNAMİK : Ankara'daki doğalgaz uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar neler olmuştur ve bu sorunlar nasıl çözümlenmiştir?

KARAYALÇIN : 1988 yılında yapılabilirlik çalışması hazırlanan Projede en önemli sıkıntı, doğalgaz talebinin tüm sokaklarda eşit olarak dağıldığı varsayımıydı. Oysa yapılaşma homojen değildi ve bu nedenle birçok yerde de gaz yetersizliği sorunu ortaya çıktı. Ek hatların çekilmesi için kazdığımız yerleri bir kez daha kazmak zorunda kaldık. Bu hemşerilerimiz ve doğal olarak bizim için önemli bir sıkıntı yarattı. Ancak proje revizyonlarıyla bu sıkıntılar aşıldı. Bir de projenin konut içi dönüşümleri de kapsaması nedeniyle, hemşerilerimizin evde olmaması, konut girişlerinde zorluklarla karşılaşılması, bacaların uygun olmaması gibi sıkıntılar ortaya çıktı. Ancak bunlar çok önemli değildi, proje zamanında tamamlandı.

TERMODİNAMİK : Bu uygulamada Türk mühendislik-müşavirlik kuruluşlarının hizmetlerinden hangi ölçüde ve hangi alanlarda yararlanılmıştır?

KARAYALÇIN : Birinci aşama doğalgaz projesi İngiltere'den alınan kredi ile gerçekleştirildi. Düşük faizli bu kredinin koşulu olarak malzeme ve hizmetler de bu ülkeden sağlandı. Ancak, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi ile kaynakların röntgen çekilerek kontrolü,yanma sistemlerinin ısıl verimleri, emisyon özellikleri ve çevresel etkileri gibi konularda işbirliği yaptık. 

TERMODİNAMİK : Yürütülen çalışmalarda Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının ve özellikle Makina Mühendisleri Odası'nın katkılarından yararlanılmış mıdır? Yararlanılınışsa bu katkılar neler olmuştur?

KARAYALÇIN : Uygulanan yada uygulanacak her projede ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmak, görüş, öneri ve eleştirilerini almak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gözettiği önemli ilkelerinden birisidir. Doğalgaz projesi çerçevesinde de EGO Genel Müdürlüğü, içinde TMMOB ve ilgili odaların yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturmuş ve projedeki sorunlar, eksiklikler burada tartışılarak çözümler bulunmuştur. 

TERMODİNAMİK : Ankara halkının doğalgaz uygulaması ile ilgili yaklaşımını değerlendirir misiniz?

KARAYALÇIN : Bildiğiniz gibi Ankara bir zamanlar Türkiye'nin havası en kirli kentiydi. Bu durumun da yarattığı rahatsızlıkla, ülkemizde bir başka örneği olmamasına karşın Ankaralılar doğalgaz projesine destek verdiler, büyük ilgi gösterdiler ve bence tüm Türkiye'ye örnek oldular.

TERMODİNAMİK : Ankara Doğalgaz uygulaması ile ilgili olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

KARAYALÇIN : Doğalgaz projesi ve kullanımı konusunda Ankara, Türkiye'nin ilk örneği olmasına karşın bence son derece başarılı sonuçlar elde etti. Ülkemizde zamanında tamamlanan büyük projelerden birisi olan Ankara Doğalgaz Projesi, diğer kentlerimizde hızla büyüyen hava kirliliği sorununa getirilecek çözümler konusunda önemli bir deneyim ve örnektir. Ankara'nın yıllık enerji ihtiyacı 8500 milyar kilokalori ya da bir başka ifadeyle 35.6 terajoul. Bu miktarın % 37'lik bir kısmı doğalgaz ile karşılanıyor. Doğalgazın yaygınlaşması, bu oranın arttırılması yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz, kaynakların etkin kullanımı, çevre ve insan sağlığı açısından son derece üstün bir enerji türü. Doğalgazın daha yaygın, daha verimli kulanımı için, örneğin doğalgazdan  hem ısı hem elektrik üretimi gibi konularda, kamu yönetiminin yanısıra sizlere de görevler düştüğüne inanıyorum