Header Reklam
Header Reklam

“Başarı emek ister”

30 Ocak 2018 Dergi: Ocak-2018
“Başarı emek ister”

ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii Dağoğlu

ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii Dağoğlu, 2018 yılı iklimlendirme sektörü öngörülerini ve ALDAĞ A.Ş.’nin hedeflerini anlattı…

2018 Yılı Türkiye İklimlendirme Sektörü Bakış Açısı;

Verilere göre 2017’de Türkiye %7.5 büyüme kaydederken iklimlendirme sektörü %11 oranında büyüdü. Burada dikkat edilmesi gereken husus makro düzeyde kredi seviyelerinde bir artış var, bunun ana sebebi genel olarak devlet tarafından sağlanan hazine garantili KGF kredileri oluşturuyor. Bir kere belirtmek lazım ki KGF'nin istihdam üzerinde son derece olumlu katkıları oldu. Ancak piyasada aşırı bir likidite bolluğu oluşur ise bu hem Dolar/TL kurunda yukarı yönünde baskı yapar, hem de enflasyonist bir ortam oluşur. Bunun da dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. Ancak bütçe açığının milli gelire oranı %1,5 seviyesinde gerçekleşti ki sene başında bu, % 2,5 olarak hedeflenmişti. Dolayısıyla bu durum kamuda mali disiplinin korunduğunu gösteriyor. İklimlendirme sektörüne baktığımızda tabii ÖTV indirimleri, bu büyüme oranının yakalanmasında oldukça etkili oldu. Bununla birlikte son dönemdeki kamu- özel sektör ortak yatırımlarının da bu pozitif ivmede katkısı var. Ayrıca iklimlendirme sektörü nezdinde yabancı yatımcılarda da ciddi bir artış gördük ve bunun da umut verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. 2018 yılı için de çok umutluyum. Öncelikle küresel büyüme oranı %3,5 seviyesinde ve öncelikli ihracat pazarlarımızda da alım gücü sürekli yükseliyor. Bunların hepsi olumlu gelişmeler, ancak özel sektör için kur riski taşıyan bir yıl olacağını düşünüyorum. Firmalar geçtiğimiz yıl başlayan kredi genişleme trendine kendilerini kaptırmasınlar, özkaynakları güçlü olan firmalar böyle dönemlerde diğerlerinden pozitif ayrışır. Öte yandan uluslararası siyasi riskler gündemdeki ağırlığını muhafaza ediyor. Bu da haliyle ekonominin tüm faktörleri üzerinde tedirginlik yaratıyor. Ancak yatırımlardaki artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Hükümet son bütçede KGF kredileri için geçen yılın benzeri bir kaynak ayırdı, ancak tekrar ediyorum firmalar öncelikli olarak özkaynaklarına güvenerek hareket etmeli.

Performans Kriterleri Hassas Olunması Gereken Bir Konu

Sektörün sağlıklı gelişimi için duyarlı olmamız gereken konular var; klima santrali üreticilerinin bir kısmı, Eurovent gibi testlerde, ısıl ve mekanik performansının bir üst sınıfta belirlenebilmesi için, teste gönderdiği “model box”larda, ısı köprüsüz profillere poliüretan köpük enjekte ediliyor. Yani, teste gönderdiği “model box” ile gerçek üretimi tutarlı değil, bir aldatmaca söz konusu. Bizim de elimizde bu konuda somut göstergeler bulunuyor, ama sorun; ısıl ve mekanik performans sınıflarının güvenilmezliği konusunda farkındalığı yaratmak. Örneğin bir diğer konu da panellerin içerisine poliüretan plakalar yerleştiriliyor, bunun da ayrı bir sakıncası var: Her ne kadar ısıl değerler açısından olumlu olsa da, olası bir yangın durumu esnasında ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Bu sebeple biz ALDAĞ A.Ş. olarak santrallerimizde A1 Class taş yünü haricinde başka bir yalıtım malzemesi kullanmıyor ve ısıl mekanik performansı yüksek gösterecek hilelere tenezzül etmiyoruz.

2018 Yılı ALDAĞ A.Ş. Hedeflerimiz

2018 yılı için gündemimizde atılacak yeni adımlarımız kadar mevcut adımlarımızın sıklaştırılması da bulunuyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecek. Ar-Ge merkezi olma hazırlığımız bulunuyor. Almanya menşeili ihtisas grubu ile birlikte yürüteceğimiz iddialı bir Ar-Ge projesi çalışmamız başlayacak, proje süresi olarak öngörülen 1-1.5 yıl sonunda neticelerini almış olacağız. Bir teknokent içerisinde yer alma projemiz bulunuyor. Bu yıl, Almanya ve İtalya’dan Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerine, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar farklı coğrafyalarda, en az 12 uluslararası fuara katılacağız. CIS ülkelerinde (BDT) bölge ofisleri açma planımız var. 2018, bu hamleleri de içeren ihracat atağı yılımız olacak. Organizasyon şemamızın yenilenmesine devam edilecek, yeni insan değerleri ALDAĞ A.Ş. ailesine katılacak. Bu noktada gururla şunu söylemeliyim ki; şirketimize talep büyük. Pek çok değerli profesyonel, grubumuza katılmak, bu dinamizmin içinde olmak istiyor. Eski değerlerimize sahip çıkarak, koruyarak, üzerine yeni değerler inşa etme çabası içindeyiz. Bu süreçte ALDAĞ A.Ş.’nin gündemine aldığı, rakip gördüğü bir kuruluş bulunmamaktadır. ALDAĞ A.Ş., geride bıraktığı 50 yılı ile rekabet etmekte, daha başarılı bir 50 yılı kurgulama peşindedir. Yeni sloganımız da bu düşüncemizin ürünüdür: “Geçmişten Gelen Tecrübe, Geleceğe Yürüyen Güç”

Başarı’yı Sürdürülebilir Kılmak için…

Biz hiçbir zaman kısa maraton koşucusu olmadık, ALDAĞ için hedefler gerçekçi unsurlar üzerine kurgulanır ve her ulaşılan hedefi bir diğer hedef takip eder. Profesyonel kadrolardaki arkadaşlarım bu hedeflere ulaşmak adına verilen mücadelenin bir bayrak yarışı olduğunu bilir ve gerektiğinde şirket yönetiminin aldığı karar neticesinde hiçbir alınganlık göstermeden diğer arkadaşından aldığı bayrağı bir diğerine teslim eder. Ana felsefemiz ben yok biz varız, biz yerine ben diyenlerle beraber aynı yolda yürümedik, yürümeyiz.