Header Reklam
Header Reklam

“2020 yılında HVACR pazarındaki birçok ürün düşüş eğilimi gösterdi”

22 Ağustos 2021 Dergi: Eylül-2021
“2020 yılında HVACR pazarındaki birçok ürün düşüş eğilimi gösterdi”

Eurovent ve Eurovent Market Intelligence (EMI), HVACR sektörü için 2020-2021 yıllarını değerlendirdi ve gelecek hakkında öngörülerini aktardı. Eurovent ve EMI’nin Easy Engineering dergisine verdiği röportajda, Avrupa HVACR sektörünün mevcut durumu ve geleceğine yön verecek etkenler hakkında değerli bilgiler mevcut…

2021 için yeni yönlerle ilgili haberler neler? (Bu yıl için öne çıkanlar: ürünler, etkinlikler, büyüme, projeler vb.)

EUROVENT: Avrupa HVACR endüstrisinin gidişatını belirleyen iki büyük gelişme var.

Birincisi, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıta olma hedefi ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %55 oranında azaltılmasına ilişkin ara hedefidir. Bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için AB Temmuz ayında, Fit for 55 olarak adlandırılan paketi yayımladı. Bu yıldan sonra daha fazlası bekleniyor. Sektörümüz için sonuçları ayrıştırmak kolay değil; binaların yenilenmesinde eşi görülmemiş yatırımlar, daha güçlü fiyat sinyalleri ve ısıtmanın elektrifikasyonuna yönelik çerçeve teşvikleri, belirli sentetik soğutucu akışkanların aşamalı olarak azaltılması, ürünlerin enerji ve kaynak verimliliğine ilişkin gereksinimlerin daha da sıkılaşması gibi etmenlerin nicel ve nitel etkileri olacağı kesindir. Sürdürülebilirlik dürtüsü AB ile sınırlı değil. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya da dahil olmak üzere çoğu büyük ekonomi, artık kendileri adına net sıfır taahhütlerinde bulundu.

Diğeri ise COVID-19 pandemisi. Genel halk, iç mekanlarda temiz havanın önemi konusunda daha önce hiç bu kadar bilinçli olmamıştı. Mevcut sistem kısıtlamaları dahilinde İç Mekan Hava Kalitesini (IAQ) iyileştirebilecek HVAC çözümlerine yönelik güçlü bir talep olmuştur. Havalandırma sistemi tasarımı ve pazar talebi üzerindeki uzun vadeli etkinin ne olacağı henüz görülmedi. IAQ ve enerji verimliliği ilk bakışta birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, bizim iddiamız bunların uzlaştırılabileceğidir. Birçok HVACR ürünü yalnızca net-sıfır bina tasarımı ve sağlıklı iç ortamların sağlanması ile uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda bu tasarım için çok önemlidir. Devam eden yenilik ve üretim mükemmelliği sayesinde, enerji verimliliği en yüksek havalandırma ekipmanı AB’de pazarlanmaktadır.

Eurovent, Enerji İlişkili Ürünlerin Eko-Tasarım Metodolojisi (MEErP), 2020-2024 için Ekotasarım ve Enerji Etiketleme Çalışma Planı, Sürdürülebilir Ürünler Girişimi ve Çevresel Ürünler Girişimi dahil olmak üzere EcoDesign çerçevesi dahil olmak üzere Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD), Avrupa Düzenlemeleri ve Standartlarının çeşitli revizyonlarına yakından eşlik etmektedir. 

Eurovent, 2022 sonbaharında iki yılda bir düzenlenen EUROVENTSUMMIT’in dördüncüsüne Türkiye’nin Antalya şehrinde ev sahipliği yapacak. Bu etkinlik, endüstrinin yaklaşık iki yıldır atıl kalmasından sonra, HVACR paydaşlarının meslektaşlarıyla yeniden bağlantı kurmaları için mükemmel bir fırsat olacak. 

En güncel bilgiler için www.eurovent-summit.eu  

Pazar trendleri hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

EUROVENT: Salgının HVACR pazarı üzerinde belirli bir etkisi olması bir sürpriz değil. 2020 yılında HVACR pazarındaki birçok ürün düşüş eğilimi gösterdi.

Örneğin chiller pazarı bu tür ürünler arasındaydı. 50-350 kW arası kapasiteye sahip üniteler için pazar bir önceki yıla göre %8 düştü. Bu düşüş özellikle İngiltere’de %22, İtalya’da %18 ve Finlandiya’da %19 oranlarına ulaştı. 700 kW’ın üzerinde kapasiteye sahip üniteler için düşüş %4 ile daha ılımlıydı. Ama bu oran Almanya (%29 düşüş), İtalya (%26 düşüş) ve Hollanda’da (%18 düşüş) daha yüksekti. Öte yandan, bu segmentte Fransa (%36 artış), Avusturya (%37 artış) ve Macaristan’da (%37 artış) büyük artışlar yaşandı.

Benzer şekilde, Avrupa fan coil pazarı 2020’de %7 azalarak 1,29 milyon adede geriledi. Ana neden pandemi kısıtlamaları olmakla birlikte, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde gözle görülür bir düşüş görüldü. AB-27+İngiltere, esas olarak Fransa (%13,6 düşüş), İtalya (%12 düşüş), İspanya (15,4 düşüş), Birleşik Krallık (%21 düşüş) gibi büyük pazarlardaki keskin düşüşler nedeniyle ortalama %8,9 oranına ulaştı. Kısıtlamaların daha az katı olduğu Türkiye (%6,8 düşüş) ve İsveç (%7,3 düşüş) gibi bazı ülkelerde kayıplar nispeten daha azdı. Genel eğilimin aksine, Almanya (%4 artış) ve Romanya (%9,2 artış) gibi bazı Avrupa pazarlarında büyüme görüldü.

Çatı üniteleri pazarındaki düşüş oldukça belirgindi. Avrupa rooftop pazarındaki satış adetleri, 2020’de %13’ten fazla düşerek, Avrupa’da yaklaşık 11.200 adede denk geldi. Satışlardaki %4 gibi daha küçük bir düşüş ile İspanya, 2020’de Fransa’nın (%12) hemen önünde yer aldı yaklaşık 1.800 adet satışla Avrupa’nın en büyük pazarı haline geldi. Bunları, 2019’dan bu yana büyük bir ivme kaybeden (2019’da %13 ve 2020’de %22 düşüşle) İtalya ve Türkiye izledi.

Avrupa klima santrali pazarında diğerlerinden farklı olarak büyük bir düşüş yaşanmadı. 2020’de küçük bir düşüşün ardından (%2,8 düşüş) 2,2 milyar EUR’ya geriledi. Bu değişiklik, esas olarak, 413 milyon EUR ile nispeten durgun (%2,4 düşüş) olan Avrupa’nın en büyük pazarı olan Almanya’dan etkilenmiştir. Benzer şekilde, ikinci en büyük pazar olan Kuzey Avrupa da 2020’de oldukça istikrarlıydı (387 milyon EUR, %2,2 düşüş). Üçüncü en büyük pazar olan Doğu Avrupa, AB-27+İngiltere’deki genel değişime paralel olarak biraz daha büyük bir düşüş yaşadı (307 milyon EUR, %4,8 düşüş)

eurovent-emi-1İlginç bir şekilde, geçen yıl tüm ürün türleri piyasada düşüş eğilimi göstermedi. Pandemi sürecinde iç hava kalitesi sorununun daha fazla önem kazanmasıyla birlikte hava filtresi satışları arttı. Avrupa hava filtreleri pazarı 2020’de %4’ün üzerinde büyüdü ve toplam yaklaşık 1.050 milyon Euro’luk satış gerçekleştirdi. Bu büyüme, ağırlıklı olarak, birlikte pazarın üçte birini oluşturan ve yaklaşık %6’lık bir büyüme yaşayan en büyük iki ülke; Almanya ve Fransa’dan kaynaklandı. Hava filtrelerine ilişkin EMI piyasa verilerine olan talep de önceki yıllara göre gözle görülür şekilde arttı. Güvenilir piyasa verileri elde etmek için EMI’nin hava filtreleri istatistik koleksiyonlarına 8 üretici daha katılmaya karar vererek, koleksiyondaki katılımcı sayısını 24’e çıkardı.

Benzer şekilde, IT soğutma pazarı da pandemi karşısında büyüdü. 2020’de EMEA bölgesinde 716 milyon Euro’ya yükseldi ve bunların %43’ü oda klimalarından (CRAC: bilgisayar odası klimaları olarak da adlandırılır), %15 sıra ve raflı soğutuculardan, %7 telekomünikasyon soğutma ünitelerinden (taşınabilir TLC’ler) ve %37 klima santralleri ve diğer evaporatif soğutma üniteleri olarak ayrıştı. Dünyanın hızlı dijitalleşmesi ve yeni 5G teknolojileri ile pandemi öncesinde zaten yükselen bir trendde olan IT soğutma, daha fazla şirketin evlerden çalışmayı benimsemesi ve daha fazla bulut hizmetine olan ihtiyacı artırmasıyla piyasada daha da önem kazandı. Sonuç olarak, veri merkezleri de yükselişte, bu da 2020’de HVACR endüstrisi için mutlak bir itici güç oldu. Veri merkezlerinde aktif olarak kullanılan tüm ürünler, kriz sırasında bile gelen siparişlerdeki artışı veya en azından istikrarı yaşadı.

2021 için ne gibi tahminleriniz var?

EUROVENT: HVACR pazarı, pandemi ile geçen zor bir yılın ardından 2021’de toparlanıyor gibi görünüyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte askıya alınan siparişlerin teslimatları kaldığı yerden devam ediyor. Bu, ertelenen yeni siparişlerle birlikte toparlanma hızını artırıyor.

EMI, pandeminin etkisinden kurtulma çabalarıyla birlikte HVACR endüstrisinde 2021’de 2020’ye kıyasla artan bir trend olmasını bekliyor. Bu, pazarın 2019 seviyesine yaklaşacağı anlamına geliyor, ancak COVID-19 ile ilgili belirsizlik devam ettiği için 2021’de 2019’a kıyasla bir büyüme olup olmayacağını söylemek zor.

Niteliksel açıdan bakıldığında, iç hava kalitesi, düşük enerji tüketimi, dekarbonizasyon, yeşil geri kazanım, 5G teknolojileri gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde ürün seçiminde önemli rol oynayacak pek çok konu var.

hvac-sistemlerÜrün ve ülke tahminleriyle veya nitel HVACR pazar verileriyle ilgilenen okuyucular, Eylül 2021’de yaklaşan EMI HVACR pazar nitel sentez raporunu 6.000 EUR (KDV hariç) karşılığında satın alabilir. HVACR üreticilerini, EMI nitel araştırmasına katılmaya ve raporu 2.500 EUR (KDV hariç) indirimli fiyattan satın almaya davet ediyoruz. EMI veri toplama katılımcıları, çalışmaya katılarak raporun tamamını ücretsiz olarak alabilirler. Çalışmaya katılmak ve rapor hakkında daha fazla bilgi almak için EMI ile iletişime geçin.