X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Gerçekleştirildi

05 Mayıs 2012 Dergi: Mayıs-2012

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin (TTMD) iki yılda bir düzenlendiği "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun onuncusu 28 Nisan - 2 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul WOW Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri ile gerçekleşen sempozyumda, yurtiçi - yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinden oluşan 304'ü kayıtlı olmak üzere 350'ye yakın katılımcı yer aldı. Açılış töreni Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç'ın "Hoşgeldiniz" konuşması ile başladı.

Törende sırasıyla; TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Arı, İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin Duruk, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar konuşma yaptı. Açılışta konuşan Sempozyum Başkanı Gürkan Arı, dünyanın enerji ve çevre sorunlarının artışını dile getirerek yapıların ısıtma, soğutma, havalandırma, uygulama ve tasarımında mühendislerin büyük rolü olduğunu vurguladı. Enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini dile getiren Arı, insanoğlunun enerjiyi ucuza mal etmesi nedeni ile özellikle son yıllarda yapılarda ekolojik ve çevre etkin tasarımlar yerine sanatsal planların öne çıktığını belirtti. Ülke olarak yaklaşık 50 milyar dolar enerji ihtiyacımız olduğuna dikkat çeken Gürkan Arı, atık ısıyı gökyüzüne atmak yerine enerji etkin sistemler kullanarak minimum enerji kullanmamız gerektiğinin altını çizdi. Sektörel dernekler adına konuşan TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin Duruk, sektörün 4,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olduğunu, 2023 hedefi olarak da 20 - 25 milyar dolar ihracatı kontrol etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Sektörün kendi strateji belgesini oluşturduğuna dikkat çeken Duruk, "Yapılan çalışmalarla sektörü daha ileri taşımayı amaçlıyoruz" dedi. MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği'nin uygulanmasındaki sıkıntıları vurgulayarak enerji tüketiminde % 32 paya sahip olan binalarda, enerji tasarrufu sağlamanın gerekliliği açısından Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun önemine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından TTMD Başkanı Gürkan Arı, sektöre katkılarından dolayı Avrupa Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu - REHVA tarafından, her yıl "Rehva Fellow" adı ile verilen teşekkür belgelerini, TTMD Onursal Başkanı Celal Okutan, tesisat sektörü duayenlerinden Kevork Çilingiroğlu, Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy ve TTMD 2. Dönem Başkanı Numan Şahin'e takdim etti.

Sempozyuma konferans konuşmacısı olarak davet edilen şair - yazar Sunay Akın, "İstanbul'a bakmak ya da İstanbul'u Görmek" konulu bir sunum gerçekleştirdi. İnsanlık tarihine etki etmiş olaylardan bahseden Akın, Türk kültürünün yapılara olan etkisini görseller eşliğinde sundu ve İstanbul'un siluetini belirleyen önemli yapılar hakkında tarihsel bilgiler verdi. İstanbul şehrinin de bir DNA'sı olduğunu söyleyen Sunay Akın, mimari yapıların kentlerin dokusuna uygun olarak yapılmasının önemini vurguladı. Çağrılı konuşmacı olarak sempozyuma davet edilen Münih Teknik Üniversitesi Bina İklimlendirme Bölümü'nden Prof. Dr. Gerhard Hausladen, "Sürdürülebilir konutlar giderek hayatımızın bir parçası oluyor. Yapılacak binalarda mühendis ve mimarlar ortak çalışmalı. Tasarlama süreci çok önemlidir. Amacımız enerji tüketimini azaltmanın yollarını bulmak" diyerek bina tasarım sürecinin mühendisler ve mimarların ortak çalışması ile gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Almanya'da nükleer enerji santrallerinin 10 yıl içinde devlet tarafından tamamen kapatılmasının hedeflendiğini, ancak enerji kaynaklarının azalmasından dolayı mutlaka yenilenebilir enerjili sistemlerin kullanılması gerektiğini söyledi. Enerji yönetimine de dikkat çeken Hausladen; evlerde ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi tüketim kalemlerinin azaltılması gerektiğini belirterek düşük enerji ya da sıfır enerji tüketen binaların önemini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından toplam 10 bildirinin sunulduğu teknik oturumlara geçildi. İlk gün İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Prof. Dr. Handan Türkoğlu'nun yönettiği "Kentsel Dönüşümlerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi" konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşmacı olarak, Prof. Dr. Gerhard Hausladen, Gençay Tatlıdamak, Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Aynur Şule Sümer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Uygur Kınay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Emre Kahraman ve Seda Müftüoğlu yer aldı. Enerji yönetiminden bahseden Prof. Dr. Gerhard Hausladen, geçmişte enerjinin tek yönlü şimdi ise iki yönlü olduğunu belirterek "Enerji yönetimi gelecekte daha da karmaşık olacak. Yeni binalar bu sisteme uyarlanabilir ama eski binalarda bu bir sorun" dedi. Yeşil binalar hakkında insanların bilinçlendirilmesinin gerekli olduğunun altını çizen Gençay Tatlıdamak, "Asıl amaç, enerjiyi nasıl saklayacağımıza açıklık getirmek olmalı. Kentsel planlama, kentsel geri dönüşüm bu anlamda büyük öneme sahip. Sürdürülebilir bir gelecek için geçmişe bakmak şart. İyi olanı örnek almalı, kötü olanı geliştirip iyileştirmeliyiz" şeklinde konuştu. Aynur Şule Sümer, Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi'nden bahsederek oransal açıklamalarda bulundu. Kanun tasarısının temelde getirdiği yenilikler hakkında konuşan Uygur Kınay, can güvenliğinin önemini vurgulayarak yapıların tespit edilmesi ve riskli yapıların yıkılması gerektiğini dile getirdi. Emre Kahraman Eko-kent Projesi, Seda Müftüoğlu ise Pasif Ev Projesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Program, panelin ardından verilen açılış kokteyli ile son buldu.

Sempozyumun ikinci gününde toplam 34 bildirinin sunulduğu teknik oturumlarda, "Enerji Verimli Binalar" , "HVAC Sistemleri ve Malzemeler" , "Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları" konuları tartışıldı. Ayrıca sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Rehva Temsilcisi ve bir önceki dönem Genel Sekreteri Prof. Dr. Olli Seppanen "İklimlendirme ve Havalandırma Sistemlerinin Enerji Verimliliği" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nun son günü gerçekleştirilen teknik oturumlarda toplam 16 bildiri sunuldu. Sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Kahire Üniversitesi'nden Prof. Dr. Essam Khalil "Enerji Verimli Yeşil Binalara Bütüncül Yaklaşım" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasının önemini vurgulayan Khalil; enerji, su ve diğer doğal kaynakların azaldığını, enerji etkin binalar sayesinde sürdürülebilirliğin sağlanacağını dile getirdi. Sempozyum kapsamında 'Yapıda Bütünleşik Tasarım Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda bina tasarımı ile ilgili farklı disiplinlerden tasarımcılar bir araya geldi. Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, Süleyman Akım ve TTMD İstanbul Temsilcisi Göksel Duyum'un yöneticiliğini üstlendiği çalıştayda, Ayşe Hasol, Abdullah Bilgin, Berrin Yavuz ve Ömer Yalçın konuşmacı olarak yer aldı. Farklı disiplinlerin bütünleşik tasarıma bakışının tartışıldığı ilk bölümün ardından, ikinci bölümde bütünleşik tasarım ve tasarımcıların sorunları, çözüm önerileri ve hedefler konuşuldu.

Son olarak "Klima Sistemleri Nereye Gidiyor? - Sulu Sistemler, Tam Havalı Sistemler ve DX Sistemler" konulu forum, Prof. Dr. Ahmet Arısoy'un yönetiminde gerçekleşti. Forumda Dr. Mustafa Bilge ve Turgay Yay konuşmacı olarak yer aldı. Esas olarak soğutma sistemlerine odaklanan forumda, Dr. Mustafa Bilge merkezi sistemin tanımını, Turgay Yay ise VRF sistemlerin tanımını yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Forumda katılımcılar da söz alarak, VRF sisteminin merkezi sistem olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunu tartıştılar.

Etiketler