Header Reklam
Header Reklam

Hatırlayalım: SUNGURLAR KAZAN

19 Ocak 2022 Dergi: Ocak-2022
Hatırlayalım: SUNGURLAR KAZAN

1947 yılında Sabahattin Sunguroğlu tarafından kazan ve makine montaj firması olarak kurulmuştur. Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen Termik santral – temel mühendislik hizmetleri, Termik Santrallere yönelik her türlü ekipman ve teçhizat temini konularında ilk olmanın gururunu yaşamıştır.

Sungurlar Kazan, kurulduğu ilk yıllarında ortalama 3 milyon TL ciro yaparken, 1969 yılına gelindiğinde 60 milyon TL, 1974’te ise 170 milyon TL’lik ciro seviyelerine ulaşmıştır. 1960 yılında sadece 100 ton çelik işleyen şirket, 1969’da çelik işleme kapasitesini 4 bin tona, 1975’te ise 20 bin tona yükseltmiştir. 1980’lerde şirket, Türkiye’deki büyük buhar santrallerinin %95’ini, orta ve küçük ölçekli buhar santrallerininse %60’ını tek başına üretmekteydi. Sungurlar kazan, 1980’li yıllarda bir duraklama sürecine girmiş ve 1990’lı yıllarda faaliyetlerini durdurmuştur. 2008 yılında MİMSAN GRUP bünyesine dâhil olmuştur. 
Sungurlar Kazan’ın yolculuğunu sanıyoruz ki en iyi, sahibi Sabahattin Sunguroğlu aktarabilirdi… Sungurlar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sabahattin Sunguroğlu, 1992 yılında Termodinamik dergimize verdiği röportajda, kendisi ve firması hakkında özetle şunları söylemiş:

Temodinamik arşivindeki tüm Sabahattin Sunguroğlu etiketli içerikler için tıklayın
Sungurlar Kazan etiketli içerikler için tıklayın

1919 yılında Elazığ şehrinde doğdum. Robert Kolej’in yüksek kısmından Makina Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim ve ihtisas yapmak üzere Michigan Üniversitesi’ne girdim. 1942 yılında Yüksek Mühendislik diplomamı aldım. Eğitimimi bitirdikten sonra, 5 yıl süre ile Detroit, LosAngeles ve NewYork’ta birçok tanınmış firmada görev yaptım. 1946 yılında yurda döndüm ve ısı işi sahasında taahhüt işleri olmak üzere ilk mühendislik firmasını kurdum. 1955 yılında taahhüt ettiğim işlerde kullanılmak ve yurt ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, İstanbul’da bu maksat için kurduğum fabrikada kalorifer kazanları imalatına başladım.
(…) İlk yerli kazan üretimi 1947 yılındı Balta Limanı Hastanesi, ikincisi 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Isıtma sisteminde kullanılmak üzere yapılmıştır. Bu kazanlar halen kullanılmaktadır. Böylece 1950 yılından sonra bu sanayi yurdumuzda yerleşti. Bu sektörde çok değerli elemanlar yetişti. Ayrıca, 1975 yılında Türkiye Termik Santrallerinin yapımı ve bakımını sağlayacak olan Suntek Ağır Isı Sanayi adı ile TEK Sunguroğlu ortak kuruluşu hizmete konuldu. 
(…) Yurdumuzda ne yazık ki kollektif çalışma bilinci henüz tüm müesseseleri ile ciddi bir şekilde yerleşmemiştir. Bu eksikliğin sektörümüz genelinde giderilmesi bakımından arkadaşlarla bir Dernek çatısı altında bir araya gelmeyi kararlaştırdık ve 1986 yılında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) adında Derneğimizi kurduk. Derneğimiz bugüne kadar tüzüğün öngördüğü amaca emin adımlarla ulaşma gayreti içindedir. Bu arada sorunlarımızın en önemlisi kalitenin kontrolsüzlüğü; eğer anlatım uygun görülürse suyu getiren ile testiyi kıranın birbirinden ayırt edilememesi ve bunun ortaya koyduğu olumsuzluklardan sektörümüzün yara almasıdır. 
(…) Biz rekabete karşı değiliz, ancak haksız rekabete karşıyız. Haksız rekabet himaye edilmemeli, aksine kanunlarla öngörülen ölçü ve etkinlikte önlenmelidir, isteğimiz budur. Birlik bilinci sektörümüz genelinde yerleştikçe, sıkıntıların da üstesinden bir bir gelinecektir. 
Değerli derginiz aracılığı ile gerek sektörümüze ve gerekse kazancıya duyurmak istediğimiz tek mesaj ilişkilerde dürüstlüktür. Bu dürüstlük olgusu, düzensizliği dışlama, düzene uyma eyleminde odaklanır, kanıtını da belgelerde bulur. Üreticiler; ürünlerinizin kalitesini denetleyin, belgeleyin. Tüketiciler; kalitesi belgelenmiş ürünlere sahip çıkınız.