Header Reklam
Header Reklam

Kimler Geldi, Kimler Geçti: Prof.Dr. Ömer Ercan Ataer

01 Ekim 2022 Dergi: Ekim-2022
Kimler Geldi, Kimler Geçti: Prof.Dr. Ömer Ercan Ataer

(1 Aralık 1946-17 Ekim 2009)


1946 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite Lisans Eğitimi’ni 1970’de ODTÜ Makina Mühendisliği’nde tamamladı. Lisansüstü eğitimini almak üzere 1974 yılında İngiltere’ye gitti. Lancaster Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını yaptı eğitimlerini ve sırasıyla, 1974 ve 1977 yılllarında tamamladı.

Lisans seviyesinde; Termodinamik, Isı Transferi, Proses Isı Transferi, Nükleer Güç Santralleri derslerini, Yüksek Lisans seviyesinde ise; İleri Isı Aktarımı, Sınır Tabaka Teorisi derslerini vermekteydi. Isı ve Kütle Aktarımı, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Sınır Tabaka Teorisi, Soğutma, Stirling-Çevrimi ile Çalışan Makinalar, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Hidrojen Enerjisi konularında çalıştı. Birçok araştırma projesinde yürütücü görevlerini üstlendi. Alanında birçok bilimsel makalesi yurtiçi ve yurtdışındaki dergilerde yayınlandı. Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Fakülteleri’nde; yurtdışında ise Denmark Technical University, Lancaster University’de çalışmış, ayrıca Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV), Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği gibi Sivil Toplum kuruluşlarında önemli görevlerde bulunmuştur.

17 Ekim 2009 tarihinde yitirdiğimiz sektörümüzün değerli hocası Prof.Dr. Ömer Ercan Ataer’i saygı ve rahmetle anıyoruz.