Header Reklam

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikasyon Projesi

19 Ekim 2017 Dergi: Ekim-2017
Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikasyon Projesi

TUROB tarafından 2009 yılında hayata geçirilen, TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliği ile devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikasyon Projesi; “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

2009 yılında Dünya Su Forumu katılımcılarına yönelik TUROB ve Bureau Veritas işbirliği ile başlayan ve sonrasında Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliği ile büyümeye devam eden Yeşillenen Oteller Projesi ile yeşil konaklama tesislerinin sayısının artırılması hedefleniyor. TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller Projesi, turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlı olma motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen Oteller Sertifikası Standartları Nelerdir?

Yeşillenen Oteller Sertifikası almak için aday tesisler dört temel alan üzerinden değerlendiriliyor:

  1. Enerji Yönetimi
  2. Su Yönetimi
  3. İç Hava Kalitesinin Artırılması
  4. Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

Bu dört ana alan; otellerin lobi ve açık alanlarında, odalarında, yemekhane ve çamaşırhanelerinde, ofis alanlarında ve ofis operasyonlarında birbirinden farklı onlarca kriter üzerinden değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeden başarıyla geçen otellere “Yeşillenen Otel” sertifikası veriliyor. Kontrol Listesinde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronze (yüzde 60 başarı), Silver (yüzde 75 başarı) ve Gold (yüzde 90 başarı) “Yeşillenen Otel” sertifikası almaya hak kazanıyor. Sertifikanın geçerlilik süresi iki sene olup, bu sürenin sonrasında mevcut Yeşillenen Otel sertifikasını kullanmak isteyen oteller, yarım günlük yenileme denetimi alarak belgelerini kullanmaya devam edebiliyor.

Bir otelde enerji yönetiminin yapılabilmesi için öncelikle; enerji tüketimi ölçülmeli, enerji kaynakları açıkça belirtilmeli ve tüketimi azaltacak önlemler alınmalıdır. Aydınlatma sistemlerinin tasarruflu olması, akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanılması, otel içerisinde güneş ışığından en fazla şekilde yararlanılması, ısıtma ve soğutma sistemlerinde israfı önleyici yöntemler benimsenmesi ve kurulması gibi önlemler değerlendirilir. Aynı zamanda kendi enerjisini üretebilen, en azından kullandığı enerjinin bir kısmını bu yollarla sağlayan oteller bu konuda başarılı kabul edilir. Odalarda kullanılan elektronik aletlerin (klima, mini bar) A sınıfı olmasına özen gösterilmelidir. Konaklayan misafirlerin de enerji tasarrufu ile ilgili bilinçlendirilmeleri amaçlar arasındadır. Yeşillenen Otel sertifikası sahibi oteller, sürdürülebilirlik bilincini geliştirme konusunda enerji yönetimi konusunda aldıkları önlemler ile de sektörde önderlik yaparlar.

Otellerin enerji tasarrufunda iç hava kalitesinin yüksek tutulması bir Yeşillenen Otel sertifikasının önemli kriterlerinden biridir. Çevreye duyarlı tesisi olmak için otellerin aynı zamanda temiz ve sağlıklı hava garanti etmeleri gerekmektedir. Otellerin iç ve dış mekân dizaynlarında yapılacak akıllıca atılımlar ile hava kalitesi kolayca yükseltilebilir. Sigara içilen ve içilmeyen odalar mümkünse birbirlerinden uzakta olmalı, giriş kapıları içeri toz almayacak şekilde tasarlanmalı ve lisanslı kuruluşlar tarafından havalandırma sistemlerinin periyodik temizliği yapılıyor olmalıdır. Aynı zamanda yatak ve halıların periyodik olarak temizlenmesi iç hava kalitesinin yüksek seviyede tutulmasını sağlar.

Modern hayatın bir gerçeği de dünyada her gün gittikçe büyüyen çöpler/atıklardır. Sürdürülebilir turizmin geleceği açısından geri dönüşüme özen gösterilmesi, katı atık oranlarının en aza indirilmesi ve ‘atık’ olarak görülen materyallerin mümkünse bir daha kullanımı hayati önem taşır. Atık yönetimi ve geri dönüşüm turizm sektöründe gittikçe önem kazanmakta ve geri dönüşüm adına yapılan atılımlar her sene daha fazla gelişmektedir. Otellerden beklenilenlerin başında geri dönüşüm kutuları ile müşterileri geri dönüşüme yönlendirmeleri ve atık yönetimi konusunda aktif olmalarıdır. Müşterileri atık yönetimi konusunda bilgilendirici posterler asılması ve her odaya geri dönüşüm kutusu temin edilmesi gibi küçük adımlar önemlidir. Sürdürülebilir malzemeler ile üretilmiş mobilyalar, duvar kâğıtları, atılacak malzemelerin hayır kurumlarına bağışlanması ya da ikinci el dükkânlarına satılması gibi önlemler atık azaltımı konusunda büyük gelişmeler sağlar.

Gün geçtikçe daha da değerlenen bir kaynak olan suyun korunması ve en tasarruflu şekilde kullanılması sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesi için önceliklidir. Otellerde su yönetimi için; su tüketimini azaltıcı yöntemler benimsenmeli, su kaynakları tasarruflu kullanılmalı ve otel yönetimince tasarrufa öncelik verilmelidir. Tuvaletlerde su tasarrufu sağlayan ekipmanların kullanımı, duş süresince kullanılan suyun en aza indirilmesi, yağmur suyu geri dönüştürme sistemleri, susuz pisuarların eski modellerle değiştirilmesi gibi bazı yöntemlerle su yönetimini en iyi seviyeye çekilebilir. Atık suların, eğer mümkünse su arıtma tesislerine yollanması ve her sene harcanan su miktarının kaydedilip analiz edilmesi ile su tasarrufu her sene geliştirilebilir. Yeşillenen Oteller, su yönetimi için süregelen bir gelişim yapmalı ve her sene daha da iyiye giden su yönetim politikaları belirlemeleridir.

Yeşillenen Oteller Sertifikası Otellere Ne Kazandırıyor?

  • Enerji yönetimi, Su yönetimi, İç hava kalitesinin arttırılması ve Atık azaltımı ve Geri dönüşüm konularında yapılacak iyileştirmelerle, sürdürülebilir çevre politikalarına da katkı sağlama,
  • İşletme maliyetlerini düşürerek hizmet kalitesini arttırma,
  • Otellerin sağladıkları hizmetleri yaşadıkları çevreye olan zararını minimuma indirmesi ve bunu bir şirket prensibi yapmayı hedeflemesi,
  • Bu sertifikayla beraber hem bir farkındalık yaratma hem de gizli bir kurumsal güç oluşturma,
  • Hizmeti farklılaştıran ve kalitelendiren işletmeler önümüzdeki süreçte her ne olursa olsun hep bir adım önde olması ve tüketim toplumu haline gelen dünyamızda farklı bir yere sahip olması,

 

Levent Erdoğan: “Yeşillenen Oteller Türkiye için bir kalkınma projesidir”

TUROB Yönetim Kurulu Üyesi ve Greeninghotels Proje Sorumlusu Levent Erdoğan, Yeşillenen Oteller projesi için şöyle konuştu: “Sürdürülebilir turizmin devamlılığı adına doğaya saygılı, çevreci ve bilinçli tüketim sağlamamızı öngören böyle bir proje kapsamında yer almak oteller açısından büyük önem taşımaktadır. Yeşillenen Oteller Projesi, turizm sektörünün sürdürülebilir çevre konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Yeşillenen Oteller sertifikası sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ sertifikası almaya hak kazanıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi, yaptığı tüm çalışmalarda olduğu gibi bu projede de, ‘çevreye duyarlı konaklama tesisleri’nin sayısının artırılmasını; konaklama tesislerinin daha yeşil olması konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili kamu kuruluşları, sektör dernekleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmayı hedefliyor.”

Bugün sektörde rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

 

Kaynaklar

http://www.yesillenenoteller.com/
http://www.turob.com/greening/index.html
https://surdurulebilirlikakademisi.com/calismalar/eko-etiket-sertifika/yesillenen-oteller-sertifikasi/Slider Altına