Header Reklam
Header Reklam

Lütfi kırdar uluslararası kongre merkezi mekanik tesisat sistemleri uygulaması

05 Eylül 1996 Dergi: Eylül-1996

Giriş

İstanu"l'lular için uzun yıllar Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı olarak anılan; Uluslararası Kongre Merkezi; Kısa bir sürede restore

edilerek Haziran ayında yapılan Habitat II İstanbul Konferansına yetiştirilmiş, şehrin kongre ağırlama potansiyelini iki katına çıkarmıştır.

İtalyan Mimar P.Vietti Violi tarafından projelendirilen 1948 yılında inşa edilen yapı 1990 yılları başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından "kongre merkezi" haline dönüşümü kararlaştırılmıştır. Yapı, İstanbul'un tüm kültür merkezlerinin odağı konumunda olup, bir taraftan Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Askeri Müze, diğer taraftan Açık Hava   Tiyatrosu   ve   Hilton   Convention Centre ile çevrilidir. Kongre vadisi olarak anılan bu bölgede Hilton Otel, Hyatt-Re-gency, Inter-Continental, Divan Otel, Orduevi, Svviss Otel, Maçka Otel ve The Marmara Oteli gibi turistik tesisler ile Atatürk Kültür Merkezi, İnönü Stadyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla, Maçka, Gümüşsüyü binaları yer almaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Belediyesi'nden süreli yap-işlet yöntemi ile kiralanan yapı; Habitat II İstanbul Konferansına hazırlanmak amacıyla Eylül 1995'de II. ikmal inşatı ihalesi ile müteahhide ihale edilmiş 3 Haziran 1996 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.

Teknik bilgiler

Yapı 1 ve 2. bodrum katı, giriş katı, 1. ve 2. katları içermekte olup, fonksiyonları yönünden giriş fuayesi, büyük salon, salon-2, sa-lon-3, salon-4, salon-5, restoran, bar, mutfak, yönetim, garaj teknik merkez ve yardımcı hacimleri kapsamaktadır. Yapıya, hem Cumhuriyet Caddesi'nden hem de Taşkışla Caddesi'nden ulaşım sağlanmakta, bu yaklaşım bahçe, heykel  ve  su ile  zenginleştirilmiş.

 Giriş platosuna değişik kotlardan erişmektedir. Giriş fuayesi alçak tavanlı yan fuaye geçişleri ve yüksek tonozlu ana fuaye tavan ve merdivenleriyle zengin bir mahal olarak etkisini göstermektedir. Yapının orta merkezindeki 2000 kişi kapasiteli büyük salon dışında, 586 kişi kapasiteli salon-2, 560 kişi kapasitesinde salon-3, toplam 600 kişilik üç toplantı salonunun oluşturduğu salon-5 yer almakta, 1. bodrum katta güney cephesinde binanın önüne taşan 300 kişi kapasiteli restoran, bar ve mutfak bölümleri bulunmaktadır. Yaklaşık 5300 nr oturma alanı ve 26.000 nr kullanım alanı olan söz konusu binaya eklenen 4 adet otopark katı (Toplam 7500 nr) ile kullanım alanı 35.000 rrr'ye çıkarılmıştır. Betonarme olan ana yapının oturma alanı genişletilmek suretiyle elde edilen salon, restoran ve lokanta mekanları ile yapı restorasyonda çelik yapı niteliğine bürünmüştür. Turizm Bakanlığı tarafından Belediye yönetimindeki taahhüd ve ikmal işleri devralınarak 1. kısım ihalesi Kayalar İnşaat A.Ş.'ye yaptırılan binanın; İstanbul Habitat II Konferansı hazırlıkları nedeniyle TOKİ (Toplu Konut İdaresi) ve Turzm Bakanlığı arasındaki anlaşmalar doğrultusunda; Birleşmiş Milletler ile ev sahibi Türk hükümeti vecibeleri gereği Uluslararası Kongre Merkezi amaçlı hazırlıklar gerekçesiyle 28.08.1995 tarihinde II. kısım ikmal ihalesi yapılmış, yapı ilk kasım müteahhidi Kayalar İnşaat firmasının yükümlülüğünde bitirilmiştir. Kurgusundaki yalın, esneklik muhafaza edilerek modern bir yaklaşımla yeni bir kimlik kazanan yapı mimari, strüktürel özellikleri yanı sıra yapı teknolojisi ilkelerine uluslararası standartlara uygun mekanik tesisat sistemleri ile teçhiz edilmiştir. Uluslararası kongre merkezlerinde aranılan yapı teknolojisi standartlarını sağlamış; olan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Ha-bitat II İstanbul Konferansı ile ülkemiz adına büyük bir başarı sergilemiştir. Bu başarıda Türk mimar ve mühendislerimizin müşavir firmaların, inşaat, tesisat, elektrik müteahhitlerinin   yardımcı   disiplin dallarındaki ihtisas firmaların katkıları inkar edilemez.

Tasarım süreci

Uzun ve karmaşık bir tasarım süreci olan yapının projelerinin yapılmasına 1991 yılında başlanılmış, poroje, Mimar Turgut Alton, Statik Probim Ltd. Çelik Arcal Mühendislik, Mekanik Tesisat Genel mühendislik Ltd., Elektrik Ce-detaş A.Ş. gibi deneyimli, kendilerini kanıtlamış, profesyonel bir ekip tarafından üretilmiştir. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelerinin hazırlanması yükümlülüğü müteahhidine ihale edildiğinden idare tarafından tasarımcılar empoze edilmiş ve seçilmiş olmasına rağmen proje müellifleri aralarında arzulanan bir koordinasyon sağlanmamıştır. Bunda müteahhit firmanın kendi iş akışına uygun süreler, müelliflerin görev ve yetkililerinin sınırları hakediş ödemelerindeki aksamalar etken olmuş dolayısıyla tamamen   bitmemiş   projelerle   II.ikmal inşaatı ihalesi yapılmıştır. Eylül 1995 tarihinden Mayıs 1996 tarihine kadar sekiz ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi gereken yapıda, tasarımda belirlenmiş esaslar doğrultusunda şantiye imalat projeleri (shop-drawing) ile inşaatın hızlandırılması, müşavirlik denetim ve yönteminde projelerin " mali öngörülmüştür. Bu uygu ada; proje müelliflerin ihtisas kontrollüğü hizmetleri proje müellifi Mimar dışında diğer disiplin dallarında Turizm Bakanlığı tarafından verilememiş, buna karşın yapılan hizmet bedelleri ödenerek projenin ikmali müteahhide ve taşeron firma yükümlülüğüne bırakılmıştır. Tesisat sistemlerinin uygulama safhasında Genel Mühendislik tarafından hazırlanan mekanik tesisat projeleri konsept ve sistem yönünden; hesap ve kapasiteler bakımından doğru bulunmuş yapıda istenen yeni fonksiyonlar ve değişgen yüklere göre tahkikler yapılarak tasarım esasları tamamlanmış,    hava kalitesi, hava dağıtımı, ortam basınçlandırma, hava balansı, menfez seçimleri, kanal hesapları, güzergahlar, ses kontrolları, sessizlik önlemleri, yangın ve oto-mosyan sistemleri ikmal edilmiştir.

İmalat süreci

28.08.1995 tarihinde II. kısım ihalesi Kayalar İnşaat A.Ş.'ye yapılan yapının ihale şartnamesi gereği müteahhit tarafından mekanik tesisat işlerinin yapımı için TOK AR A.Ş. görevlendirilmiştir. İstanbul'da büyük binaların bir çoğunda imzası bulunan TOKAR A.Ş.'nin bu hizmet' iklenmesi yapı için tesisat yönüı.^en bir şans olmuş, Ana Müteahhit Kayalar İnşaatın taktire şayan hızına; TOKAR özverili bir uyum içinde yapı tesisatının zamanında yetiştirilip hizmete alınmasını sağlamıştır. II. kısım ihalesinde mekanik tesisat ihale bedeli yaklaşık 250xl0'-TL olan tesisat işleri işin sonunda % 10 artışla tamamlanmıştır. İthali zorunlu kalemlerde ise hiçbir değişim olmamış dolayısıyla ikinci keşifte artış % 1 mertebesinde kalmıştır. Bu sonuç ihale keşiflerini, şartnamelerini ve metrajlarını hazırlayan yapıda tesisat kontrol ve denetimini yapan müşavirlik hizmetleri için bir başarı sayılmalıdır. Yapıda mekanik tesisat malzemelerini oğutma grupları "YORK", pomr?.ar "WILO", klima santralı ve fanlar "SELNİKEL", vanalar "KLINGER, ECA", balans vanaları "TOUR ANDERSON", otomatik kontrol "SAUTER", nemlendiriciler -ARMSTRONG", sıcak su kazanları "SELNİKEL", brülörler "QE-NOD", izolasyonlar "İZOCAM", izolasyon kaplamalar "DANMAT", ithal menfezler "SCHAKO", yerli menfezler "PAMSAN, FITATEK-NİK", kompansatörler "POLİTEK-NİK". su yumuşatma cihazı "BENCKİSER", yangın dolapları "NOHA", davlumbaz söndürme sistemleri "PYROCHEM", yangın damperleri "WATERLOO", yangın pompaları "PEERLESS", sprinkler sistemi "VIKING", pik pissu boruları   "PONTAMUSON",   siyah   galvaniz borular "BORUSAN, MAN-NESSMAN", mutfak cihazları "INOKSAN", soğuk odalar "GDF", vitrifıye malzeme "GROHE, VİT-RA" hijyenik malzeme olarak "CWS, DAL" markaları kullanılmış, TOKAR, EMO, SELNİKEL, STS, FRITERM, DOĞANGAZ, İNOKSAN ihtisas firmalarının sorumlu süpervizyonu ile tesisatın işletmeye alma hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Bu tür önemli bir yapının üretiminde projeler istenilen düzeyde kusursuz olsa dahi teknolojik detaylara inilen imalat ve montajda ihtisas firmalarının uzmanlığına dayalı bilgi aktarımları süpervizyonu, test ve kontrol garantileri imalatta büyük bir yarar sağlamaktadır. Nitekim tesisat proje müellifi Genel Mühendislikle başlayan; müşavirlik yönetim ve kontrolü ile devam eden, TOKAR müteahhitlik ekibi ile olgunlaşan shop-drawing projelerine; malzeme temin eden mümessil firmalar ile imalatçı firmaların büyük katkıları olmuş, koordinasyon içinde üretimin başarılı sonucu yapının tesisatının niteliği ile kanıtlanmıştır.

Genel tesisat sistemleri

Yapıda enerji doğalgaz ile temin edilmiştir. Enerji üretiminde doğalgaz ve elektrik teknik merkez dışında mutfak tesisatında kullanılmıştır.

2. bodrum katta yer alan ana teknik merkez ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat merkezi olarak görev görmekte, ayrıca tali santrallar ilgili mahallerin havalandırma, klima servis imkanlarını sağlamaktadır.

Ana teknik merkezde 2 adet-1.300.000 kcal/h kapasiteli, SKOÇ tip, doğalgaz, brülörlü 90/70 °C sıcak su kazanı ile 2 adet 150.000 kcal/h kullanma sıcak su üretim kazanları tesis edilmiştir. Bütün kazanların bacaları müstakil DİN Normlarına uygun paslanmaz çelik, tecridli, kılıflı, yuvarlak tip seçilmiş, yapı içi doğalgaz yönetmeliklerine uygun monte edilmiştir.

 Klima sistemi için 3 adet 900.000 kcal/h kapasiteli hava soğutmalı paket ehiller grubu yapı dışında bahçede tertiplenmiş, ilgililerce akustik yansıma duvarı ile gürültü önlemi alınmıştır.

Yapıda kullanma suyu, şehir şebekesinden sağlanmış, bina dışında 2 adet 163 m' rezerve kapasiteli depo tesis edilmiştir. Depolara girişte filt-rasyon öngörülmüş, depo suyu sürekli sirkülasyona tabi tutulmuştur. Bu depolardan tamamen ayrı olarak yangın söndürme sistemine hizmet veren ve gerektiğinde itfaiye aracına su verebilecek olan 191 m3 rezerve kapasiteli 2 adet yangın suyu deposu öngörülmüştür. Kullanma suyu basınçlandırması hidroforlarla sağlanmış, gerekli mahaller için su yumuşatılmış, yangın sistemi için müstakil pompa ve jokey pompa öngörülmüş, in-line devresinde projede görüleceği üzere bütün sirkülasyon pompaları (yedekli) tertiplenerek pompa tertipleri ana teknik merkezde yer almıştır. Sıcak su düşey tip boylerlerde üretilip gerekli yerlere istenilen şartlarda sıcak su verilmiş, sıcak su üretimi enerjisi müstakil kazanlarda sağlanmış, kış dönemi için ısıtma kazanlarından by-pass öngörülmüştür.

NFPA standartlarına uygun tarzda yapının olanakları nisbetinde yangın zonları ayrılmış, yangına dayanıklı malzemeler kullanılmış, yangın basınçlandırma, yangın algılama, yangın alarm, yangın egzost, yangın dolapları, yangın söndürme cihazları, yangın hidrandan, yangın damperleri, yangın sprinkleri öngörülmüştür.

Soğuk  odalar,  öngörülen   adet   ve kapasitede   imal   edilmiş,   split-type ve monoblok soğutma cihazları  ile teçhiz edilmiştir. HVAC sistemleri

Havalandırma ve klima sistemlerinin uygulanmasında yapının özelliği dikkate alınarak büyük özen gösterilmiştir. Sistem ASHRAE standartlarına EC  normlarına uygun  tarzda aşağıda özetlendiği ilkeler doğrultusunda yapıya uygulanmıştır. Binada toplantı amaçlı kullanılacak olan; 1 adet büyük salon, 4 adet küçük salon, 3 adet grup toplantı odası ile. 1 adet genel mutfak, 1 adet hazırlık mutfağı, ofisler, fuayeler ve 1 adet restoran fonksiyonu dikkate alınarak müstakil tesisat zonları teşkil edilmiştir. Klima sisteminde genel olarak tüm havalı sistemler kullanılmıştır. Bu amaçla sistemde 24 adet klima santralı ve 32 adet egzost fanı bulunmaktadır. Tüm klima santralarının üfleme ve dönüş fanları gece çalışması veya yarım kapasite çalışmayı temin etmek için çift devirli olarak tasarlanmıştır. Isıtma; sistemdeki 2 adet 1.300.000 kcal/h kapasiteli, doğalgaz (21 mbar) yakıtlı, silindirik, 90/70 °C çalışan kazanlardan temin edilen sıcak su. 24 adet klima santralının ısıtma serpantinlerinden ve fan-coil ile statik ısıtma amaçlı radyatörlerden sirküle edilmiştir. Soğutma; sistemindeki 3 adet 900.000 kcal/h soğutma kapasiteli, hava soğutmalı, 7/12 °C rejimde çalışan soğutma gruplarından temin edilen suyun. 22 adet klima sanü'a-linin soğutma serpantinlerinde ve fan-coiİlerden müstakil zon pompaları ile sirkülasyonu temin edilmiştir.

Klima sisteminde üfleme havası slot, swirl ve jet difüzörler ile mekanlara taşınırken, emiş için asma tavan aralan, döşeme altları (salon-1 ve salon-3'de), alçı duvar arkaları (salon 4'de), sahte kolonlar (salon 2'de) pienum olarak değerlendirilmiş ve lava akışı için transfer menfezleri monte edilmiştir. Hemen hemen tüm üfleyici menfezler pienum box'h ve damperli seçilmiştir. Emişlerde ise genel olarak transfer menfezi gibi çalışanların haricindeki menfezler damperli olarak seçilmiştir. Plenum-box bağlantılarında akustik özellikli flexible borular uygulanmıştır. Prensip   olarak   kullanma   süre   ve fonksiyonları farklı mekanlar için bağımsız klima santralları kullanılmış olduğundan; klima santralları-nın sıcaklık kontrolları dönüş havası üzerinden yapılmıştır. 2000 kişilik salon-l'de sahne önüne (sıcaklık), pienum emiş kanallarına (sı-caklık-nem) ve üst balkonlara monte edilen (sıcaklık) hissedicilerden gelen veriler değerlendirilip ortalamaları alınarak sıcaklık kontrolları sağlanmıştır. Yan fuayeler için ise 1 adet saha sensörü (zemin kat asma tavan içinde), 1 adet kanal tipi (dönüş kanalı santral bağlantısı üzerinde) olmak üzere iki adet sıcaklık/nem sensörleri kullanılmıştır. Tüm salonlarda, toplantı odalarında ve ofislerde hava basınçları pozitif olarak temin edilirken; fazla havanın negatif basınç altındaki tuvaletlerden, fuayelerden ve merdiven hollerinden alınması öngörülmüştür. 1. katta bulunan hazırlık odaları, ikinci kattaki ve 1. bodrumdaki ofislerin klima edilmesinde primer havalı tavan tipi fan-coil cihazları kullanılmıştır. Fan-coil sistemine taze hava temin eden klima santralları ile hazırlık mutfağı, genel mutfak, depolar ve atölyelere hizmet veren klima santralları % 100 taze havalı, diğer klima santralları ise çift fanlı ve karışım havaları olarak tasarlanmıştır.

Tüm klima santralları dış hava sıcaklığının imkan verdiği hallerde ekonomi sağlama amacı ile % 100 dış hava ile çalışacak biçimde tasarlanmıştır.

Müşavirlik yönetim, kontrol kriterleri

Bilindiği üzere yapıda müşavirlik hizmeti yapının tasarımından, imalat, taahhüt, malzeme seçimi, işletmeye alma süreci içinde FIDIC "International Federation of Consulting Engineers" kurallarına uygun müteselsil sorumluluğu içerir. Müşavir mesleki etik kurallar içinde bağımsız olmakla yükümlü olup, yaptırımlarında yatırımcı kuruluşu temsil eder. Bu anlamda yapıda Turizm Bakanlığı adına Ana Müşavir Kalkınma Holding bünyesinde Okutan Mühendislik Mekanik Tesisat Alt Danışmanlık ve Kontrollük hizmetlerini yürütmüş ve inşaatta aşağıdaki tesisat kriterlerinin uygulanmasını sağlamıştır.

1.Yapıya ait Genel Mühendislik Ltd.Şti. tarafından hazırlanmış ısıtma ve soğutma yükü hesaplarının ön kabuller ve tasarım analizleri doğrultusunda yeterli ve kullanılabilir olduğu yapılan tahkik sonucu anlaşılmıştır. Dolayısıyla ilgili hacimlerin ısıtma ve soğutma vükleri olarak bu yükler ufak düz e ve emniyet faktörleri dikkate alınarak aynen kullanılmıştır.

2.Yapıda zaman süreçleri içinde değişik ısıl yükleri içeren ve kullanımlarında değişken yükleri ihtiva eden bölümlerde Genel Mühendislik tasarımında uygulanan tesisat zonla-maları aynen muhafaza edilmiş, ilave olarak kirli hacimlerin eksozt sistemleri ayrılmış, yangın merdivenlerinde basınçlandırma sağlanmış, garaj ve teknik hacimlerde havalandırma temin edilmiştir.

3.Yapının, iç dekorasyon ile ilgili asma tavan tasarımları ana projelerde kesinleşmemiş olduğundan havalandırma ve klima sistemlerinde dağıtım ve toplamalar, hava balansları, basınçlandırma sistemleri lirle-nip kesinleşmiş, uygun mentez seçimleri, pienum tertipleri yapılmıştır.

4.HVAC sistemlerinde gürültü düzey ve şiddetleri tahkik edilmiş, gerekli önlemler susturucu ve ses izolasyonları ile alınmış, ihtisas firmalarının simülasyon sistemlerine dayalı menfez tipleri, seçimleri yapılmıştır.

5.Yapı strüktürünün ve mimari olanakların müsadesi çerçevesinde kanal dağıtımları, hava distribüsyo-nu tahkik edilmiş, mahallerin müstakil yangın zonu olmasını sağlayan yangın damperleri yerleri belirlenip, kanal güzergahı, geçişleri, ebatları, koordinatları kesinleşmiştir.

6.Su filtrasyon, şartlandırma, basınçlandırma   sistemleri   kesinleşip.hidrolik ve borulama dizaynı ikmal edilmiş, yangın, bahçe sulama, mutfak, soğuk depo, statik, ısıtma projeleri, bunlara dönük keşif, metraj ve spesifikasyonlar ile doğalgaz yapı içi projeleri, teknik merkez yerleşimleri, bunlarla ilgili detaylar tamamlanmıştır.

7.Yapıda iç mahaller için aşağıdaki konfor değerleri esas alınmıştır.

- Salonlar,   grup   odaları,   hazırlık odaları ve benzer hacimler. Yazın 24 °C KT   45/65 %RH Kışın 22 °C KT     miri 30%RH XI       Fuaye ve benzer mahaller Yiu= 25 °C KT       40/53%RH Kışın 21-22 °C KT    min 30%RH Bu seçimde hava debisi ve üfleme şartları nedeniyle 25 °C KT'de mahal   izafi   rutubeti   %   53   üzerinde kalan  mahallerin  sıcaklıkları   24  °C sınırlarında   tutulmuştur.   Diğer   kli-matize mahaller kendi spesifik şartlarına göre değerlendirilmiştir.

8.Yapıda IAQ standartlarına uygun iç hava kalitesinin sağlanmasına özen gösterilmiş, hava ihtiyaçları aşağıdaki gibi alınmıştır.

Salonlar           min.27m7h   max.30 mVh

Toplantı Salonu   min.25m7h   max. 40 mVh

Fuaye   min.25m7h   max 40 mVh

Holler   min.25m'/h   max. 40 mVh

Hür      min.30rrr7h   max. 50 m'/h

Haz..   - Odaları. min.30m7h   max. 50 m'/h Diğer hacimler.   Kendi spesifik koşullarında

9.Üfleme Havası Şartları Mahallerin arzulanan klimatize konfor koşullarına ve makul hava debilerine erişmesini sağlamak üzere

soğutucu batarya çıkışlarında kuru ve yaş teromometre sıcaklıkları arasında en çok 0.5 °C fark olacağı kabul edilmiş soğutucu batarya çıkışından mahale üfleme noktasına kadar 250 Pa erişen dirençler sonucu, izolasyon kayıpları ile besleme hava sıcaklığındaki artış 0.5 °C düzeyinde alınmıştır. Bu nedenle mahal ile üfleme havası arasında 8.5 °C ila 11.5 "C'lik bir fark sağlamak ve istenen izafi rutubet değerini yakalamak amaçlı proses etüdleri yapılarak   psikometrik   şartlar   belirlenmiştir.

10. Rutubetlendirme şartları Lejyoner hastalığı riskini önlemek üzere buharlı tip rutubetlendiriciler tercih edilmiştir. Rutubetlendirici gücünü ve elektrik sarfiyatını minimum düzeyde tutabilmek üzere izafi rutubetin % 30'un altına düşmeyecek tarzda rutubetlendirme öngörülmüştür.

Sonuç

Mayıs ayında geçici kabul muameleleri başlayan yapının gözle görülen eksik ve kusurları yanı sıra; Habitat II süreci içinde işletmeye alınmasında test ve kontrolları sağlanmış, imalat ve montaj kusurları giderilmiş, ince ayarlan ve fnishing işlemleri yapılarak bina işletme firması UKTAŞ'a teslim edilmiştir. Bu deneyim bizlere yapı tesisatının çok yönlü mühendislik hizmetleri ve uzmanlık bilgi ve deneyimleri ile istenilen düzeye gelebileceğini göstermiştir. Ayrıca çok geniş bir alana yayılmış bulunan tesisatt hizmetlerinin sadece tasarımcı, uygulayıcı ve müşavir mühendis tarafından profesyonelce tamamlanama-yacağını göstermiştir. Özellikle beş mühendisten oluşan müşavirlik yanı sıra sayıları on ikiye ulaşan şantiye teşkilatı mühendislerinin, bilgisayar destekli tasarımda hizmet veren genç dizaynırların, havalandırma kanal güzergahları ve imalat detaylarında kırk bir yıllık mühendis TOKAR A.Ş. ortaklarından Yük. Müh. Saim Evizi'nin. deneyim, tecrübe ve kararları ile hepimize yardımcı olan Müh. Sayın Oktay Bilgi'nin, proje sorumlusu Müh. Sayın Şahin Şahin'in. proje müdürü Müh.Sayın Hüseyin Erdem'in ve imalatta koordinatörlük hizmetini yüklenen müteahhit temsilcisi Müh. Sayın Servet Şahaner'in katkıları büyük olmuştur. Öte yandan şantiyede mimari, statik, elektrik ve inşaat disiplin dalları ile çok iyi bir ekip çalışması yapılmış, malzeme imal ve   temin   eden   firmaların   uzman mühendislerinden   üretimde   yararlanılmıştır.

Zamanın İstanbul Valisi Lütfi Kırdar tarafından yaptırılan bina yaklaşık 55 yıl Spor ve Sergi Sarayı adı altında spor etkinliklerinin yanı sıra konserlere, sergilere ve fuarlara ev sahipliği yapmış, son üç yıl içinde hızla sürdürülen restorasyon çalışmaları sonucu HABİTAT II Kent Zirvesine yetiştirilmiştir. Resmi açılışı 4 Eylül 1996 tarihinde İdil Bi-ret Konseri ile yapılan yapı. bundan böyle çeşitli uluslararası toplantıların yanı sıra sanat etkinliklerinin de merkezi olacaktır. Batı ülkelerinde adet olduğu üzere Büyükşehirlerde yüzyılda bir yapılan bu tür simgesel ve önemli binalarda yapının proje müelliflerinin, müşavirlerinin, müteahhit ve taşeronların, yönetici ve uzmanların, emeği geçen sanatkarların isimleri plaket halinde yazılıp törenle giriş kapılarına asılarak kendilerine teşekkür edilirken, ülkemizde bunların isimlerinin dahi unutulması, çoğunun açılışa davet edilmemesi usul haline gelmiştir. Bununla da kalmayıp yapı özelliğini ve karakteristiklerini tanımadan ve hizmet fonksiyonları bilinmeden dağıtılan ödüller işverenlerin vefasızlık örneği sayılabilir. Bu tersliklerin kaynağını üst yöneticilerden ziyade mütevazilik zırhına bürünmüş biz mimar ve mühendislerde aramak onların birbirine karşı taktirden uzak cimriliklerinde görmek mümkündür. Bu nedenle ikmal inşaatı süresince gece-gündüz demeden hizmet veren Proje Müdürü Mimar Gürel Babayiğit başta olmak üzere. Kayalar İnşaat çalışanlarına, müşavir danışmanlara TOKAR ve ELTEM mekanik ve elektrik tesisat taşeron firma mühendis ve yöneticilerine diğer mesleki disiplin dallarındaki imalatçı, malzemeci ihtisas firmalarına; süpervizyon hizmeti veren profesyonel mühendislere ve son olarak işletmeye alıp sistemi çalıştıran uzmanlara teşekkür ederiz

 

Mak.Yük.Müh.Celal OKUTAN


Etiketler