Header Reklam
Header Reklam

Kastamonu Merkez Spor Salonunda Ciat Soğutma Grupları ve Aldağ Klima Santralleri Tercih Edildi

02 Temmuz 2020
Kastamonu Merkez Spor Salonunda Ciat Soğutma Grupları ve Aldağ Klima Santralleri Tercih Edildi

Kastamonu’nun “bir spor kenti” olması hedefi doğrultusunda, modern, yüksek kapasiteye sahip spor tesisleri planlanıyor. Bunların en büyüğü olan, 43.819.000 TL ihale bedeline sahip, 2575 seyirci kapasiteli Kastamonu Merkez Spor Salonunun havalandırılması için hizmet verecek cihazlar, Aldağ kalite güvencesinde olacak.
Bu tesisin mükemmel hava koşullarını sağlamak üzere; Aldağ’ın 1.800-32.500 m/h hava debileri aralığına sahip 13 adet klima santrali, 2.0-9.2 kW soğutma kapasitesi aralığında 116 adet fancoil, 1500 m/h kapasiteli, bypass damperli 3 adet ısı geri kazanım cihazı, 900-100.000 m/h hava debileri aralığında 18 adet fan ve 824 kW soğutma kapasitesine sahip, ozon dostu soğutucu akışkan kullanılan 2 adet Ciat soğutma grubu tercih edildi.