Header Reklam
Header Reklam

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi

05 Mart 2015 Dergi: Mart-2015
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi

PROJE KÜNYESİ

Ülke-Bölge
Türkiye-İstanbul

Proje
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Proje Sahibi
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Uygulamacı Kurumlar
T.C. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İstanbul AFAD)
İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Proje Bitiş Tarihi: 2018

Fon Kaynakları
Dünya Bankası
Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
İslam Kalkınma Bankası

Proje Bütçesi
1 milyar 213 milyon Euro


İstanbul’u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla oluşturulan “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)”nin finansmanı için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 310 milyon Euro tutarında bir kredi anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma, 3 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe girdi. Proje kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve denetimi İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülüyor.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 12 Mart 2008 tarihinde imzalanan 300 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşması, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 16 Eylül 2010 tarihinde imzalanan 250 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşması, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile 4 Ağustos 2011 tarihinde imzalanan 109.800 milyon Euro tutarındaki ek kredi anlaşması ve İslam Kalkınma Bankası arasında 4 Nisan 2012 tarihinde imzalanan 243 milyon Euro tutarında kredi anlaşması ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler için sağlanan kredi miktarı, 1 milyar 213 milyon Euro’ya ulaştı. Yeni gelen kaynaklarla birlikte projenin 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor.
Proje ile afet yönetimi konusundaki kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin artırılması; öncelikli kamu binalarının sismik risk karşısındaki durumlarının incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması; ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi; kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların envanterinin çıkarılması, sismik risk değerlendirmelerinin yapılması ve projelendirilmesi ile imar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınarak, İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor. Proje aşağıdaki bileşenlerden oluşuyor:
 
A)  Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması
 
 1. Acil durum haberleşme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
 2. Acil durum bilgi yönetim sistemlerinin kurulması,
 3. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurumsal kapasitesinin artırılması,
 4. Afet ve acil durumlarda ilk müdahaleci kurum ve kuruluşların (Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay) acil durum müdahale kapasitesinin artırılması,
 5. Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi.
B) Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması
 1. Okul, hastane, yurt, idari ve sosyal hizmet binalarından oluşan öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması,
 2. Ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi
 3. İstanbul’daki tarihi ve kültürel miras kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi altındaki binaların envanterinin çıkarılması ve sismik risk değerlendirmesinin yapılması; bazı binaların güçlendirme projelerinin hazırlanması,
 4. Yeniden yapım ve yer değiştirmeye ilişkin olarak kamu arsa/arazilerinin farklı şekillerde değerlendirilebilmesi amacıyla mevcut arsa/arazi yönetimi politika ve araçlarının analiz edilmesi.
C) İmar ve Yapı Mevzuatının Uygulanması
 1. Belediyelerin imar mevzuatı uygulamalarında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla mevzuatın incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi,
 2. Mühendislerin gönüllü eğitimlerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 3. Pilot belediyelerin ruhsat verme süreçlerini kolaylaştırmak ve imar mevzuatı ve arsa/arazi kullanım planlarının etkin uygulanmasında şeffaflığı sağlamak amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması. 


Güvenli Şehir Güvenli Yaşam
 
Konuyla ilgili İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin “Ülkemizde uygulanan ilk risk azaltma projesi olan İSMEP, bugün afet oluşmadan önlem alma yaklaşımının sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde de en başarılı örneklerinden biri. Projemiz, acil durum hazırlık kapasitesinin artırılması, öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması ve imar ve yapı mevzuatının uygulanması temel bileşenlerinden oluşuyor. İstanbul halkına ‘Güvenli Şehir Güvenli Yaşam’ sloganı ile ulaştırdığımız projemizde bugüne kadar yaklaşık 650.000 kişiye eğitimler yoluyla ulaşılırken, 85.000 İstanbullu ise ‘Güvenli Yaşam Eğitimleri’yle gönüllü oldu. 5.5 milyona yakın eğitim materyali halkımızla paylaşıldı. Okullar, hastaneler, yurtlar, sosyal hizmet binaları ve idari binalardan oluşan 1085 öncelikli kamu binası, projemiz kapsamında güçlendirildi veya yıkılarak yeniden yapıldı. 2013 yılı itibarıyla güçlendirilen veya yıkılarak yeniden inşa edilen okul sayısı 715’e ulaştı. Böylelikle daha güvenli okullarda öğrenim gören öğrenci sayımız 1.1 milyonu aştı. İstanbul’u kişi ve kurumlar düzeyinde afetlere dirençli bir şehir yapmayı hedefleyen projemizde ulaşılan sonuçlar bunlarla sınırlı değil. 2006 Şubat ayında başladığımız çalışmalarımızda çok önemli mesafeler kat ettik. Tüm bileşenlerimiz altında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, modern afet yönetimi ilkeleri doğrultusunda, uluslararası gelişmeleri de yakından takip ederek, tüm paydaşların ve kaynakların etkin katılımının sağlandığı bütünleşik bir yapıda ele alıyor ve toplum tabanlı bir yaklaşıma sahip olacak şekilde geliştiriyoruz. Projemizin geri planında pek çok kişinin, kurum ve kuruluşun, değerli paydaşlarımızın emeği ve desteği var. Geleceğini güçlendirdiğimiz İstanbul için duyduğumuz heyecanı bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum” diyor.
 
Dünya Bankası’ndan İSMEP’e Ödül
 
İSMEP, 2014 yılında Avrupa ve Asya’da en başarılı proje seçildi. Dünya Bankası Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sri Mulyani Indrawati, Türkiye Ülke Direktörü Martin Raiser ve beraberlerindeki heyet, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. Heyet tarafından, Vali Şahin’e, projenin başarısı sebebiyle bir de ödül takdim edildi.
 
 
 
 
 

Etiketler