Header

İstanbul’da LEED Gold Bina Sertifikalı Bir Alışveriş Merkezi: Hilltown

13 Mart 2019 Dergi: Mart-2019

Yazan: Dr. Füsun Tut Haklıdır

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İstanbul Maltepe’de yaklaşık 73.000 m2 alan üzerinde kurulan, bünyesinde ofislerin ve alışveriş merkezinin de bulunduğu bir kompleks, Rönesans Gayrimenkul tarafından tamamlanarak, 2017 yılında hizmete açılmıştır. Bu kompleksi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise; Hilltown AVM ve Ofis projelerinin tasarım ve inşaat sürecindeki uygulamaları nedeniyle bu alanda ilk LEED (Leadership in Energy and Environmental Design; Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Gold sertifikasını almış olmasıdır. Proje, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, çevreye saygı konularında proje ve inşaat aşamalarında değerlendirilerek, USGBC (Unites States Green Building Council; Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi) tarafından verilen yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

LEED sertifikası dünyanın yanı sıra artık ülkemizde de en çok tercih edilen çevreye duyarlı yapı sertifikası olarak değerlendirilmekte ve tüm yapı türleri için alınabilmektedir. LEED sertifikası başvurusu sırasında yapı; Sürdürülebilir Araziler, Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Malzeme ve Kaynaklar, Yerleşim ve Ulaşım, İç Mekan Kalitesi, İnovasyon ve Bölgesel Öncelik Kredi kriterlerine göre incelenerek, her kriterden alınan puanın toplanarak genel olarak 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başvurulan yapı için alınan toplam puana göre binanın alabileceği LEED sertifika seviyesi belirlenmektedir.

leed seviyeleri

Kompleks LEED kriterlerine göre toplam 63 puan alarak Gold sertifika almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde LEED Gold sertifikasını alan diğer yapılardan bazıları ise;  Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi ve TED Rönesans Kolejidir.

surdurlebilirlik

Görsel Kaynak: https://surdurulebilirlik.ronesans.com/

Projede özellikle enerji ve su verimliliği konusunda çarpıcı uygulamalar göze çarpmaktadır. İç mekânda su tasarrufu sağlayan vitrifiye armatürler kullanılarak %47’lik su verimliliği, dış mekânda ise; düşük su ihtiyacı olan bitkilerden oluşan bir peyzaj tasarımı ve etkin sulama yöntemleri ile peyzaj sulamasında %60 verimlilik sağlanmıştır.

Proje kullanılan tüm boya, kaplamalarda, zemin malzemelerinde düşük emisyonlu ürünlerle, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmıştır. Ayrıca proje inşaat aşamasında atık yönetimi için bir eylem planı oluşturulmuş, çıkan atıkların yaklaşık %77 oranında geri dönüşümü sağlanmıştır.

Projede enerji kullanımı ise oldukça dikkat çekicidir. Özellikle ısınma amacıyla doğalgazın kullanıldığı İstanbul’da, bu proje kapsamında ısıtma ve soğutma uygulaması için su kaynaklı ısı pompası teknolojisi kullanılmıştır. Projede yoğuşmalı kazan, frekans konvertörlü pompalar ve trijenerasyon sistemlerinde kullanılan yüksek verimliliğe sahip chiller sistemleri kullanılarak enerji verimliliği artırılmıştır.

Isı pompası çalışma prensibi, enerjiyi bir ortamdan diğer bir ortama taşımaya dayanır ve elektrikle beslenen, ısıtma ve soğutmanın yapılabildiği bir sistemdir. Burada enerji alınan kaynak hava, su ya da toprak olabilir. Isı pompası sistemi ısıtma yaparken enerji aldığı kaynağı soğuturken, soğutma yaparken ise tersi prosesi gerçekleştirir.

isi pompasi elemanlari

Görsel Kaynak: Climatemaster

Su Kaynaklı Isı Pompalarının verimliliklerinin yüksek olması, enerji tüketimlerinin, ilk yatırım maliyetlerinin ve bakım maliyetlerinin düşük olması, azami kullanım alanı sağlaması, uzun kullanım ömrü ve bina dışında az ekipmana ihtiyaç duyulması nedeniyle mimari uygulamalarda görselliğe uyum sağlayabilmesi amacıyla tercih edilmektedir.

Proje her boyutuyla enerji-su verimliliğine iyi bir örnek olmakla birlikte, günümüzde üretilen enerjinin büyük kısmının binalarda kullandığı düşünüldüğünde, özellikle ısıtma ve soğutmada bu tip sistemlerin kullanılmasının enerjiyi daha etkin kullanmamızı sağlayacağı ve büyük şehirlerde doğalgaz tüketiminin azaltabileceğini öngörmenin artık bir hayal olmadığını da göstermesiyle oldukça güzel sürdürülebilir bir teknoloji örneğidir.

Kaynaklar:

https://www.bacnetinternational.net/success/stories.php?sid=109

https://surdurulebilirlik.ronesans.com/kurumsal-sorumluluk/leed-surecleri/leed-projelerimiz/p65qh-hilltown-avm

http://www.xn--leedsertifikas-jgc.com/leed.html