Header Reklam
Header Reklam

Dinamik Isı, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” ve “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” Projelerini Tamamladı

18 Ocak 2017 Dergi: Ocak-2017

Dinamik Isı., enerji verimliliğini esas alan ve UNİDO, UNDP ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca da desteklenen iki projeyi birlikte yürüterek sistem entegrasyonunu sağladı.

Dinamik Yalıtım, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” ve “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” projelerini başarıyla tamamladı.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” projesi 9 ay süren bir süreçten sonra 2016 Ekim ayında son buldu. Enerji verimliliğine sistematik bir yaklaşımla ISO 50001 standartlarının altyapısını oluşturacak şekilde kendisini hazırlayan Dinamik Isı, enerji tasarruflarına anlık çözümler getirmek yerine enerji kullanımını sürekli izlenebilir hale getirerek kontrol altında tutmayı ve kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyor. Bu sürecin başlamasına ve kararlı bir şekilde yürütülmesinde üst yönetim iradesinin önemine vurgu yapan Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş “Enerji verimliliği, günümüzün en fazla üzerinde durulması gereken konularından biri ve Dinamik olarak hizmet verdiğimiz sektör doğrultusunda enerji tasarrufunu amaçlayan bir firmanın bu konuya duyarsız kalması düşünülemezdi. Bu konudaki gelişmelerin daha fazla duyulması, gündemde tutulması ve enerji verimliliğinin ülkemizdeki tüm firmalarca önemsenmesi taraftarıyız. Burada en büyük sorumluluk firma üst yönetimlerine ait, çünkü onların iradesi olmadan bu anlayışın firma çalışanları tarafından benimsenmesi ve işletmelerde bir kültür değişimi yaşanmasının imkânı yok” dedi.

dinamik ısı

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş, firma Enerji Takımı ve Enerji Verimliliği Danışmanları

Öncelikli olarak mevcut durum belirlendikten sonra, hızlıca faaliyetleri yürütecek olan Enerji Takımı belirlenip görev ve sorumlukların dağıtılması sağlandı. Proje kapsamında Dinamik Isı firmasına atanan danışmanlar da bu projede çalışmalara rehberlik edip kendi bilgi ve birikimlerini Enerji Takımına aktararak projenin doğru bir şekilde yürümesinde önemli rol oynadılar. Geçmiş dönemdeki enerji kullanım verileri incelenip sonraki dönemler ile kıyaslama yapılabilmesi sağlandı.

dinamik ısı 2

2012-2015 yılları arası enerji kullanımı ve enerji kullanımına etki eden faktör trendleri

dinamik ısı 3

Enerji kullanımlarına ait regresyon analizi ve grafiği

Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi ile birlikte koordineli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürüttüğü “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” projesine de dahil olan Dinamik Isı, bu iki projeyi bir arada yürüterek yapılan çalışmaların daha verimli geçmesini sağladı. Schneider Electric firması uzman kadrosu tarafından Enerji Etüdü yapılarak daha farklı tasarruf noktaları tespit edildi ve hâlihazırda var olan aksiyonlara yenileri eklenerek zaman geçmeden uygulamaya kondu. Firmanın Enerji Yöneticisi Endüstri Mühendisi Can Göçmenler “Yapılan çalışmalarda en dikkat çekici konu düşük maliyetli önlemlerin azımsanmayacak tasarruf sağlamasıydı. 10.000 TL’nin altında yapılabilecek 10 farklı aksiyon ile 2016 yılı sonunda yaklaşık yüzde 6’lık enerji tasarrufu planlanıyor. Basınçlı hava sistemleri, chiller, armatürler gibi enerji kullanıcılarında kolaylıkla uygulanabilecek olan çözümler bir süre sonra sonuç veriyor ve bu sonuçları görmek tüm çalışanların konuya ilgi duymasını sağlayarak diğer fırsatların bulunması için ilham kaynağı haline geliyor. Bu yaklaşım enerji maliyetlerine oradan da ürün maliyetlerine olumlu etki ediyor” dedi.

dinamik ısı 4 

Kompresör yükte boşta çalışma çalışma grafiği

dinamik ısı 5 dinamik ısı 6

Ekstruder termal kamera görüntüsü ve enerji kayıplarının tespiti

Yapılan ölçümler ve hesaplamalar neticesinde yüksek maliyetliler dahil olmak üzere toplamda yüzde 15’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği öngörüldü ve gerekli aksiyonlar düşük maliyetliler başta olmak üzere uygulamaya konmaya başladı. 2017 yılı ortalarında tamamlanması planlanan iyileştirmelerin ardından Dinamik Yalıtım tesislerinde elektrik tüketiminde 52 TEP/yıl (604.000 kWh) azalma meydana gelmesi öngörülüyor. Buna bağlı olarak da 294 ton CO2 eşdeğer karbon tasarrufu sağlanabilecek.