Vestel İş Geliştirme ve Stratejik Planlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav: 'Türkiye’yi temiz enerji alanında dünyadaki lider ülkeden biri konumuna getirmeyi hedefliyoruz'

05 Mayıs 2007 Dergi: Mayıs-2007
Ultav, yakıt pilinin 2007 yılı sonunda evlerde doğalgazla birlikte kullanılacağını, 2008 yılı sonunda da evlerde su ile çalışan yakıt pili modelini piyasaya sunacaklarını açıkladı

Bütün dünyanın gündemindeki enerji krizine çözüm olarak gösterilen hidrojen enerjisi alanında yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Vestel, geliştirdiği teknolojileri ve ürünlerde geldiği aşamayı 26 Nisan 2007 tarihinde Zorlu Plaza’da düzenlenen toplantıda anlattı.

Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Vestel İş Geliştirme ve Stratejik Planlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, hidrojen enerjisi alanında yürütülen laboratuvar çalışmalarının sonlandığını; artık, söz konusu ürün ve teknolojilerde sertifikasyon sürecinin başlayacağını belirterek şunları söyledi: "Hidrojen enerjisi alanında yaklaşık 2 yıldır uzman bilim adamlarından oluşan bir ekiple sürdürdüğümüz çalışmalardan son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bugün vardığımız noktada Türkiye’nin deterjan hammaddesi olarak ihraç ettiği borakstan hareketle sodyum bor hidrür bazlı "hidrojen süngeri" ileri malzemesini, telsizden dizüstü bilgisayara, radyodan buzdolabına çeşitli kapasitelerde sayısız gereci çalıştıracak PEM (Proton Exchange Membrane) yakıt pillerini, evlerin her türlü enerji gereksinimini karşılayacak katı oksit yakıt pillerini, yüzde yüz çevre dostu kuru pilleri ve yüksek verimlilikteki özgün elektroliz metodumuzla sudan hidrojen elde etme sistemini geliştirdik. Sertifikasyon ve deneme süreçlerinin ardından üretime hazır olacağız."

Vestel’in alternatif enerjilere yıllardır yatırım yaptığını vurgulayan Ultav, Vestel’in 12 yıllık çok boyutlu büyüme stratejisinde, ilk yıllarda üretime odaklandıklarını söyledi. Ultav konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer yandan da yurtdışındaki bilim ve teknoloji merkezlerinde dünya ile bütünleştik. Bugün artık temel araştırma alanlarında Türk bilim adamları ve mühendisleri ile AR-GE’deki üstünlüğümüzü sadece elektronik alanında değil enerji krizine çözüm olacak alternatif enerji sistemlerinde de gösteriyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi temiz enerji kaynaklarını en yoğun kullanan, bu konudaki sistemlerin en ileri versiyonlarını geliştiren, temiz enerji alanında dünyadaki 3 lider ülkeden biri durumuna getirmek."

Cengiz Ultav, Türkiye’nin en büyük rekabet avantajının ucuz işçilik veya turizm değil, mühendislik gücü olduğunu; ileri malzemeler, alternatif enerji gibi gelişmiş alanlarda yapılacak Ar-Ge ve üretim çalışmaları ile büyük katma değerler yaratılabileceğini ve bunun Türk insanının refah seviyesinin artırılmasına büyük katkıları olacağını belirtti.

Hidrojenin bütün dünyada enerji krizini çözmeye en uygun enerji kaynaklarından biri olarak değerlendirildiğini, Türkiye’nin de sahip olduğu doğal kaynaklarla tam bir hidrojen cenneti olduğunu belirten Ultav, Türkiye’nin ayrıca, hidrojenin depolanması, emniyetli kullanımı ve ekonomik bir şekilde nakledilebilir hale gelmesinde çok önemli bir fonksiyonu yerine getiren bor türevleri konusunda da dünya rezervlerinin %60’ına sahip olduğunu hatırlattı.

Vestel Grubu’nun geliştirdiği ürün ve teknolojiler şunlar:

 Hidrojenin güvenli olarak taşınmasına ve az yer kaplayarak depolanmasına olanak sağlayan Vestel patentli sodyum bor hidrür bazlı "hidrojen süngeri" ve metal hidrür

 Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazlara mobil enerji sağlamak amacıyla geliştirilen sodyum bor hidrür girdili

PEM yakıt pilleri

 Konutların ısınmadan sıcak suya ve elektriğe tüm enerji ihtiyacını karşılayacak katı oksit yakıt pilleri 

Yüzde yüz çevre dostu kuru pil

 Düşük enerji sarfiyatlı sudan elektroliz yolu ile hidrojen elde etme sistemi

 Yukarıdaki sistemlerde hidrojeni ayrıştıran patentli katalizörler ve hidrojenden elektronu ayrıştıran patentli seramik membranlar

Vestel’den düşük maliyetle sodyum bor hidrür bazlı "hidrojen süngeri"

Vestel Grubu’nun geliştirdiği ürün ve teknolojilerle ilgili detaylı bilgiler veren Cengiz Ultav, Hidrojen normal şartlarda oksijenle belirli karışım halinde temasa geçtiğinde patlayıcı, büyük hacim kaplayan bir yakıt olduğunu söyleyen Cengiz Ultav, hidrojenin depolanabilmesi için yapılan çalışmaları da anlattı: "Hidrojenin tehlikesiz ve güvenli taşınması ve az yer kaplayacak şekilde depolanmasının en verimli yollarından biri sodyum bor hidrür içine gömülmesi. Sodyum bor hidrür bir nevi "hidrojen süngeri" şeklinde davranarak hidrojenin düşük maliyetlerle ve tehlikesiz bir şekilde taşınabilmesine ve depolanabilmesine olanak veriyor. Vestel, deterjan hammaddesi olarak tonu 314 USD’ye yurtdışına ihraç edilen borun basit bir formu olan borakstan hareketle kendi geliştirdiği ve patentlediği sodyum bor hidrür üretim yöntemi ile yurtdışı fiyatı 50.000 USD/ton olan ileri malzemeyi tamamen yerli kaynaklar ile özgün bir şekilde geliştirdi. Elde edilen sodyum bor hidrürün saflığı üniversite laboratuvarlarında belgelendi; yöntemin patent başvuruları ise tamamlandı.

Sodyum bor hidrür girdili PEM yakıt pilleri

Vestel, çeşitli kapasitelerde sodyum bor hidrür girdili PEM yakıt pilleri geliştirdi. Bu yakıt pilleri istenen anda ve talep edilen miktarda hidrojeni sodyum bor hidrür çözeltisinden kontrollü bir şekilde söküp alan ’sıvı’ katalizör içeren bir hidrojen jeneratörüne ve PEM bazlı elektrik üretecine sahip. Silindirik mimari yapısı ve katalizörü patentli olan bu sistem küçük güçlerden (1-10 W) büyük güçlere kadar (1 kW ve üstü) kolaylıkla ölçeklendirilebiliyor.

Şimdilik telsiz, telefon, bilgisayar gibi cihazlar için güç kaynağı ve şarj cihazı olma özelliklerine sahip olan bu yakıt pillerinin askeriye, otomotiv ve ev için versiyonlarının da geliştirme çalışmaları devam ediyor. Tüketici kullanımına uygunluk ve güvenlik sertifikasyon süreçlerini takiben bu grup ürünler seçilmiş tüketici noktalarında belirli bir süre kontrollü teste tabi tutulduktan sonra piyasaya verilecek. Bu ürünler, dünyadaki benzerleri ile karşılaştırıldığında sodyum bor hidrür girdisi ve çekilen güce orantılı hidrojen jenerasyonu özellikleri ile büyük avantajlar içeriyor."

Evler için ekonomik enerji kaynağı: Katı oksit yakıt pili

Yakıt pilinin 2007 yılı sonunda evlerde doğalgazla birlikte kullanılacağını, bu sayede elektrik ve doğalgazdan minimum %15 tasarruf yapılacağını söyleyen Cengiz Ultav, 2008 yılı sonunda da evlerde su ile çalışan yakıt pili modelini piyasaya sunacaklarını ifade etti. Ultav; "Konutları mevcut elektrik şebekesinden bağımsız hale getirmeyi hedeflediğimiz bu çalışma ile tüm elektrik enerjisinin, sıcak suyun ve ısınmanın, gelecek yıllarda katı oksit yakıt pili tarafından sağlanmasını planlıyoruz. Şu anda Japonya, Almanya ve ABD’de denemeleri yapılan ev tipi yakıt pilleri 800 C üzerinde çalışmaları nedeniyle titanyum gibi değerli metallerin kullanımını gerektiriyor. Bu yakıt pilleri yüksek maliyetleri nedeniyle devlet tarafından sübvanse ediliyor.

Vestel üretimi katı oksit yakıt pilleri ise, hem fosil yakıtlardan hidrojeni çeken Vestel patentli katalizörünün, hem de hidrojenden elektronu ayrıştıran Vestel patentli seramik membranının 650 C’nin altında çalışabilmesi sayesinde sadece paslanmaz çelik içeriyor ve dünyadaki benzerlerine göre büyük teknoloji ve maliyet avantajları sunuyor. Doğal gazla olduğu kadar LPG ile de çalışabilen sistem, katalizör değişimiyle dizel yakıt veya toz linyit ile de kullanılabiliyor. Sistem, fosil yakıtların doğrudan enerji kaynağı olarak kullanılmasına oranla belirli bir maliyet avantajı sağlıyor"dedi.

Vestel yakıt pili projesi Ankara Gazi Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu ve Niğde Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Mat liderliğinde sürdürülüyor. Görevli akademisyenlerce geliştirilen katalizörler ve yüksek teknolojili seramik membranlarda sadece 1 ithal malzeme kullanıldığının altını çizen Cengiz Ultav, Anadolu’nun malzeme uzmanlığını yansıtan bu teknolojilerin, temiz enerjide Anadolu’nun Rönesans’ı olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Ev tipi yakıt pillerinde Temmuz 2007’de başlayacak sertifikasyon sürecini takiben yapılacak tüketici testlerinin ardından üretim aşamasına geçileceğini söyleyen Ultav, % 100 çevre dostu kuru pillerin de üretileceğini açıkladı. Ultav konuşmasını şöyle sürdürdü: "Günümüzde üretilen kuru pillerde kadmiyum ve benzeri toksik maddeler kullanılırken, Vestel yüzde yüz çevreci hidrojen bazlı kuru pil geliştirme başarısına ulaştı. Sivil ve askeri alanda her türlü elektrik ve elektronik cihazlarda kullanılabilecek olan bu piller, tamamen doğal ve çevreye dost malzemeler içeriyor. Tek kullanımlık pillerin şarj edilebilir versiyonlarının da geliştirilmesi planlanıyor.

Düşük enerji sarfiyatlı su elektroliz sistemi

Sudan elektrik enerjisi kullanılarak hidrojen ve oksijen elde edilmesi için yirminci yüzyılın başından bu yana çok değişmeyen yöntemler kullanılıyor. Sudan 1 m3 hidrojen elde edebilmek için 4-5 KWS enerji tüketiliyor. 1 m3 hidrojen yakıldığında 3 KWS enerji elde ediliyor. Bu nedenle su ancak güneş ve rüzgar enerjisinin maliyetinin çok düşük olduğu yerlerde klasik elektroliz yolu ile hidrojen kaynağı olarak düşünülebiliyor. Bugünkü teknolojilerle elektroliz yolu ile 3 KWS altında güç sarfı ile 1 m3 hidrojen elde edilebiliyor. Bu gerçekleştirildiğinde girdisi ve çıktısı su olan, kendi ürettiği enerjinin bir kısmı ile hidrojen, bir kısmı ile de elektrik elde eden sistemler kurmak mümkün. Vestel, hem patentli özel geometriye sahip elektrot, hem de özel tasarımlı güç kaynağı sayesinde 3 KWS altında enerji kullanan bir elektroliz sistemi geliştirdi. Bir yıl içinde daha verimli noktalara getirilmesi planlanan sistem sayesinde Vestel yakıt pilleri girdi olarak su ile çalışma olanağına kavuşacak."


Etiketler