Header Reklam
Header Reklam

Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları’nın İkinci Durağı Adana Oldu

05 Ekim 2015 Dergi: Ekim-2015
Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları’nın İkinci Durağı Adana Oldu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantısı’ 3 Eylül 2015 tarihinde Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD ve Adana Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıda ‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ konusu ele alındı. Toplantıya sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma konusuna, çevresel ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik konuların ele alındığı Sektörel Gelişim Toplantısı, Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar ve Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Tarkan Kulak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye İMSAD Başkan Vekili ve İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut ile Şişecam Düzcam İş Ortakları Gelişim Müdürü Gül Pekışık, WILO Özel Müşteri Müdürü Gökhan Uzuner, DemirDöküm Teknik ve Eğitim Müdürü Mustafa Balkan ve Tureeff Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Arif Ergin konuşmaları ile yer aldı. 

Hinginar: “Ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz”

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada “Sektörel Gelişim Toplantılarımıza, derneğimizin 30. kuruluş yılı faaliyetleri çerçevesinde başladık. İlk durağımız, yine bir güney ilimiz olan ve enerji verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Gaziantep olmuştu. Şimdi ikinci durağımız Adana. Sektörel Gelişim Toplantılarımızla, sektör paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Adana, son yıllarda enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalarla da dikkat çekiyor. İnşaat sektörünün de gelişim içerisinde olduğu kentler arasında yer alıyor. Bu etkinliğimizde, Çukurova bölgesinde faaliyetlerini sürdüren inşaat sektörü temsilcileriyle Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde uygulanan güncel çalışmalar ve finansmanı hakkında bilgiler paylaşmak için bir araya gelmeyi amaçladık. Ülkemizin en büyük girdi kalemlerinden biri, bilindiği gibi enerji. Binalarda enerji verimliliği derken, daha çok ısıtma giderleri anlaşılır, ancak Adana gibi neredeyse yılın 8-9 ayı yoğun güneş gören illerimizin en önemli problemlerinden biri soğutmadır. Soğutma konusunda alınacak önlemlerle de enerji giderlerinde ciddi kazançlar elde edilebilir. Bu nedenle, bu etkinliğimizi Adana’da düzenleyerek enerji verimliliği ile ilgili soğutma konusunda yapılabilecek çalışmalara da dikkat çekmek istedik” dedi.

Kulak: “Adana’daki inşaat sektörü sürekli büyüyor”

Adana’nın sanayi alanında Türkiye’nin ilk gelişen kenti olduğunu belirten ATO Meclis Başkanı Tarkan Kulak şöyle konuştu: “Sanayi kültürü bu denli köklü olan ilimizde inşaat malzemeleri sektörü ve inşaat müteahhitliği de hızla gelişmektedir. Bölgede inovatif, hızla büyüyen ve uluslararası taahhütlere imza atan sektör mensuplarımızın bulunmasından dolayı da büyük memnuniyet duymaktayız” dedi. İnşaat sektörünün gelişmekte olan ekonomilerin önemli bir unsuru olduğuna da işaret eden Kulak şöyle konuştu: “Son yıllarda inşaat sektöründeki hızlanmanın ekonomiye ne denli önemli etkiler yapabildiğini hep birlikte gözlemledik. Bu bakımdan sektörün gelişmesi ve büyümesi sadece bayındırlık bakımından değil, ekonomik gelişim, dış ticaret ve hizmet ihracı gibi birçok açıdan önem taşımaktadır. Bu bakımdan sektörün gelişmesini destekliyoruz. Öte yandan bilim ve teknolojinin inşaat malzemeleri alanında yarattığı gelişme, müteahhitlik ve mühendislik alanında yeni sınırları belirlerken, daha ekonomik, konforlu, çevreci ve sürdürülebilir binalara olanak tanımaktadır. Özellikle dünya piyasasında artan nüfus ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hızla artan enerji maliyetleri karşısında enerji verimliliği yüksek malzeme ve binaların sektör bakımından önemi tartışmasızdır.”

Bulut: “Daha yaşanılabilir bir dünya için pasif evlere geçiş kaçınılmaz”

Toplantıda ‘Pasif Evler ve Fırsatlar’ konulu bir sunum yapan Türkiye İMSAD Başkan Vekili ve İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, Avrupa Birliği ülkelerinin düşük seviyede enerji tüketimi odaklı bina standardı için çalışmalar gerçekleştirdiğine değindi. Avrupa Birliği Enerji direktiflerinin 2020 ve 2050 hedeflerini aktaran Bulut, pasif evlerin Avrupa’daki yaygınlığı hakkında örnekler paylaştı. Daha yaşanılabilir bir dünya için pasif evlere geçişin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Bulut, pasif evlerin tanımı ve ilkeleri, bu kapsamda İzocam’ın gerçekleştirdiği çalışmalar, sıfıra yakın enerji tüketimiyle öne çıkan pasif evler, binaların sera gazı salınımlarına etkisi ile pasif ev kavramından türeyen ve bio iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran multi konfor evler hakkında bilgi verdi. Bulut; etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji içeren aynı zamanda enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgeyen Multi Konfor evlerin ekonomiye etkisini de aktardı.

Pekışık: “Binalardaki ısı kayıplarının % 30’u doğrama ve camlardan kaynaklanıyor”

“Enerji Verimliliğinde Cam” konulu bir sunum yapan Şişecam Düzcam Grubu İş Ortakları Gelişim Müdürü Gül Pekışık, binalarda enerji performanslarının iyileştirmesinin önemine ve çıktılarına ait bilgiler paylaştı. Pekışık, şunları söyledi: “Dünyadaki toplam enerji tüketiminin % 40’ı binalarda gerçekleşiyor. Buradan hareketle, binalardaki ısı kaybının önlenmesi önem taşıyor. Binalardaki ısı kayıplarının % 30’u doğrama ve camlardan kaynaklanıyor. Şişecam Düzcam Grubu, bu ısı kaybını engellemeye yönelik Low-E (Isıcam Sinerji) ve Solar Low-E (Isıcam Konfor) kaplamalı camları geliştirdi. Bu yeni nesil camlar, ısı kayıplarının standart çift cama göre % 50 oranında azaltılmasını sağlıyor. Binada ısıtmanın yanı sıra soğutma sırasında oluşabilecek enerji kayıplarını önlemeye yönelik özellikleriyle de dikkat çeken Isıcam Konfor ile bina içine giren güneş ısısı azaltılarak soğutma giderlerinden de tasarruf edilebiliyor.”

Uzuner: “Enerji verimliliği konusunda santrifüj pompalarda önemli gelişmeler kaydedildi”

Wilo Özel Müşteri Müdürü Gökhan Uzuner, “Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi” konulu sunumunda, tesisat grubu yapı elemanların içinde en fazla elektrik tüketiminin pompa motorlarından kaynaklandığına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Dolayısıyla pompalarda enerji verimliliği büyük önem arz ediyor. Enerji verimliliği konusunda son yıllarda santrifüj pompalarda önemli gelişmeler kaydedildi. Sektörde önde gelen üretici firmalar tarafından tasarımları geliştirilmiş motor teknolojisi ile yüksek verimli pompalar üretildi. Avrupa ve Türkiye’de yürürlükte olan ERP yönetmelikleri ile yeni düzenlemeler getirildi ve enerji tasarrufu binaların vazgeçilmez ekipmanlarından santrifüj pompalar için de üreticilerinin en önemli önceliği oldu. Mevcut sistemler için enerji verimliliği çalışmaları ve pompa değişim projeleri ile iyileştirmeler yapılarak yüksek enerji tasarrufları sağlanıyor” dedi.

Balkan: “Avrupa, ısıtma ve soğutma cihazlarının gerçek enerji verimliliğini ölçen Sezonsal Verimlilik kriterlerine geçti”

“Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği” konulu bir sunum yapan DemirDöküm Teknik ve Eğitim Müdürü Mustafa Balkan, Avrupa Birliği ülkelerinde ısıtma sektörüne ve ürün geliştirmeye yön veren yönetmelikler ve ürünlerle ilgili teknolojik gelişmelere değindi. Binalarda en fazla enerjinin ısıtma ve sıcak su hazırlamak için harcandığına dikkat çeken Balkan, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak enerji verimli sistem çözümlerinin üretilmesi ve bu sistemlerin mevcut sistemlerle adaptasyonları ve uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Soğutma sistemleri ile ilgili yenilikler ve soğutma ürünlerinde yapılan yeni düzenlemeler sonrasında bireysel ve merkezi soğutma sistemleri ile ilgili örnekler paylaşan Balkan, “A sınıfı B sınıfı gibi enerji etiketlerinin enerji verimliliğini tam ifade etmemesinden dolayı, EcoDizayn Direktifi (ErP) uyarınca Avrupa ülkeleri 2013 yılından itibaren ısıtma ve soğutma cihazlarının gerçek enerji verimliliğini ölçen Sezonsal Verimlilik kriterlerine geçti” diye konuştu.