Header Reklam

MTMD, Sektör Paydaşlarıyla Bir Araya Geldi

07 Kasım 2018 Dergi: Kasım-2018
MTMD, Sektör Paydaşlarıyla Bir Araya Geldi

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 1 Kasım 2018 tarihinde Grand Sheraton Ataşehir’de düzenlediği MTMD Sektör Buluşması ve Yeni Yayınlar Lansmanı’nda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe, MTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, alanında uzman mühendisler ve çok sayıda MTMD üyesi katıldı.

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, derneğin iki önemli yayınının güncellendiğini vurgulayarak başladığı açılış konuşmasında, “Bu gece bir araya gelmemizde önemli rol oynayan DW 144 Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi ve DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamesinin gözden geçirilmiş, yenilenmiş ikinci baskılarının sektöre kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. DW 144’ün ülkemizde hava kanalı standartlarının oturmasında önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz. Güncellenen DW 144’ün hava kanalı standartlarını imalatından montajına kadar daha iyi seviyelere getireceğine inanıyoruz. Ayrıca DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamesinde de önemli değişiklikler olduğu için güncellenmesi gerektiğini düşündük, dolayısıyla DW 172’nin de ikinci baskısını yayımladık. Bu iki önemli şartname kitabının sektöre dağıtımı derneğimiz tarafından yapılacaktır. DW 144’ün hazırlanması, tercümeleri ve basımı sırasında önemli katkıları olan Komisyon Başkanımız Ersin Gökbudak, Mustafa Bilge, Cihan Akbulut ve Çiğdem Akbulut’a, DW 172’nin hazırlanması, tercümeleri ve basımı sırasında önemli katkıları olan Başkan Yardımcımız İbrahim Biner Bey’e özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Dernek çalışanlarımız Nilgün İlik Eren, Ela Uysal, Ozan Karagöz’e ve Oya Bakır’ın önderliğinde bu iki önemli şartname kitabının yayına hazırlanması, basılması ve dağıtılması konusunda katkı sağlayan Doğa Ajans’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

2018 yılının başından itibaren üç ayda bir yayımlanan e-dergi hakkında da bilgi veren Çelimli şunları söyledi: “e-dergimizin üçüncü sayısı yayımlandı. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda çok önemli teknik bilgiler ve söyleşiler yer alıyor. Hepimizin saygı ile andığı, bu mesleği bizlere öğreten Haçik Eram ile bu sayımızda dolu dolu bir söyleşimiz var. e-dergi’ye sundukları katkılardan dolayı Ela Uysal Eres ve Barış Şevketbeyoğlu’na teşekkür ediyorum.”

Son bir yıldır yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle mekanik müteahhitlerin yeni pazar arayışı içinde olduklarını vurgulayan Çelimli, “Özellikle 2014-2015 yıllarında üst noktalara çıkan pazar payı, son bir yıldır parlak değil ve tahmin ediyoruz ki 2019 yılında da gelişim göstermeyecek. Ancak uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) yayımladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesine göre; küresel inşaat sektöründe son yıllardaki küçülmeye rağmen 2016 yılında 40’tan 46’ya çıkan Türk firmalarının sayısı 2017 yılında değişmedi. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013 yılında %3.8 iken 2014 yılında %4.3, 2015 yılında %4.6, 2016 yılında %5.5 olmuştu. 2017 yılında ise bu oran %4.8 olarak gerçekleşti. 2016 ve 2017 yıllarındaki bu artış gurur verici. Dolayısıyla gerek uygulayıcı gerek tasarımcı tüm meslektaşlarımızın yurtdışı pazarlarında var olması gerekiyor. Aksi takdirde ekonomik sıkıntılar artacaktır. Dernek üyesi birçok firmamız, dört kıtada ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Bundan sonra sadece yurtiçinde çalışan üyelerimiz de artık yurtdışında da var olacak ve ülkemizi temsil edeceklerdir” diye konuştu.

2017 yılı envanter sonuçlarının henüz tamamlanmadığını ancak MTMD üyesi 28 firmanın 2014 yılında 1.2 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını söyleyen İrfan Çelimli, “2015-2016 yıllarında düşüşler görülüyor ancak şu an 43 üyemizle birlikte yeni çalışmalarla bu rakamı artırmalıyız. En temel sorunumuz; ihalelerdeki ağır sözleşme şartları, haksız uygulamalar ve haksız rekabet. Sözleşmede adalet konusunu özellikle vurguluyorum. Bu sorunları, sektör bileşenleri olarak birlikte hareket ederek çözebiliriz. Sektörel kuvvetler ayrılığı olmazsa olmaz, her uzmanlık alanı kendi alanında temsil edilmeli. Dolayısıyla doğru, başarılı ve sürdürülebilir bir sektör olmak için tasarım, malzeme temini, uygulama, test ve devreye alma konularının her biri ayrı kuvvettir ve tüm bu disiplinler eşgüdüm içinde çalışmalıdır” dedi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) gerçekleştirdiği İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günleri organizasyonunda MTMD’nin ilk defa yer aldığına dikkat çeken Çelimli şunları söyledi: “Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanımız Fevzi Durgun ve derneğimize üye altı firmamız ile birlikte 23-24 Ekim tarihleri arasında Tanzanya’da yapılan ‘İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günleri’ etkinliğinin bir parçası olduk. İSİB’in bundan sonra yapacağı çalışmalarda da katkı sunmaya devam edeceğiz.”

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli’nin ardından TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MTMD’nin iki önemli yayınının güncellenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “MTMD’yi sektörü birleştirici, düşmanca rekabeti tatlı rekabete dönüştürücü, dayanışmayı artırıcı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mekanik tesisat şartnamesi yenilenmesi çalışması devam ediyor. Bu önemli çalışmaya katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. MTMD, Odamızın tüm çalışmalarına katkı koyan bir dernek, dolayısıyla birlikte çalışmalarımız devam edecektir” dedi. Türkiye’de Ar-Ge teşvikleri konusuna değinen Yener, “Ülkemizde devletin ar-ge teşvikleri ciddi oranda arttı. Ancak geldiğimiz son nokta, dünya ortalamasının hem oran hem de miktar olarak ne yazık ki hâlâ altında. Bu teşviklerin kullanılmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu ülkede yerli yatırımcının ve insan kaynaklarının ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bu teşvikler, uluslararası firmalara bir kaynak aktarımı şeklinde olmamalı. Bunun için gerekli çabayı göstermeliyiz. Kendi ülkesinde 5 milyona yapacağı işi, Türkiye’de 1 milyona yapıp 3 katı verim alıyorsa, bu Türkiye’ye bir yarar sağlamaz, o firmaya yarar sağlar. Bu anlamda buna ilişkin ar-ge teşvikleri noktasında ülkemizde yerli yatırımcıyı ve insan kaynaklarını kollayıcı gözetici tedbirler alınmalı” diye konuştu.

Yener’in ardından tüm sektör dernekleri adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış “MTMD’ye bu özel gece için teşekkür ediyorum. Tüm sektör paydaşlarının burada bulunması, sektörümüzün birlik içinde olduğunun en güzel göstergesi. Sektörümüzde şu ögeler var: Tasarımcı, ar-ge mühendisi, imalatçı, odalarımız, derneklerimiz, müteahhit firmalar ve eğitimciler. Bunları bir bütün olarak düşünürsek, bu çok büyük bir platform. İşte biz de bu platformun içindeyiz. Devletimizin de bu platformda yer almasını umuyorum. Bu platform, her derneğin, her meslek odasının oluşturduğu bir bütündür. Bu bütün içerisine her kuruluş, her dernek, her oda kendi bütünlüğünü korumak durumundadır ve ihracat, imalat, ar-ge konularında iş birliği yapmalıdır” dedi ve geceye katılım gösteren sektör duayenlerinden Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’a teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından tesisat sektörüne ve MTMD çalışmalarına büyük katkı sağlayan ve onursal üye olarak derneğe kabul edilen uzmanlara; Prof. Dr. Hasan Heperkan, Dr. Kazım Beceren, Prof. Dr. Birol Kılkış, Şinasi Karaoğlu ve İbrahim Karakaş’a plaketleri takdim edildi.

MTMD’nin üç ayda bir yayımladığı e-derginin ilk üç sayısında reklam veren ve derneğe destek olan sektör paydaşları; Aldağ A.Ş. Genel Müdürü Doruk Oflaz, ATC Havalandırma Sistemleri Yönetici Ortakları Gebro Kılıç ve Sadin Tellioğlu ve Danfoss Isıtma Satış Direktörü Serhan Günel’e plaketleri takdim edildi.

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamesi kitabının hazırlanmasındaki çalışmalarından dolayı MTMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Biner’e teşekkürlerini sundu. Ardından DW 172 Mutfak Havalandırma Şartnamesi’ne desteklerinden dolayı AES-ACAR Endüstriyel Sistemler Proje Müdürü Yiğit Tunç Acar, Alize Mühendislik Genel Müdürü Cüneyt Tecer, Doğu İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akyar, Halton Havalandırma Teknik Satış Destek Müdürü Aytek Bastaş, Link Yapı Proje Satış Müdürü Arda Karabulut, Systemair HSK Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Gündüz ve Ventek Mühendislik Genel Müdürü İbrahim Karakaş’a plaketleri takdim edildi.

Son olarak reklam desteği ile DW 144 Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi yayınının çıkmasına katkı sağlayan Dencohappel Flakt Grup’tan Sultan Kahraman, Doğu İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akyar, İnka Yapı Pazarlama Müdürü Münir Özbakan, Karsac Havalandırma Genel Müdürü Mihdat Karabudak, Link Yapı Proje Satış Müdürü Arda Karabulut, Makro Teknik Kurumsal İletişim Müdürü Filiz Avcı, Oray Mekanik Genel Müdürü Orhan Kırmızı, Step Mekanik Satış Direktörü Ender Bilgin ve Trox Türkiye Genel Müdürü Özcan Kök’e plaketleri takdim edildi.

Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından başlayan müzikli, danslı prolonge kokteylde keyifli anlar yaşandı.Slider Altına