MTMD 11. Çalıştayında, ETMD ile birlikte, Mekanik ve Elektrik Mühendislik Disiplinlerini Buluşturdu

10 Mayıs 2018 Dergi: Mayıs-2018

MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği) ve ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) işbirliği ile 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Bursa Crown Plaza Otel’de “Yapı Tesisatlarında Elektrik ve Mekanik Kesişimler” çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya MTMD ve ETMD üyelerinin yanı sıra; tesisat sektörünün meslek örgütleri başkanları, mekanik proje tasarımcıları, akademisyenler ve uzmanlar katıldı. MTMD’ nin 11.çalıştayı olan bu etkinliğe geniş ölçekli katılım sağlandı.

Çalıştay, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli ve ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Başkanlar açılış konuşmalarında yapı tesisatlarında elektrik ve mekanik disiplinlerinin kesiştiği noktalarda yaşanan sorunlar ve çözümlerin ele alındığı çalıştayın başarılı olması ve disiplinler arası işbirliğini güçlendirecek çalışmaların artması temennilerini dile getirdi.

Çalıştayda aşağıdaki belirtilen beş ana konu başlığı altında irdelendi: 

- Tasarım Aşamasında Karşılıklı Beklentiler,

- Taahhüt Aşamasında Karşılıklı Beklentiler,

- Yangın Tesisatlarında Sınırların Belirlenmesi,

- Bina Otomasyon Sistemlerinde(BYS) Sınırların Belirlenmesi,

- Teslim Aşamasında Karşılıkla Beklentiler (TAD ve Geçici Kabul).

Katılımcılar, gün boyunca, on ayrı masada, verilen ikişer konu başlığını irdeledi, her bir konu için beş önemli sorun ve çözüm önerisi belirledi. Çalıştay Koordinasyon Kurulu tarafından çalışma gruplarının sunduğu raporlar tetkik edilerek ortak taslak sonuç raporu hazırlandı. Çalıştayın ikinci günü yapılan ortak toplantıda bütünleştirilen çıktılar, müştereken tartışmaya sunuldu.

Görüş alışverişleri arasında şu başlıklar öne çıktı:

Gelişen teknoloji karşısında değişen talep ve beklentilerin karşılanması sürecinde, özellikle otomasyonun daha karmaşık hale gelmesi nedeniyle, elektrik ve mekanik otomasyon alanının dışında “bina yönetim sistemleri” ana başlığı altında otomasyon uygulamalarının bütünleşik olarak ele alınması, bu alanda uzmanların sürece dahil edilmesi gereği dile getirildi.

Tasarım aşamasında sorumluluk matriksi hazırlanarak uygulama disiplinlerinin yükümlülüklerinin net olarak tanımlanması önerildi.

Disiplinlerin kendi uzmanlık sınırlarında hizmet vermesinin ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin gözetilmesinin(Tasarım, Malzeme tedarik, Uygulama ve TAD+KİK hizmetlerinin bağımsız disiplinler tarafından yapılması)  önemi vurgulandı.

“Bütünleşik Tasarım ve Bütünleşik Uygulama” anlayışı çerçevesi ve kurallarının tanımlanması önerildi.

Profesyonel mühendislik uygulamasının ve mesleki mesuliyet sigortasının hayata geçirilmesinin öneminin altı çizildi.

KİK , Kontrol-İşletmeye Alma-Kabul (Commissioning) sürecinin doğru tanımlanması ve kavranması için çalışmaların artırılarak sürdürülmesi ile birçok sorunun çözümüne ışık tutulabileceği dile getirildi.

Beş ana konu başlığı altında tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri sonuç raporunu irdeleyerek “Sonuç Bildirgesi ” haline getirmek üzere “ ÇALIŞTAY TAKİP KOMİSYONU’’ kuruldu. Komisyonda elektrik disiplinini temsilen; Kemal Kahyaoğlu, Mehmet Pak, Tuncer Özekli, Levent Ceylan ve Sabri Pehlivan, mekanik disiplinini temsilen; İbrahim Biner, Ercüment Şevle, Hüseyin Erdem, Şinasi Karaoğlu ve Numan Şahin yer aldı. Komisyon, öngörecekleri uzmanları da davet ederek yapacakları toplantılarla “ortak akıl” oluşturmaya çalışacak. Komisyon çalışmalarının sonuç raporu, kamu ve özel sektör muhataplarıyla, meslek örgütleriyle, sektör mensuplarıyla paylaşılacaktır.

Çalıştayın kapanış konuşmalarını; TOBB İklimlendirme Meclisi ve İSİB adına Zeki Poyraz, TTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ve İSKİD adına Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet yaptı. Poyraz, konuşmasında EIC (European International Contractors) derneği etkenliklerine İSİB olarak aktif katılım göstererek yaptıkları çalışmaları anlattı, uzman mühendislik konusunda YÖK ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temaslarından bahsetti. Birol Kılkış, çalıştayın çok seslilik konusunda çok güzel bir örnek sergilediğini, bir konsensüs sağlanması konusunda başarılı bir adım olduğunu söyledi. TTMD olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. Taner Yönet; özellikle akıllı binalar için elektrik ve mekanik disiplinlerinin bu tür birlikteliklerinin daha da önem kazandığının altını çizdi, otomasyon konusunun bu tür işbirliklerinin gelişim sürecinde sağlıklı bir zemine oturacağı kanaatini dile getirdi.

MTMD ve ETMD kuruluşlarının bu çalışmalarındaki diğer bir önemli yön de, sosyalleşme etkinliklernin birlikte yapılmasıdır. Eşli katılımla yapılan bu çalıştay organizasyonunda, çalıştay sırasında eşler için Bursa‘da kültürel turlar (Müze, cami, Cumalıkızık gezisi) yapıldı. Cumartesi akşamı da tüm katılımcılarla birlikte, Botanik Park Beceren Restoran’da yapılan müzikli, danslı akşam yemeğinde keyifli anlar yaşandı ve katılımcıların kaynaşması sağlandı.


Etiketler