Header Reklam

İklimlendirme Sektörü, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON ve teskon+Sodex Fuarında Buluştu

11 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-2019
İklimlendirme Sektörü, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON ve teskon+Sodex Fuarında Buluştu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenlediği 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen teskon+Sodex-Fuarı, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON, tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendisleri, akademisyenleri, sanayicileri ve diğer meslek disiplinlerini bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunma olanağı sağladı. Yaklaşık 1800 m2 alanda İzmir’de düzenlenen teskon+Sodex fuarında ise 100’e yakın katılımcı firma yeni işbirlikleri kurma fırsatı buldu. Fuarı 6711 sektör profesyoneli ziyaret etti.

Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye Dans Ekibinin gösterisi ile başlayan kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı.

Yaşartekin: “TESKON 1000’in üzerinde kişinin emeğiyle ortaya çıktı”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin, bu yıl kongrenin ana teması olarak belirlenen “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” konusunun büyük önem taşıdığını ve sektörü yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Yaşartekin şunları söyledi: “14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin oluşumunda 335 uzman çok farklı konularda bildiri hazırlayarak, 31 mühendis eğitmen kimliği ile 15 kurs düzenlenmesine katkı koymuş, 18 mühendis kongrenin diğer platformlarında görev alarak kongre programında yer almıştır. Ayrıca TESKON 2019’un organizasyonunda 26 Yürütme Kurulu, 20 Düzenleme Kurulu Üyesi çalışmada bulunmuş, süreç içinde 140 Danışmanlar Kurulu üyemizin görüş ve rehberliğine başvurulmuştur. Bütün bu isimleri birleştirdiğimizde ve birden çok alanda görev almış isimleri tekleştirdiğimizde, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 500’ün üzerinde kişinin çabası ve dokunuşuyla şekillenmiş olduğunu görüyoruz. Bu sayının içine, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz üniversite, dernek ve destekleyen kurum temsilcilerini, ürün ve hizmetlerini sergileyerek teskon+Sodeks fuarına katılan firma yetkililerini ve bunların dışında birçok farklı alanda katkı koyan mühendisleri kattığımızda TESKON’un 1000’in üzerinde kişinin emeğiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz.”

Güngör: “Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi tesisat mühendisliği alanında en yaygın katılımlı platform”

Yaşartekin’in ardından TESKON 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, bir kez daha alanında en yaygın katılımlı ulusal platform olarak konuklarını ağırladığını belirterek “Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Tesisat Mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundukları ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri izlemelerini sağlayan bu alanda en yaygın katılımlı ulusal platformdur. TESKON 2019’da 5 paralel salonda 7 sempozyum, 9 seminer ve bilimsel teknik oturumlarda toplam 189 bildiri sunuldu. Ayrıca 15 farklı konuda kurs, kongre kapsamında başarıyla gerçekleştirildi” dedi.

Utku: “İklimlendirme sektörü, Türkiye ekonomisinin gelişimi için özel anlam taşıyor”

teskon+Sodex Fuarına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex Fuarları Direktörü Toros Utku şunları söyledi: “Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın gibi Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kentlere ev sahipliği yapıyor. Bu dört şehrin 18 milyar doları bulan yıllık ihracatının 1 milyar doları iklimlendirme sektörünün faaliyetlerinden geliyor. Bu sektör, çevre iller üzerindeki kaldıraç etkisiyle hem bölge hem de Türkiye ekonomisinin gelişimi için özel anlam taşıyor. teskon+Sodex Fuarı ve TESKON Kongresi ile İzmir’e yakışan ve Ege Bölge’sinin tüm potansiyelini ortaya koyan verimli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Fuar süresince katılımcı firmalarımız çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza attılar. Gelecek vaat eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat fırsatları yaratan teskon+Sodex Fuarı, TESKON konferansı ile birlikte öne çıktı.”

Bayraktar: “Hayal ettiğimiz geleceğe ulaşmak için bütünleşik yaklaşım ve dönüşüm gerekiyor”

Sektörel dernekler ve TTMD adına açılışta konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Dördüncü Sanayi Devrimi ile insanlığın yeni bir aşamaya ve hızlı bir değişime girdiğine dikkat çektikten sonra, sektörümüzü ve mesleğimizdeki gelişmeleri yeni çağa uyumlaştırırken hızlı, çevik ve esnek olunması gerektiğini belirtti. Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Hayal ettiğimiz geleceğe ulaşmak için kat edilmesi gereken yol çok yönlü bütünleşik yaklaşım ve dönüşüm gerektirmektedir. Gelecek artık hiçbir sektör için tek başına düşünerek planlayamayacağı, bireysel başaramayacağı bir gerçektir. Gelecek kavramı ile bütünleşme anlaşılmalı, buna göre planlar yapılmalı, zorlayıcı hedefler koyulmalı, süregelen alışkanlıklardan öte farklı düşünce ürünü eylemlere samimiyetle gündelik hayatta yer verilmelidir. Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu Şehirleşme Raporunda dünya nüfusunun; 2050’de 9,7 milyarı aşması beklenirken, şehirlerin nüfusun %66’sını (6,3 milyar) barındıracağı öngörülmektedir. Nüfusu 10 milyonda fazla olan 28’i mega olmak üzere 1 milyonun üzerinde toplam 488 şehrin, 2030’da dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini barındıracak 41’i megaşehir olmak üzere 662’ye erişeceği belirtilmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde yaşanmasını sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu alanlarını tasarlamak da önem kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve enerji bağımsızlığını kavramış olan pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın farkına varmış ve artan enerji talebine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile cevap vermeye çalışmaktadır. Binalarda enerji verimliliğini artırmak ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımı da yaygınlaşmakta, ‘Yerinde Üretim Tüketim’ ve depolama ile sürdürülebilir gelecek için zengin fırsatlar sunulabilmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon salımı ve buna yönelik teknolojiler geliştirmede planlı seferberlik, gelişmiş ekonomilerin çok yönlü rekabetçiliğini daha da kuvvetlendirmektedir. %100 yenilenebilir enerji dönüşümü bütünleşik tasarımla yakın geleceğin bir gerçeğidir. Yenilenebilir enerjili bütünleşik enerji sistemleri ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede konfor ve iç hava kalitesi, sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon ile öğrenme yetkinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka, otonom bina yönetim sistemleri, yüksek performanslı sistemlere erişimde tasarım, devreye alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak, mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmalarında yardımcı olmak geleceğin yenilikçi değişiminde birer kaldıraçtır.”

Yener: “İstihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar uygulanmalı”

MMO Başkanı Yunus Yener de konuşmasında özetle şu bilgileri verdi: “Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. Sektörün üretim değeri yaklaşık 8,6 milyar TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yaklaşık yüzde 69; hammaddede dışa bağımlılık oranı yaklaşık olarak yüzde 30 civarındadır ve yüzde 25 civarındaki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin rant ve kayırmacılıktan bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini ekonomik etkinlikte toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar uygulanmalı.”

Koramaz: “Krizlerin çözümü üretimdedir”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şu açıklamalarda bulundu: “Tesisat mühendisliği, makina mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pazar oluşturur. Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina mühendisleri görev alır. Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve korunması bizler için özel bir önem taşıyor. Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin hedefleri arasındadır. Ülkemizde derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu krizi en fazla hissettiğimiz alanlar, üretime dayalı sektörler. Tesisat sektörü de bu krizi doğrudan yaşayan sektörlerin başında geliyor. Tesisat sektörü özelinde düşündüğümüzde planlı sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu ithalat politikaları, özellikle yatırım malları ithalatında korumacı politikaların olmaması ve tek taraflı olarak imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması bu yapısal sorunların başlıcalarıdır. KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler, eşit olmayan rekabet koşulları, üretimlerini durdurma, büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle dünya pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı altındadır. Bu düşük kârlılık sektördeki küçük ve orta ölçekli firmalarımızı ne yazık ki kırılgan hale getiriyor. Büyük firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru politikalarından dolayı artan oranda ithalata yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altında kalmıştır. Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek azaldığı, küçük ölçekli mühendislik firmalarının birbiri ardına kapandığı, büyük işletmelerin ise işçi çıkarttığı bir dönemden geçiyoruz. Tesisat sektöründe karşı karşıya olduğumuz bu tablo aslında Türkiye’deki sanayi sektörünün genel bir yansımasından ibaret. Krizlerin çözümü üretimdedir”
Hem tesisat mühendisliği hem de diğer disiplinlerde teorik ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunan Kongre kapsamında 4 gün boyunca 9 salonda; 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel ve 1 forum çalışması gerçekleştirildi.  “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla düzenlenen Kongre’de akademik ve bilimsel çalışmalarla son teknolojiler doğrultusunda iklimlendirme ve tesisat mühendisliğinin bugünü ve geleceğine yön verildi. teskon+Sodex fuarında ise ziyaretçiler ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa ve vana sektörlerindeki tüm yenilikleri keşfetme imkanı buldu. Fuar kapsamında son teknoloji ürünlerini tanıtma fırsatı bulan üreticiler, yerli ve yabancı birçok işbirliği kurdu. İklimlendirme sektörünün bir sonraki durağı ise, HVAC-R sektörünün bir numaralı ve Avrasya Bölgesinin en önemli etkinliği olan; 2-5 Ekim’de Istanbul - Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek ISK-SODEX Fuarı olacak.
 Slider Altına