Header Reklam

ÇEDBİK Kongresi 2016 Düzenlendi

05 Mart 2016 Dergi: Mart-2016
ÇEDBİK Kongresi 2016 Düzenlendi

ÇEDBİK Kongresi 2016, “Dayanıklı Şehirler için Düşünsel Dönüşümler ve Binadan Yerleşkeye Bütünsel Tasarım için Diyalog” temasıyla 4-5 Şubat 2016 tarihlerinde InterContinental Otel’de düzenlendi. Kongre, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in açılış konuşmasıyla başladı. Gökyiğit konuşmasında şunları söyledi: “Yerküremizde büyük bir telaş var. Toprak, su, hava, yeşil örtü, biyolojik çeşitlilik yenilenebildiğinden daha hızlı tüketilmeye, kirletilmeye, yok edilmeye başladı. İflasa giden bir tükenişin işaretleri belirmeye başladı. Başlıca sebepleri doğaya dost olmayan üretimler, çılgın tüketim ve hızlı nüfus artışı. Yeşil bir çağa, yeni çevre ahlakı ve ekonomisine gerek var. Hem de bunu bir kaç on yılda hızla yapmalıyız. Çılgın tüketim, kullan at yerine çevreye dost ürünleri yeniden kullanmalıyız. Üretirken de çevre dostu yenilenebilir kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmalı, atıklarımızı geri kazanmalıyız. Ekoloji ekonominin uydusu değildir. Ekolojiyi merkeze almalıyız. Fiyatlar, teşvikler, vergiler çevre yararına yeniden düzenlenmelidir. Maliyet hesapları mutlaka çevresel ve sosyal maliyetleri de içermelidir. Doğa ile barışmaya mecburuz. Tersine durumda doğa insan neslini de yeryüzünden silebilir. Bina işinde olanlar yeşil çağın öncüleri olmalıdır. Binaların doğal kaynaklar üzerindeki baskısı ve etkisi çok büyük. Ekonomide önemli yeri olan bina sektörünün çevre dostu olarak gelişmesi için yeşil bina sertifikasının yaygınlaştırılması için cesur teşviklere ve mevzuata gerek var. Her üründe olduğu gibi üretirken de tüketirken de doğa dostu olmamız gerekli. Kaldı ki yeşil binanın yatırımı, sağladığı kazançlarla kısa zamanda geri döner. Yeşil bina sadece kullanıcılarına değil tüm doğaya ve canlılarına hizmet eder.”

Gökyiğit’in ardından ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, dernekle ilgili detaylı bilgiler vererek çevre bilincinin oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Özdil “2007’de 25 kişi ve kuruluşla yola çıktık. 2012’den beri Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) üyesiyiz. Şu an yapı sektörünün çeşitli dallarından 140’tan fazla üye kuruluşumuz var. Amacımız; çevre dostu sürdürülebilir binalar kültürünün oluşumunu, gelişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak ve ‘Çevre Dostu Sürdürülebilir Bina Sertifikası’ sistemini oluşturmak” diye konuştu.

CICA Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Federasyonu Başkanı Emre Aykar ise, binaların toplam global enerjinin % 40’ını tükettiğini belirterek “Binalar ayrıca toplam tüketilen suyun % 25’ini, global kaynakların % 40’ını, toplam üretilen elektriğin % 60’ını tüketiyor ve sera gazı salınımının % 30’una neden oluyor. Bina sektörü bugün global GSMH’ların % 10’unu oluşturuyor ve 110 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Gelişen ekonomilerde; nüfus artışı, refah seviyesinin yükselişi ve kentleşme hızı bina ve inşaat faaliyetlerini hızla artırarak GMSH’ların % 40 seviyelerine çıkaracaktır” dedi. Bugün inşa edilecek yapıların yarınki ‘Bina Stokları’ olacağını ifade eden Aykar, “Bugün harekete geçilmezse şu an % 30’larda olan binaların neden olduğu sera gazı salınımı 2030 yılında % 50’lere çıkacak. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel ısınmayı 2˚C’nin altında tutmak için binaların enerji tüketiminin 2050 yılına kadar minimum % 30 azaltılması gerektiğini belirtiyor” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji politikaları, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynayacak”

Aykar’ın ardından söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu da, yapı sektörünün enerji tasarrufunda en önemli etken olduğunun altını çizerek, çevre dostu binaların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Artan nüfus ve sanayileşme gibi etkenlerle enerji kullanımının giderek arttığını ifade eden Çalıkoğlu, “Enerjide dışa bağımlılığımız yüzde 75 seviyelerindeyken gerekli tedbirler alınmazsa kısa zamanda yüzde 80’lere ulaşacak. Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki baskısı ise 55 milyar doların üzerinde seyrediyor” dedi. Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı kırılgan bir coğrafyada yer alması nedeniyle bütün alanlarda etkin bir politikanın izlenmesi gerektiğini ifade eden Çalıkoğlu, “Son yıllarda sera gazı salınımını çok büyük bir hızla artıran ülkemizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji politikaları, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynayacak. Yapı sektörünün enerji tüketimi son yıllarda, birinci sırada olan sanayinin önüne geçti ve böyle devam edeceği görülmektedir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral ise, sanayiden sonra yapı sektörünün en çok enerji tüketen sektör olduğunu ifade etti. Oral, “Entegre tasarım ilkelerini esas alan binaların inşa edilmesi için harekete geçmeliyiz” dedi. Oral, enerji verimliliği sunan sürdürülebilir yeşil binalar üretilmesinin Bakanlığın ana hedeflerinden olduğunu söyledi. Havayı, suyu, toprağı daha az kirleten yapılar üreterek şehirleri rehabilite etmek istediklerini ifade eden Oral, enerji tüketimini ve salınımı azaltan binalar üretmeyi ciddi şekilde önemsediklerinin altını çizdi. Oral, “Kentsel dönüşüm ve yeni bina üretim sürecinde binalarımızın kimlikli olması için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli yeşil bina sertifikası Antteras projesinin oldu

Kongrenin ilk oturumu “Sürdürülebilir Belgeleme”de, Turkeco’dan Dr. Duygu Erten, Erke Tasarım’dan Cemil Yaman, İltay’dan Ebru Ünver, Dome Mimarlık’tan Murat Yılmaz, MİMTA’dan Ömer Moltay ve Alarko Carrier’den Hırant Kalataş konuşmacı olarak yer aldı. Panel sonrasında Türkiye’nin ilk yerli yeşil bina konut sertifikası ÇEDBİK-Konut da tanıtıldı. Alarko Carrier Pazarlamadan Sorumlu Grup Koordinatör Yardımcısı ve ÇEDBİK Yönetim Kurulu Üyesi Hırant Kalataş, ÇEDBİK-Konut sertifikası üzerinde yıllardır çalışıldığını ve ilk kez 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde, Türkiye’nin kendine ait ilk yerel yeşil bina sertifikasının müjdesinin verildiğini belirtti. Katılımcıların da sorularıyla birlikte interaktif bir şekilde ilerleyen oturumda, Kalataş’ın konuşmasından sonra ÇEDBİK Başkanı Selçuk Özdil, Türkiye’nin ilk yerli yeşil konut sertifikasını Ant Yapı’nın Antteras projesine verdi. 9 ana başlık, 4 ön koşul ve 44 konu değerlendirmesi sonucu oluşturulan ÇEDBİK-Konut’ta; yeşil proje yönetimi, arazi kullanımı, su kullanımı, konutta yaşam, işletme ve bakım gibi kriterler ön planda tutuluyor. Bu kriterler sonucunda “iyi” dereceyle Antteras, ÇEDBİK-Konut sertifikasını aldı. Sertifikayı alan Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, “Antteras projesi BREEAM’in standartlarına uygun olarak tasarlandı. Şimdi de Türkiye’nin ilk yerli konut sertifikası ÇEDBİK-Konut’u ilk defa alan proje olmamız, bizim için bir prestijdir” dedi. Kongre, “Sürdürülebilir Yerleşke” ve “Sürdürülebilir Malzeme” oturumlarıyla devam etti.

Moderatörlüğünü Kentsel Strateji Danışmanlık Ltd. Şti.’nden A. Faruk Göksu’nun yaptığı “Sürdürülebilir Yerleşkeler” oturumunda; İki Design Mimarlık’tan Murat Kader, Ecobuild’den Nursun Doğru, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Mert Şener, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Özlem Özçevik ve Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda kentsel dönüşüm ve yeşil bina ilişkisi aktarıldı.

İlk günün son oturumu “Sürdürülebilir Malzeme”de Eczacıbaşı Holding’den Ata Selçuk, Metsims Eğitim Danışmanlık’tan Dr. Hüdai Kara, Yaşar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman, Türkiye İMSAD’dan Oktay Alptekin ve BASF’tan Mete Galip Sayıl konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda kentsel dönüşümün doğru yapılıp yapılmadığı tartışıldı.

Kongrenin ikinci gününden notlar

Kongrenin ikinci gününde ise; ‘Sürdürülebilir Finans’, ‘Entegre Tasarım’, ‘Sürdürülebilir Verimlilik’  ve ‘Sürdürülebilir Bina Yönetimi’ oturumları düzenlendi.

Moderatörülüğünü Garanti Bankası’ndan Derya Özet Yalgı’nın yaptığı “Sürdürülebilir Finans” oturumunda; Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, IFC’den Patrick Avato, Şekerbank’tan Elif Neslihan Sezgin, TUREEFF’ten Güliz Örnek ve EBRD’den Miroslav Maly konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda; sürdürülebilir bina projelerinin finansmanı, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

“Entegre Tasarım” oturumunda; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, Torti Gallas and Partners’tan Thomas Gallas, Entegre Proje Yönetimi’nden Burcu Yılmaz Uren, Turner Constrcution Company’den Mehmet Sami Kılıç, Kreatif Mimarlık’tan Aydan Volkan sürdürülebilir binalar için entegre tasarım, binadan şehre sürdürülebilir yerleşkeler için entegre tasarım, sürdürülebilir binalarda akıllı ve bağlantılı cihazlar ve sistemleri masaya yatırdı.

Moderatörlüğünü GVP Mühendislik’ten Tolga Özdemir’in yaptığı “Sürdürülebilir Verimlilik” oturumunda; İspanya Yeşil Binalar Derneği Yöneticisi Emilio Miguel Mitre, Schneider Electric’ten Cihan Karamık, İSKİD’den Volkan Arslan, MWH Türkiye’den Murat Sarıoğlu ve SKD Türkiye’den Konca Çalkıvik, sürdürülebilirlik için binalarda enerji ve su verimliliğinin gerekliliğini tartıştı.

Oturumun ardından Build Upon Proje Yöneticisi Ahmet Acar, proje süresince Türkiye’de neler yapıldığını anlattı. Acar, “Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 13 ülkenin yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart 2015’te Londra’da organize edilen ve konsey yetkililerinin katıldığı lansman toplantısı ile başladı. Mart 2017’de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, üye ülkelerdeki mevcut binaların AB Enerji Verimliliği Direktifi 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. Bölgesel ve ulusal çapta yürütülecek proje süresince ÇEDBİK, Türkiye’deki mevcut binalardan optimum maliyetle % 75’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla binaların ‘kapsamlı iyileştirme’ye tabi tutulmasının yolunu açacak olan çözümlerin ortaya konması, finansal kaynakların bulunması ve yerel bir işbirliği ağı yaratılması konularında öncülük ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya, STK’lar ve derneklerle enerji verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak etkinlikler düzenlenecek” dedi.

Kongrenin son oturumu “Sürdürülebilir Bina Yönetimi”nde Özyeğin Üniversitesi’nden Pınar Mengüç, IES Consulting’den Luc Delestrade, RGM Türkiye’den Alp Parmaksızoğlu, Siemens A.Ş.’den Erkan Noyan ve Ekodenge’den Emre Yöntem konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda; sürdürülebilir binalarda her yönüyle yönetim, yaşayan sürdürülebilir binalar ve yerleşkeler, ölçümleme, izleme, raporlama, sürdürülebilir binaların yönetiminde akıllı ve bağlantılı cihazların rolü masaya yatırıldı. 

BASF, Şişecam, Interface, Garanti Bankası, Şekerbank, Ytong, Ponsblok, Siemens, Schneider, Alarko gibi firmaların sponsor ve katılımcı olduğu kongrenin destekçilerinin arasında Türkiye İMSAD, SKD, İZODER, XPS, THBB, TMMOB, Mimarlar Odası gibi dernekler yer aldı.Slider Altına