Header Reklam

Avrupa İnşaat Sektörünün Durumu

05 Eylül 1994 Dergi: Eylül-1994
Avrupa İnşaat Sektörünün Durumu

Avrupa; Dünyadaki ikinci en büyük inşaat pazarına sahiptir. İnşaat sektörü Avrupa Ekonomisinde çok önemli bir rol oynar. Avrupa inşaat pazarının 1991 yılındaki toplam hasılatı 700-710 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 1992 yılında ise Avrupa inşaat pazarında %1'lik bir yavaşlama olmuştur. Bu düşüşün sebeplerini ise şöyle açıklayabiliriz:
-Özel konut ve konut dışı inşaat sektöründeki yeni yapıların azalması 
-Tek bir Avrupa pazarının oluşumu ve  daha da önemlisi Almanya'nın tekrar birleşmesi sonucunda Almanya'da inşaat faaliyetleri canlılığını korumuştur. 
-İtalya'da ise bütçe zorlukları ve yüksek faiz oranlan sonucunda inşaat faaliyetlerinde düşüş olmuştur.
-İspanya'da inşaat pazarında ekonomik kriz ve Expo'92 için başlatılan büyük projelerin tamamlanması olmuştur. (İnşaat sektörü İspanya'da özellikle geçmiş yıllarda çok canlıydı)
-İngiltere'de 1989'dan beri inşaat pazarında süregelen olumsuz eğilim herhangi bir önlem alınmaması sebebi ile devam etti.
-Son olarak Fransa'da yenilik çabaları ve inşaat mühendisliği pazarlarındaki performans inşaat sektörünün önceki yılın seviyesine gelmesini sağlamıştır.

Fransa'da inşaat sanayi ülkenin önde gelen ekonomik sektörlerinden biridir. 1991'de vergi hariç 660 milyar FF hasılata sahiptir: (505 milyar FF yapı (inşaat) işlerinden, 155 milyar FF bayındırlık işlerinden) Fransa'da inşaat sektörü son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir. Bunun ana nedenleri büyük alt yapı çalışmalarının devam etmesi (yüksek hızlı demiryolları, karayolu şebekeleri, v.b. gibi) ve konut dışı inşaat alanındaki pazarlarının gelişmesidir (ofis, mağaza, idari bina sanat ve dinlenme tesisleri gibi). Fransa'da önde gelen sınai sektörlerinin karşılaştırılması sonucunda 1991'de inşaat sektörünün en iyi gelişen sektör olduğu görülmüştür. Mekanik konstrüksiyon, kimyasal maddeler ve otomotiv gibi sektörlerde ise düşüş gözlenmiştir.


 

ORHAN TURAN


Etiketler


Slider Altına