Header Reklam

Çıplak, yani izolasyonsuz Vana ve Armatürlerin Niçin İzole Edilmesi Gerekir?

05 Eylül 1992 Dergi: Eylül-1992
Çıplak, yani izolasyonsuz Vana ve Armatürlerin Niçin İzole Edilmesi Gerekir?

Buhar, sıcak su ve ergimiş mamul taşıyan boru hatları üzerindeki izolasyonsuz vanalar esas olarak ısı naklı ve ısı yayılması ile ısı kaybeder. Eğer vanalar kapalı alanların dışında bulunuyorsa, bu durumda ısı kaybı iklim şartlarıyla orantılı olarak artacaktır. Isı kaybı, vanaların yüzey alanı ve vanaların çalışma şartlarıyla orantılıdır. Bu ısı kaybı çıplak (yani izole edilmemiş), 1 metre uzunluğunda ve aynı çaplı borunun ısı kaybına eşittir. Bu ısı kaybı yakıt masraflarında gereksiz artışlara sebep olur. İzole edilmeyen vanalar bakım personelinde yanıklara neden olabilir ve işyerlerindeki ortam sıcaklığını istenmeyen ve rahatsız edici seviyelere çıkarabilirler.

NİÇİN   İZOLASYON   CEKETİ SEÇİLİR ?

İzolasyon ceketi, yüksek kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla en üst standartlarda imal edilir. İzolasyon ceketi, vanaları, flanşlan, ısıtıcı uç flanşlannı ve boru hatlarında kullanılan teçhizatın diğer birçok parçasını izole eder.

Su geçirmez silikon kaplamalı sıcak ve soğuk yüzler, nemin izolasyon malzemesinin randımanını azaltmasını önler. Bağlantılar, kaplamaların süratli ve problemsiz olarak monte edilmesini mümkün kılar ve bağlama parçalarına gerek duyulmaz. Çekme ipi ucu ve boyun kapama kısmı, nem girişi ve hava akımlarının soğutma etkilerini azaltır.İzolasyon ceketi komple tekrar kullanılabilir ve vanalara bakım uygulandıktan sonra çabuk bir şekilde tekrar monte edilebilir. Malzemelerin zor yıpranma özelikleri sayesinde uzun yıllar tatmin edici şekilde çalışma sağlanır.

İZOLASYONU   YAPILAN   VANALAR YAKIT SARFİYATINI NASIL DÜŞÜRÜR ? İzolasyon ne kadar randımanlı olursa yapılan tasarruf o kadaz fazla olur. Tüm izolasyanlar için önce ilk yatırım gideri gerekir. Fakat, izolasyon boşa harcanan enerjiyi kurtardıkça bu ilk maliyet telafi edilir. Bu ilk maliyet telafi edildikten sonraki tüm tasarruflar artık kâra dönüşür.

İZOLASYON   CEKETİ  NERELERDE KULLANILIR ?

*Vanalar ve flanşlar

*Filtreler

*Genleşme bağlanülan

*Türbin kaplamaları *Kazanlar

*Akustik sistem

*Boru teçhizatı

*Tıkamalar

*Susturucular

*Nükleer sistemler

*Isı eşanjörleri

*Tanklar ve kaplar

*Pompalama merkezleri

*Sıralı sayaçlar

İZOLASYON CEKETİNİN ÖZELLİKLERİ

İzolasyon ceketleri, çabuk sarılan ve alışılagelmiş izolasyon sorunlarını çözen, vanaları ve flanşlan etkili bir şekilde izole ederek zaman ve enerji tasarrufu sağlayan malzemelerdir. Bakım işlemleri için çıkarılıp tekrar kolayca monte edilebilir. Montaj ve demontaj esnasında hasar görmez-ler.Önemli derecede işçilik ve işletme maliyeti tasarrufu sağlarlar. Diğer izolasyon tipleri daima hasar görür ve parçalanan kaplamaların tekrar monte edilmesi mümkün olmadığı için yüksek işçilik maliyeti ve ısı kaybına sebep olurlar.lzolasyon ceketleri çok değişik ebatlarda ve şekillerde imal edilir. Tüm vana ve flanş tipleri için montaj sağlarlar. Bu yöntemde volana kadar vananın tümü kaplanmıştır, izolasyon ceketleri bağlantıları ve çekme ipleri vasıtasıyla tutturulur.İzolasyon, ceketleri özel dokunmuş silikon kaplı cam kumaştan imal edilir. İki kat kumaşın cam yünü veya kaya yünü ile doldurulmuştur. Alev almaz. Hava ve su sızdırmaz.Yanmaya, suya, yağa, zayıf asitlere ve hava etkilerine karşı dayanıklı olmaları sebebi ile bu kaplamalar hem dışarıdaki hem de içerideki uygulamalar için deal seçim haline gelmektedir. İzolasyon ceketleri, ısıtma sistemellerinde vana yüzeyinden olan ısı kaybını, soğutma sistemlerinde, ise yoğuşmayı önlemek için kullanılır.İzolasyon ceketlerinde kullanılan tüm malzeme yüzde 100 asbestten arıdır.

İZOLASYON CEKETİNİN AVANTAJLARI

*Montajı kolaydır.

*Kısa sürede maliyetini amorti eder.

*İzolasyon ceketi içerisinde yüksek randımanlı kayayünü ve camyünü kullanılır.

*Uçlardan etkin biçimde kapama sağlamak için çekme ipleri kullanılır.

*Kolayca çıkarılabilir.

*Tekrar kullanılabilir.

*Isı kayıplarını azalır.

*Donma hasarına karşı korur.

*Yanıkları önler.

*İpleri bir izolasyon teknolojisi sağlar.

*Kalifiye elemana gerek olmaksızın izolasyon ceketi herkes tarafından kolayca uygulanır.

*Silikon kaplamalı cam kumaşı 250 °C'ye kadar kullanım için uygundur. Cam yünü veya kaya yünü olan orta tabaka ise 750 °C gibi yüksek sıcaklıklara kadar dayanıklıdır. Talep üzerine, 1000 °C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı izolasyon ceketleri imal edilir.

*İzolasyon ceketleri için 1/2" den 6"e kadar standart üretim yapılır.

*Özel uygulamalar için imalat mümkündür.

*Vana sızdırsa dahi iç yüzeydeki kumaş cam yünü veya kaya yününün ıslanmasını önler.

 

ISI KAYBI, ISI TASARRUFU VE KENDİNİ AMORTİ ETME SÜRESİNİN HESAPLANMASI

 

İlk olarak ısı kaybını hesaplamak suretiyle ve sonucu izolasyon randımanı ve maliyetle karşılaştırarak , "Amorti Etme Süresi" tesbit edilebi-lir.Aşağıda gösterilen örnek bu verinin nasıl belirlendiğini gösterir. Hesaplarda aşağıda gösterilen kriterler kullanılmıştır.:

Akışkan sıcaklığı: 90 ° C

Ortam sıcaklığı   :20°C

Kazan randımanı: % 75

Yıllık çalışma süresi: 8000 Ç. saati

Şubat Ayı Fuel-Oil Fiyatı :136 TL/1000 Kcal

Bugünkü Fiyat:1650 TL/Kg

Enerji Fiyatı:1650 TL/Kg/9600 Kcal/Kg 0.17TL/Kcal

ÖRNEK:

5 "(NW 125) Vana İzolesiz Vana Isı Kaybı: 361 Kcal/s.

İzoleli Vana Isı Kaybı: 44 Kcal/s.

Tasarruf Edilen Enerji :317 Kcal/s.

Yıllık Enerji Tasarrufu: Tasarruf Edilen Enerji x Yıllık Çalışma Süresi x Enerji Fiyatı x İzolasyon Randımanı = TL olarak yıllık enerji tasarrufu 317 Kcal/saat x 8000 saat/yıl x 0.172 TL/Kcalx 100/75= 581589.33 TL/Yıl Amorti etme süresinin hesaplanması: Maliyet: 162400 TL. x 52 Hafta =

Tasarruf: 581589 TL. 14.56 Hafta  

 

ORHAN TURANSlider Altına