Header Reklam

YTÜ, Rebii Dağoğlu’nu Ağırladı

10 Nisan 2019 Dergi: Nisan-2019
YTÜ, Rebii Dağoğlu’nu Ağırladı

Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğine Giriş dersine konuk konuşmacı olarak katıldı. YTÜ’de yaptığı konuşmasında Dağoğlu, gençlere üniversite hayatlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak “Üniversite iş bulma kurumu değil, dünya görüşü kazanma yeridir” dedi ve Yıldız’lı gençlere vizyon kazandıracak öngörü ve tavsiyelerini aktardı: “Teknoloji ilerleme insan gücüne ve aklına olan ihtiyacı azaltmayacak, tam tersine kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artıracaktır. Dünyada 1., 2. ve 3. Sanayi devrimlerinden sonra 4. Sanayi devrimi de yaşandı. Endüstri 4.0, iş ve üretim yapma yöntemlerinde büyük değişimlere vesile olacak. Başta üretim süreçleri olmak üzere, tüm iş akış süreçlerinin online platformlar üzerinden gerçekleştirileceği bir eko sistem oluşmaya başladı, ancak bu sadece işletmenin fonksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak, üretilen ürünlerin kullanım süresince ve satış sonrası hizmetlerinin, IoT teknolojisi üzerinden kullanılabilesine olanak veren bir yapı oluşmaya başladı ve kurumların hayatta kalabilme kabiliyetleri bu değişen ortama uyum sağlayabilme yetenekleriyle doğru orantılıdır.” Önümüzdeki yüzyılın en önemli trendlerinin; enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevrecilik olacağını belirten Dağoğlu, gençlerin kendilerini bu kavramlar ile ilgili doğru ve yeterli bilgiler ile donatması gerektiğini söyleyerek, içinde bulunduğumuz Post-material dönemin en belirleyici özelliğinin ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı olduğunun, dolayısıyla ekolojik yapıyı ve çevre duyarlılığını gözetmeyen bir kalkınma anlayışının sürdürebilirliğinin olanaksız hale geldiğinin altını çizdi. Dağoğlu, sözlerini şu cümlelerle devam ettirdi; “İş hayatındaki başarı, sadece bireysel bilgi birikiminin sonucu değildir, iyi, güçlü bir ekip olabilmek gerekir. Başarı, ‘ben yok, biz varız’ anlayışının sonucudur ve tüm gençlerimiz tarafından içselleştirilmelidir. Bir takımın parçası olabilmek önemli bir yetidir, tıpkı bir dişlinin çarkları gibi uyum içinde ve senkronize biçimde çalışabilme yeteneğine sahip olan bireylerin her zaman tercih edilme şansları daha yüksek olur. Unutmayın; ekibin parçası olmak, sizi bireysel inisiyatif almaktan alıkoymaz ve koymamalıdır. Önümüzdeki jenerasyonlarda kadınların sektörümüzde ve diğer sektörlerde iş gücüne olan katkısı artmalıdır. Zira bu sadece cinsiyetler arası eşitlik ve adaleti sağlamakla kalmayacak, daha da önemlisi, kadın görüş ve bakış açısı, iş dünyasına vizyon ve perspektif açısından önemli değerler kazandıracaktır.” Konuşmasının sonunda, ülkenin geleceğine olan inancını vurgulayan Dağoğlu, “Eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız inandığınız şeylerden asla geri adım atmayın, yanlış bir istikamette kalabalıklarla yürümektense, doğru bir istikamette tek başınıza yürümekten asla çekinmeyin, imtina etmeyin. Yalnızlık insan karakterini güçlendirir ve zorluklara karşı dayanma gücünüzü artırır. Sizi ayrıştıran, farklılaştıran ve liderlik edebilmenizi sağlayan, irade ve kararlılığınızdır” dedi.