Header Reklam

Levent Erdoğan: “Yeşillenen Oteller Türkiye için bir kalkınma projesidir”

22 Ağustos 2017 Dergi: Ağustos-2017
Levent Erdoğan: “Yeşillenen Oteller Türkiye için bir kalkınma projesidir”

Turizm sektörünün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısına dikkat çeken Birleşmiş Milletler; 2017’yi, “Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak ilan etti. Turizm sektörünün iyi yönetilmesinin Türkiye’de, ekonomik büyüme sağlayacağına, sosyal gelişime katkı sağlayacağına, kültürel ve doğal varlıkların korunacağına dikkat çeken TUROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi, “Yeşillenen Oteller” projesi ile önemli bir çalışma başlattı. Konaklama tesislerinin yeşil olması ile ilgili belgelendirme projesi olan “Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi” TUROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliği ile hayata geçirildi. TUROB Yönetim Kurulu Üyesi ve Greeninghotels Proje Sorumlusu Levent Erdoğan, Yeşillenen Oteller projesi için şöyle konuştu: “Sürdürülebilir turizmin devamlılığı adına doğaya saygılı, çevreci ve bilinçli tüketim sağlamamızı öngören böyle bir proje kapsamında yer almak oteller açısından büyük önem taşıyor. Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, turizm sektörünün sürdürülebilir çevre konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Belgesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak kazanıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi, yaptığı tüm çalışmalarda olduğu gibi bu projede de, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sayısının artırılmasını, konaklama tesislerinin daha yeşil olması konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili kamu kuruluşları, sektör dernekleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmayı hedefliyor.”