Header Reklam

Yenilikçi Enerji Konseptleri ile Maliyetler Düşüyor

01 Ağustos 2022
Yenilikçi Enerji Konseptleri ile Maliyetler Düşüyor

Sürdürülebilir enerji kaynakları, konut ve ofis projelerini daha az bakım gerektirir ve emisyonsuz hale getirir.
Binaların enerji tüketimleri, ısı yalıtımının olmaması veya eski teknolojilere sahip ısıtma ve soğutma sistemleri nedeniyle gerekenden fazla olabilir. Ayrıca, konut ve ofis binalarının enerji tüketimi genellikle fosil yakıtlara dayanmaktadır. Bu binalarda çok fazla enerji tüketen cihaz bulunur ve belirtilen faktörlerden kaynaklanan yüksek tüketim maliyetleri, yatırımcı başta olmak üzere mülkün yapımında yer alan taraflar açısından göz önüne alınması gereken önemli bir konudur.

2019'dan bu yana Avrupa Yeşil Anlaşması, önceden belirlenmiş iklim koruma hedeflerini yükseltti. Bu hedefler doğrultusunda alınan önlemler, AB yapı sınıflandırmasını da içeriyor ve bu, gayrimenkul sektörü için belirleyici bir değerlendirme kriterleridir.

AB taksonomisinin diğer önlemleri, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) gerekliliklerinden kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, gayrimenkul sahipleri, belediyeler ve şirketler tarafından sürdürülebilir yatırımlar ve kararlar için standart kriterler olarak kabul edilir. ESG kriterlerini karşılamak için, fotovoltaik sistemlerin kurulması veya ısı yalıtımının iyileştirilmesi gibi iklimi koruyan bireysel önlemler uygulanmalıdır.
Bu kriterleri karşılayan konut ve ofis binaları, mümkün olduğunca sürdürülebilir ve enerji verimli olarak kabul edildiğinden, kamuoyunda olumlu bir imaja sahiptir. Yatırımcılar, yatırım yaptıkları binaların sürdürülebilirliği ve düşük işletme maliyetlerinden de yararlanmaktadır.

İnşaat sektörü, küresel enerji tüketiminin yüksek bir oranını oluşturduğu ve enerji ve süreçle ilgili CO2 emisyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olduğu için, ESG kriterlerine uyum giderek daha önemli hale geliyor. Mimarlar, planlamacılar ve yatırımcılar gibi bir inşaat projesinde yer alan herkes için, gayrimenkullerde enerji tasarrufu ve sürdürülebilir önlemler giderek daha önemli hale geliyor.

Çevre Dostu Enerji Konsepti: HUF City Living

Enerji maliyetlerini azaltmak için çok çeşitli konseptler ve yapım yöntemleri bulunmaktadır: Montabaur'daki (Almanya) HUF City Living kompleksi gibi. Özel konut projesi KfW 55, enerji standardına tamamen uygun olarak inşa edildi.

HUF City Living'de tavan içine aquatherm black sistemi kuruldu. Aquatherm'in yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemi, bu standardın karşılanmasına önemli bir katkı sağladı ve projenin önemli bir bileşeni oldu.
Bu konut binaları için sofistike enerji konseptinde enerji kaynakları olarak buz enerji depolama, fotovoltaikler, sıcak su kolektörleri ve ısı pompaları bir araya getirildi. Aquatherm black sistemi bu konseptin bir parçasını oluşturdu. Sistem tüm dairelerde tavana veya zemine görünmez bir şekilde monte edildi. Merkezi eleman; buz enerji depolama tankıdır. Isı pompaları ve güneş enerjisi modülleri bu merkezi elemana bağlıdır.
Buz enerji depolaması, güçlü bir çatıda bulunuyor.

Bu, buz deposunun enerjiyi ortam havasından, güneş radyasyonundan ve zeminden toplamasını sağlar. Isıtma enerjisinin diğer bir kısmı kristalleşme enerjisi ile karşılanır ve her evde ısı pompalarını çalıştırmadan yedek enerjiyi üreten üç adet tampon depolama tankı kullanılır.

Isı pompalarının çalıştırılabilmesi için çatılara fotovoltaik sistemler kuruldu. Yıllık üretilen enerji ile önemli tasarruflar yapılabilir. Dış ortam havasını çeken sistem, güneş modüllerinden gelen atık ısıyı kullanabilir ve aynı zamanda soğutabilir. Burada emici borular yerine aquatherm black sistemi kullanılmıştır. Ayrıca, bu çatı yüksek yüzey verimliliğine sahiptir.

Yukarıda bahsedilen çift güneş modülleri sadece PV, yani elektriği değil, aynı zamanda termal güneş enerjisi de üretir. Bu ısı, buz deposunu besler ve üretilen elektrik, bina hizmetleri ve aydınlatma gibi ortak alanlarda çalışmak için kullanılır. Daireler yerden ısıtma ve soğutma sistemi ile yaz aylarında neredeyse bedava soğutulabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen üç enerji kaynağının kombinasyonu, dairelerin iklimlendirilmesi için kaynak tasarrufu sağlayan, aynı zamanda az bakım gerektiren ve emisyonsuz bir modeldir. Buz deposuna, ısı pompalarına ve güneş enerjisi modüllerine güvenen yatırımcılar, konutlarında uzun vadede çok büyük tasarruf sağlayabilir. 

Ofis binalarında enerji maliyetlerinden tasarruf

Ofis binalarının dış ve iç ortam iklim dengesi, konut binalarınınkinden daha düşüktür. Ayrıca, perakende ve otel mülkleri de ticari mülkler sayılır ve Almanya'da bunlar toplam bina stokunun yaklaşık yüzde on ikisini oluşturur. Kağıt üzerinde bu rakam küçük görünüyor. Ancak bu yüzde, Almanya'daki tüm binaların toplam enerjisinin %40'ını tüketiyor.

Artık, Sürdürülebilir Bina Derecelendirme Sistemi (BNB) gibi binaların sürdürülebilirliğini ölçmenin yolları ve araçları var. Artık mimarlar ve planlamacılar, daha sürdürülebilir ve iklim açısından nötr ofis binaları inşa etmek için yatırımcılarla birlikte çalışıyor.

dekoGraphics, birincil enerji ihtiyacını verimli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde karşılamaktadır.

Heidelberg (Almanya) yakınlarındaki St. Leon-Rot'ta termal transfer baskı yapan pazar lideri dekoGraphics için inşa edilen yeni binada, 70.000 litre buz enerjisi depolama tankı ile birlikte 45 kW ısıtma kapasiteli bir ısı pompası sistemi kullanıldı. Buna ilave olarak, bir fotovoltaik sistem ve bir şarj sistemi içeren çatı bulunmaktadır.

Genel kurulumun önemli bir parçası - HUF City Living örneğinde olduğu gibi - aquatherm black; korozyona ve UV ışınlarına dayanıklı plastik polipropilenden yapılmış arp şeklindeki boru sistemidir. Bu, binanın düz çatısına bir güneş enerjisi absorber olarak monte edildi ve bir su-glikol karışımı ile dolduruldu. Sistem, ısı pompasının yanı sıra buz depolama tankını beslemek için doğrudan kaynak olarak kullanılan ortam havasından ve güneş radyasyonundan ısı alır.

Fotovoltaik sistemin altına monte edilen aquatherm black sistemi ayrıca bir emici yüzey olarak ısıyı emer ve onu ısı pompası ve buz deposu için kullanılabilir hale getirir. Ayrıca sistem, fotovoltaik sistemin soğutulmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak elektrik üretiminin verimliliğini artırır. Buz deposu ve ısı pompaları ile beslenerek enerji üreten çatı, şu anda Almanya'daki en verimli, çevre dostu ve ekonomik ısıtma sistemlerinden biridir.

Elektrik enerjisi, binadaki ısı pompasını ve diğer elektrik tüketen cihazları çalıştırmak için kullanılabilir. Termal enerji, doğrudan ısı pompası aracılığıyla kullanılır ve geçici olarak buz deposunda depolanır. Tüm bunlar çevreye zarar vermeden gerçekleşir ve dekoGraphics'in bu özellikler sayesinde CO2 emisyonlarının azaltılmasına, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmasına olanak tanır.

Uzun vadede hem çevre hem yatırımcılar fayda sağlar

Bu yazıda sunulan önlemler ve enerji konseptleri uygulanırsa, konut ve ofis binaları sadece kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda fazla elektriği mevcut şebekeye besler. Sürdürülebilir ve enerji verimli binalar, kendi işletme maliyetlerini düşürür, Avrupa Birliği tarafından belirlenen ESG kriterlerini karşılar, iklim ve çevrenin korunmasına önemli katkı sağlar.
 Slider Altına