Header

Yapı Denetçilerine Eğitim Zorunluluğu

05 Ağustos 2007 Dergi: Ağustos-2007
Bayındırlık ve İskán Bakanlığı, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin "Yapı Denetim Kuruluşlarında ve Laboratuvarlarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri" başlıklı 9. maddesinin son fıkrasında yer alan, "Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlığın veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Yapı Denetim Komisyonu’nca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmiş hastalık, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katılmayanların denetçi belgeleri iptal edilir, sicillerine işlenmek üzere yapı denetim kuruluşuna bildirilir" hükümleri doğrultusunda, Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Meslek Odaları işbirliği ile bir eğitim çalışması başlattı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ve ilan edilen eğitim takvimini, Makine Mühendisleri Odası (MMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Mimarlar Odası (MO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) şubelerinden edinmek mümkün. Kesinlik kazanan programlar ayrıca bakanlığın web sitesinde de yer alacak.

(www.mmo.org.tr), (www.imo.org.tr), (www.mo.org.tr), (www.emo.org.tr)

Makine Mühendisleri Odası’nın "Yapı Denetçisi Mühendisler İçin Yapı Denetimi" eğitim programında ilk kurs 2Ğ8 Temmuz 2007 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirildi. Programı kesinleşen iller; Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak. Açıklanan programın son eğitim dönemi ise 21Ğ27 Ocak 2008. Eğitimler üç gün süreli olup, devam zorunluluğu bulunuyor. Eğitimlerin sonunda sınav uygulanıp, yeterlilik gösteren katılımcılara belge verilecek. Eğitim malzemeleri MİSEM tarafından ücretsiz sağlanacak. Kursa katılım için ise 150 YTL ücret ödenmesi gerekiyor. Kurslara katılabilmek için Bakanlık tarafından verilen "Yapı Denetçisi Belgesi"ne sahip olmanın yanı sıra, aidat borcu bulunmayan oda üyesi olmak şartı da aranıyor.

Etiketler