Header Reklam
Header Reklam

VERİMDER: Enerji Verimliliği Konusunda Hızla Harekete Geçilmeli

02 Kasım 2022 Dergi: Kasım-2022
VERİMDER: Enerji Verimliliği Konusunda Hızla Harekete Geçilmeli

Kurulduğu günden bu yana enerji verimliliği alanında faaliyetler gösteren Yapılarda Enerji Verimliliği – VERİMDER, enerji verimliliği alanında vatandaşları bilgilendirmek ve bu alanda güçlü bir farkındalık oluşturmak hedefiyle başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 26.’sını Denizli’de gerçekleştirdi. Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER, Denizli toplantısını kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat-enerji sektörleri ve kanaat önderlerinin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: Ülkelerin Tam Bağımsız Olabilmesi Enerji Bağımsızlığından Geçiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de gerçekleşen VERİMDER’in 26. Toplantısında yapmış olduğu açılış konuşmasında şu sözleri aktardı:“Bugün burada şehrimiz, ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz için önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Enerji dünyada çok kıymetli. Bugün baktığımızda savaşların, mücadelenin temeli enerji… Ayrıca enerji silah olarak da kullanılmak zorunda kaldı. Ülkelerin tam bağımsız olabilmesi, hayatına tek başına devam edebilmesi için enerji bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Üretmek maliyetli ve zahmetli. Eğer doğru enerji üretemezseniz, karbon ve emisyon alanında çevreye birçok olumsuzlukları beraberinde getirirsiniz. Vahşi tüketim, düşüncesizce kullanım, teknolojiyi kullanmadan ısıtmak – soğutmak, diğer enerjileri kullanmak ülkemizi ve dünyamızı başka boyuta getiriyor. En ucuz enerji, en temiz enerji kullanılmayan, tasarruf edilen enerjidir.”

“Enerjiyi Artık Sanayiden Çok Yapılarda Kullanıyoruz”

Enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’yi karış karış gezdiklerini aktaran VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Türkiye'de bulunan 20 milyonu aşkın hanenin yüzde 80'den fazlası enerjiyi verimli kullanmıyor. Binalarda enerji tüketimi, sanayiyi geçmiş durumda. Enerjiyi artık sanayiden çok binalarda kullanıyoruz. Kullanılan enerjinin yüzde 40'ından fazlası da binalarda tüketiliyor. Araba alırken yakıtına dikkat ediyoruz ama konut alırken enerji verimliliğine dikkat etmiyoruz. 60 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın yüzde 40'ı binalarda, konutlarda tüketiliyor. Bu durum maalesef cari açığımızı da büyütüyor. Daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamalıyız. Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 9-10 milyar dolar arasında daraltma imkanımız var."

“Sadece Bilinç Oluşturmak Değil Harekete Geçmek De Önemli”

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ise konuşmasına VERİMDER hakkında bilgiler vererek başladı. Ardından dünyada ve Türkiye’de özellikle konutlardaki enerji verimliliğinin önemine yönelik açıklamalarda bulunarak, “Dünya şu anda enerji krizinin eşiğinde. Dolayısıyla enerji verimliliği ve tasarruf konuları çok daha öne çıkıyor. Binaların enerji verimliliğinin sağlanması da kritik bir noktaya geldi. Ülkemizde 25 milyon konuttan yüzde 80’e yakının enerji verimsiz olarak imal edildiğini biliyoruz. Binaların enerji verimli hale getirilmediği durumda sürdürülebilir bir geleceğin gerçekleşme şansı söz konusu değil” dedi. En önemli konu başlıklarından birinin iklim olduğuna da dikkat çeken Korkmaz, “2021 yılında Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma imzalandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın adı değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı oldu. Bizim artık bir iklim politikamızın oluşması gerekiyor, çünkü bu anlaşmayı imzalayarak 2030 yılında, mevcut şartlara göre karbon emisyonlarımızı karbon salınımlarımızı azaltmayı taahhüt ettik. Ülkemizdeki sera gazı salınımlarının yüzde 40’a yakını binalardan kaynaklanıyor. Biz binalarımızı enerji verimli hale getirmeden ne o anlaşmanın yükümlülüklerini ne de gelecekte çok daha yaşanır bir ülke ve dünya oluşturma şansımız ne yazık ki söz konusu değil. Bu kapsamda bilinç seviyesi önemli, ancak sadece bilinç oluşturmak değil harekete geçmek de önemli” ifadelerini kullandı.

“Bölgenizin İklimine ve Yönetmeliğe Uygun Sistemleri Seçin”

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor.  Enerji verimliliği ve tasarrufu denince ilk akla gelen yöntem, binaların dış cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Isı yalıtımı kalınlıkları bölgeden bölgeye fark gösteriyor. Denizli gibi soğuk illerde ısı yalıtımının standartlara uygun daha kalın malzeme ile gerçekleştirilmesi gerekiyor.  Doğru malzeme seçimi ve sistem standartlarına sahip paket sistem kullanımı büyük önem taşıyor.  Burada uygulamadan ziyade bir sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması ile yaklaşık %50 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra binaların görünümü güzelleşirken yapının korunmasına da katkı sağlanmaktadır” dedi.

“Verimlilik İçinde Bulunduğumuz Çağın Vazgeçilmez Gündem Maddesi”

Denizli ticaret odası olarak, şehrin ve insanların yararına olan her türlü girişimde öncü ve destekçi olduklarını belirten Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Denizli’de teknik tekstile dönüşüm projemiz kapsamında, Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol sayesinde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliklerini analiz edip raporlayarak, kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesini sağlamak üzere şubat ayında harekete geçtik. Daha öncesinde de Avrupa Birliği kaynaklarıyla hazırladığımız öğrenmeyi inşa ediyoruz projemizin kapsamında ısı, ses, su ve nem yalıtımı eğitimleri düzenledik. “Küresel enerji talebindeki artış, 2021’de yaklaşık yüzde 4,6 idi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın ekim ayındaki verilerine göre Türkiye’de elektrik enerjisi tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre %8,74 elektrik üretimi de %9,14 arttı. Ancak ülkemiz, enerji ihtiyacını karşılamada, yüzde 74 gibi çok büyük bir oranda dışarıya yani ithalata bağımlı. Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği miktar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99 arttı. Verimlilik içinde bulunduğumuz çağın en önemli ve vazgeçilmez gündem maddelerinden biridir. İnsanın, yapıların ve kurumların verimliliğini artırabilmek için bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. VERİMDER’in Denizli Ticaret Odamız ve Dünya Gazetesi’nin iş birliğiyle organize ettiği iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularını ele aldığımız Anadolu Buluşmaları, bu anlamda atılan büyük bir adımdır.”

“Öncelik Mevcut Enerjinin Korunması Olmalı”

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yapmış olduğu konuşmasında şu sözleri aktardı: “70’li yıllarda enerji verimliliğini iki ampulden birini söndür olarak algılıyorduk. Bugüne geldiğimizde gördük ki tasarrufun sadece yüzde 5’iymiş bu sorun. Kendimizi karanlıkta bırakarak enerji tasarrufu sağlamak yerine zihnimizi aydınlatmak ve kullanmadığımız enerjiyi harcamamak daha önemliymiş. Enerjiden tasarruf etmek için önce konu hakkında bilincin yükseltilmesi gerekiyor. Önce var olan enerjiyi korumak sonrasında alternatif enerji kaynakları aramak gerekiyor. VERİMDER’in de gezme sebebi enerjiyi verimli kullanma konusunda bilinçlendirme sağlamak. Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak son derece önemli.”