Header Reklam
Header Reklam

Vaillant, Türk-Alman Enerji Forumu’nda Deneyimlerini Paylaştı

28 Aralık 2018 Dergi: Aralık-2018

Vaillant, Türk-Alman Enerji Forumu’nda HVAC sistemlerinde önemi her geçen gün artan yenilenebilir enerjiye dikkat çekti.Ankara’da gerçekleştirilen Türk-Alman Enerji Forumu’nda yenilenebilir enerjilerin HVAC (Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme) sistemlerinde kullanılması ile ilgili konularda görüş paylaşılması, engellerin ortaya koyulması ve fırsatların değerlendirilmesi konulu çalışma grubu oluşturuldu. Forum’un Enerji Altyapısı ve Sektör başlıklı Çalışma Grubu’nda söz alan Vaillant Group Türkiye Ürün Yönetimi Müdürü Ahmet Bozgeyik, ısıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji kullanımındaki fırsatlar ve engeller üzerine bir sunum yaptı. Yenilenebilir enerjinin rüzgar, güneş, su gibi enerji kaynaklarından sağlandığını vurgulayan Bozgeyik, fosil kullanımının azaltılmasının, çevreyi korumanın ve  ekonomik olarak kalkınmanın önemine dikkat çekti. Yenilenebilir termal teknolojilerin konvansiyonel enerji kullanımını azaltmak için güvenli, temiz ve maliyet-etkin çözümler sunduğunu belirten Bozgeyik, bu teknolojilerin solar termal, biomass ve jeotermal sistemler ile ısı pompalarında kullanıldığını belirtti.Ahmet Bozgeyik sunumunda ayrıca yenilenebilir enerjilerin HVAC sistemlerinde kullanılan ve en çok karşılaşılan uygulamaları olan ısı pompası ve solar sıcak su sistemlerinin çeşitleri, özellikleri ve bu ürünlerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan melez sistemlerle ilgili bilgi verdi. Vaillant’ın ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına  verdiği önemin her geçen gün arttığını belirten Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenebilir enerji sistemleri her geçen gün HVAC sistemlerinde daha fazla önem kazanıyor. Bu sistemlerin yaygınlaşması için hem üretici hem de kullanıcı özelinde uygulanacak teşvik sistemleri önem arz ediyor. Uzun vadede yenilenebilir enerji ürünleri ile ilgili ülke stratejimizin belirlenmesi üreticileri bu alana sevk edecek, rekabetçi maliyetlerde yenilenebilir enerji ürünlerinin üretilmesi ve son kullanıcı bazında işletme maliyetlerinin de azaltılması doğa dostu temiz enerjinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır” dedi.