Header Reklam
Header Reklam

Uzmanlara Göre, Sürdürülebilir Soğutma Planları için Kritik Olan Nokta Enerji Verimliliği

12 Haziran 2023 Dergi: Temmuz-2023
Uzmanlara Göre, Sürdürülebilir Soğutma Planları için Kritik Olan Nokta Enerji Verimliliği

5 Haziran’da başlayan ve 15 Haziran’a kadar devam edecek Bonn İklim Değişikliği Konferansı'ndaki Cool Coalition ve UNEP etkinliği, sürdürülebilir soğutma için gelecekteki tüm küresel ve ulusal planlarda enerji verimliliğinin kritik bir unsur olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir soğutmayı büyütmeye yönelik küresel stratejiler, soğutucu akışkan kullanımındaki değişikliklerle birlikte enerji verimliliği hususlarına öncelik verilmesini sağlamalıdır.

Çağrılar, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda düzenlenen soğutma konulu BM destekli bir panel tartışması sırasında yapıldı. Konferansta düzenlenen çeşitli tartışmalar, uzmanların hem ulusal hem de uluslararası soğutma sürdürülebilirlik planlarının enerji açısından daha verimli sistemler ve binalar oluşturmaya yönelik hükümler içermesi yönünde oldu.

"Soğutma üzerine spot ışığı" etkinliğine Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Cool Coalition girişimi ile ulusal hükümetleri ve dernekleri temsil eden bir dizi enerji uzmanı ev sahipliği yaptı. Etkinlik, bu yılın sonlarında Dubai'de gerçekleştirilecek ve dünya çapında düşük karbonlu soğutmanın önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan COP28 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Danışmanı Jonathan Moch, soğutma için yeni stratejiler ve yaklaşımlar oluşturmaya yönelik girişimlerin çevresel etkiye daha bütünsel bir bakış açısı getirmesini umduğunu söyledi. Bu bütüncül yaklaşımın, F-Gaz Yönetmeliği ve Montreal Protokolü'ndeki Kigali Değişikliği gibi mevzuat aracılığıyla soğutucu akışkanlardan kaynaklanan doğrudan HFC emisyonlarını azaltmaya yönelik mevcut taahhütlerin yanı sıra enerji verimliliği konusuna da bakması gerekecek.

Moch ayrıca, soğutma verimliliğini hızlandırmak için Montreal Protokolü aracılığıyla sağlanan finansmanın ve sıcaklıkları yönetmek için fosil yakıt enerjisine bağımlılığı azaltmak için gereken diğer altyapı projelerinin sağlanmasını umduğunu söyledi. Moch, "Dolayısıyla bu sadece doğrudan HFC'yi azaltmakla ilgili değil, aynı zamanda verimliliğin artırılmasına da yardımcı oluyor" diye ekledi.

Adaptasyon ve azaltma

Daha verimli soğutma talepleri, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) artan aşırı sıcaklık riski veya hem halk sağlığı hem de üretkenlik hakkındaki son uyarılarını takip ediyor.

Moch, dünya çapında aşırı sıcak dalgalarındaki artıştan kaynaklanan çeşitli ısı stresi örneklerinin görüldüğünü söyledi. Ortalama küresel sıcaklıklardaki her artışın bu sorunları ve insanlar, binalar, altyapı üzerindeki etkisini daha da kötüleştirmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. Moch, aşırı ısınmadan halk sağlığına yönelik risklerin ciddiyetinin, iklim değişikliğini sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece °C'den fazla olmayacak şekilde sınırlandırmaya yönelik küresel çağrıların kritik önemini de vurguladı.

Moch, verimlilik iyileştirme fırsatlarının hem klima ekipmanı gibi sistemlerdeki hem de bina performansı ve tasarımındaki teknik yeniliklerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Kalkınma ve İnsani İşler Kıdemli Danışmanı Dane McQueen, daha yüksek sıcaklıkların bir sonucu olarak artan soğutma talebinin bir dizi sürdürülebilirlik sorunu oluşturduğunu söyledi. Bu zorluklar, dünyanın dört bir yanındaki bireyler için hem satın alınabilirlik hem de soğutmaya erişim, ayrıca bu mekanik sistemlerin çevresel etkileri ile bağlantılıydı.

BAE'nin COP28 başkanlığını da temsil eden McQueen, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ilişkin küresel bir envanterin yakında yayınlanmasının, özellikle soğutmanın çevre üzerindeki etkileriyle ilgili hususları içereceğini söyledi.

“Bu, daha düşük karbonlu soğutmaya bakmak için yeni stratejiler belirlemeye yardımcı olmak için kullanılacaktır” diye ekledi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Müdürü Francesco La Camera, panelde soğutma ve ısıtma talebinin yenilenebilir enerji sistemleriyle daha yakın entegrasyonunun sağlanmasının önemi hakkında konuştu.

La Camera, bu entegrasyon ihtiyacının yeterli enerji altyapısı sağlamanın önemini gösterdiğini söyledi. Bu altyapı aynı zamanda yenilenebilir enerji üretiminin depolanmasına, bina ve soğutma sistemlerine bağlanmasına izin verecektir.

Ayrıca, HVACR sistemleri gibi işlevler için yenilenebilir enerji kaynaklarının en ucuz ve en erişilebilir güç kaynağı olma yolunda olduğundan emin olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ulusal eylem planları

Etkinlikte ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden daha düşük karbonlu soğutmanın en iyi nasıl planlanıp uygulanacağını araştıran bir dizi temsilciden de bilgi alındı.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Direktörü Saima Shafique, ülkenin son derece zarar verici orman yangınlarına neden olan aşırı sıcak hava dalgalarının yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde buzul değişiklikleri nedeniyle şiddetli sellerden bir dizi olumsuz etki gördüğünü söyledi.

Pakistan'ın, gıda israfını ele almak için özellikle tarım sektörü ve soğuk zincirde aşırı sıcakların etkilerini sınırlamak ve hafifletmek için politika ve stratejilere bakmak üzere ulusal soğutma eylem planlarını uygulamaya bakan 100 ülke arasında olduklarını da sözlerine ekledi.

Kenya Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Müdür Yardımcısı Stephen Nzioka, ülke genelinde sürdürülebilir soğutmanın benimsenmesinin artan önemini ve ihtiyacını ele aldıklarını söyledi. Daha temiz soğutmaya yönelik bu hedefler, 2030 yılına kadar ülkenin enerjisinin yüzde 100'ünün yenilenebilir kaynaklardan gelmesi planlarıyla bağlantılıydı. Kenya'daki enerji üretiminin tahmini yüzde 74'ünün şu anda yenilenebilir kaynaklardan üretilebileceğini söyledi. Nzioka, soğutmada enerji verimliliğinin, yeterli bir yenilenebilir enerji kaynağı sağlamaya yönelik ulusal çabaların önemli bir yönü olacağını söyledi. Bu yaklaşımın, hem bir binanın genel verimliliğine hem de daha az enerji yoğun soğutmaya fayda sağlayacağını ifade etti.

Yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik bu girişimin bir kısmı, mümkün olan her yerde doğal soğutma ve tasarım yaklaşımlarına öncelik veren bina stratejilerine odaklanacak.

Kenya hükümetinin ayrıca mekanik soğutma sistemleri için hangi ihtiyaçların olacağına bakmak için kısa bir süre içinde ulusal bir soğutma eylem planı yayınlaması bekleniyor. Nzioka şunları söyledi: "Bunda, enerji tüketen soğutma cihazlarının performans ve verimliliğindeki artışı ve daha düşük GWP'li soğutucu akışkanlara geçişi vurguluyoruz. Ayrıca sürdürülebilir soğutma ve tarımsal soğuk zincirlere erişimi artırmaya çalışacak.”