Header Reklam
Header Reklam

UNEP ve IEA Raporu, Soğutma Verimliliğinin Faydalarını ve Kigali Değişikliğini Özetliyor

09 Ağustos 2020
UNEP ve IEA Raporu, Soğutma Verimliliğinin Faydalarını ve Kigali Değişikliğini Özetliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), "Soğutma Emisyonları ve Politikaları Sentez Raporu: Soğutma Verimliliğinin Faydaları ve Kigali Değişikliği" başlıklı 50 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapor, soğutma cihazlarının sayısındaki artışa dikkat çekiyor, COVID-19'un tahmini etkilerini ele alıyor ve K-CEP programı kapsamında belirlenen altı önemli fırsatı özetliyor.
Rapora göre, bugün dünya çapında kullanılan tahmini 3,6 milyar soğutma cihazı var ve bu sayı saniyede 10 cihaz kadar artıyor. Bu büyüme, sektörün sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde artıracak ve gezegeni daha da ısıtacak. Raporda da belirtildiği gibi klimaların enerji yükü katlanacak. Çoğu durumda, hidroflorokarbonlar (HFC'ler), son derece güçlü sera gazları kullanır ve önemli miktarda enerji gerektirir. Politika müdahalesi olmadan, klima ve soğutmadan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı emisyonların 2050 yılına kadar 2017 seviyelerinin %90 üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu rapor, özellikle hızla soğutma sektöründe hidroflorokarbonları aşamalı olarak azaltmak ve daha verimli ekipman ve binalarla, daha verimli soğutma sağlamak yoluyla, herkes için verimli ve iklim dostu soğutma sağlayarak bu ikilemi çözmenin yollarını ortaya koymaktadır.
Rapor, soğutma sistemlerinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik eylemler ve iklim dostu soğutucu akışkanlara geçiş yoluyla önümüzdeki 40 yıl içinde 210-460 milyar ton CO2 emisyonunda azalma sağlanabileceğini gösteriyor.
COVID-19 salgınının etkisi
Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını, olağanüstü bir küresel sağlık ve ekonomik kriz yarattı. Sağlık üzerindeki tehditkar etkisinin ötesinde, mevcut krizin küresel ekonomiler, enerji kullanımı ve CO2 emisyonları üzerinde de önemli etkileri var. Ekonomi 2020'de %6 düşebilirken, 2020'nin ilk çeyreğinde %3,8 düşen enerji talebi 2020'nin sonunda %6 oranında düşebilir. Küresel enerji kaynaklı CO2 emisyonları %8 düşebilir. Bu küresel ekonomik gerileme, verimli iklim dostu soğutma dahil olmak üzere enerji sistemlerine yapılan yatırımlar üzerinde de bir etkiye sahip olacaktır. Örneğin, bina verimliliğine yapılan yatırımın 2020'de %10'dan fazla düşmesi bekleniyor.
K-CEP programı kapsamında belirlenen altı fırsat
Sürdürülebilir soğutmayı destekleyen sektörler için koşullu destekler, yüksek ölçüde etkilenen sektörleri kurtaracak fonlar, iklim dostu soğutma çözümlerinin tercih edilirliği ile ilişkilendirilmelidir.
Yapılı çevrede soğutma verimliliğini artırmaya yönelik para iadeleri ve teşvikler, verimli cihazlar ve iklim dostu soğutma teknolojilerine olan talebin artması, iş hacmi yaratacak ve ayrıca enerji faturalarını düşürecektir.
Sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği için esnek ve duyarlı soğuk zincir lojistiğini ele alan bir politika geliştirilmelidir. Yiyecek ve tıbbi malzemeler için soğutmada bir büyümeyi öngörmek gerekiyor. Soğuk zincir yatırımları, sağlık alanında iyileştirici rol oynayacak, yiyecek ve aşı kaybını azaltacak ve ayrıca gelecekteki şoklara yanıt verme kapasitesini geliştirecektir.
Soğutma iyileştirmelerinin ve pasif teknolojilerin uygulanmasını teşvik edecek destekleyici önlemler öngörülmelidir. Daha iyi soğutma özelliklerine sahip binaların güçlendirilmesi, emek yoğun olan düşük sermaye yatırımlarıdır.
Soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için genişleyen finansman modelleri oluşturulmalıdır. Finansman, gelecekteki tasarrufları gerçekleştirmek için ilk sermaye yatırımını teşvik etmek ve desteklemek için kullanılabilir.
Soğutma için Ar-Ge'ye kamu ve özel finansman yatırımı büyük önem taşıyor. Hibeler ve krediler gelecekteki inovasyonu sürdürecek ve inovasyon geliştiricilere rekabet avantajı sunarak gelecekteki iyileştirmeleri sağlayacaktır. Farklı kurtarma önlemlerinin etkisinin zamanlaması değişiklik gösterecektir. Örneğin, soğutma sistemi bakımı ve reflektör boya ile çatıların boyanması, nispeten kısa bir sürede (aylar mertebesinde) istihdamı artırırken, daha verimli ekipman ve binalara yatırım yapmak daha uzun sürecektir.
İlgili belgeler ve bağlantılar
GEN – 1142.01 – UNEP and IEA Cooling Emissions and Policy Synthesis Report
UN Press Release:  https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/climate-friendly-cooling-could-cut-years-greenhouse-gas-emissions

K-CEP:  https://www.k-cep.org/